ค้นหา

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี 2553  [  3829 ครั้ง ]
 
   การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ อธท. อคท. และ อศท. หน่วยวิทยาลัยสุโขทัย ประจำปี 2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ หน้าองค์การวิชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่  [  3832 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  [  3835 ครั้ง ]
 
   

ภาพการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2552  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ดำเนินการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 26/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต  [  3831 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  [  3831 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาลีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2552 ]โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน  [  3838 ครั้ง ]
 
   ท่านสส.วิรัตน์  วิริยะพงษ์  เป็นประธานมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ  รุ่นที่ 7  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ  [  3832 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันไลออนส์สากลบริการ  และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาชีวะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2552 ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/10/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552  [  3831 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 วันที่ 5 ตุลาคม 2552  ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย You can reach nightly and hourly escort female partner advertisements 24/7. Your escort female friends are the most recent taksim escort profiles of girls. We offer escort ladies of all kinds tbilisi escort where you can find women.
       

 [ 2/10/2552 ]การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา 2552 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552  [  3835 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ยาฉาย หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 และนายไพโรจน์ เพชรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้มาติดตามการดำรงสภาพสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัย ฯ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 09.00-11.00 น.ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักษึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
       

 [ 16/09/2552 ]ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  [  3832 ครั้ง ]
 
   การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก  พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  ประจำปี  2552  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552  ในวันที่  16  กันยายน  2552  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/09/2552 ]ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9  [  3835 ครั้ง ]
 
   ภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/09/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส  [  3835 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี่ จังหวัดปทุมธานี
       

 [ 6/09/2552 ]โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน  [  3828 ครั้ง ]
 
   นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2552 
ไม่มีรูปภาพ

 [ 4/09/2552 ]งานนิทรรศการสุดยอดธุรกิจของดีเมืองสุโขทัย  [  3830 ครั้ง ]
 
   

งานนิทรรศการ  "สุดยอดของดีเมืองสุโขทัย"  จัดโดย  ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ชัวิเศษ  ครูแผนกวิชาการตลาด  ได้ปฏิบัติการสอน  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  นักศึกษาระดับ  ปวส.2/1 ,2/2  การบัญชี  และยังได้บูรณาการ  การจัดการเรียนการสอนอีกหลายแผนกวิชา  เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา  ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดคุณภาพอาชีพที่กำหนดไว้


       

 [ 24/08/2552 ]การอบรมเรื่องการสร้างความประทับใจผู้มาใช้บริการ ในโครงการเติมใจให้งาน  [  3833 ครั้ง ]
 
    ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย
       

 [ 24/08/2552 ]โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  [  3834 ครั้ง ]
 
   ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลได้กำหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีศิลปินแห่งชาติสาขานันทนาการ มีความสามารถในการเล่นกรับ ขับลำนำ นิทานขอทาน ได้แก่ครูประทีป สุขโสภา วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินแห่งชาติ จึงได้เชิญมาเป็นวิทยากรการขับลำนำในโครงการนี้
       

 [ 18/08/2552 ]ชมรมแนะแนว  [  3830 ครั้ง ]
 
   ชมรมแนะแนวได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อเป็นการแนะนำอาชีพอย่างง่ายๆที่นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้จากตัวอย่างที่จัดไว้ไปใช้หลังจากจบการศึกษาได้โดยที่นำความรู้ที่ได้เรียนจากสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อการดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ไม่มีรูปภาพ

 [ 14/08/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  [  3831 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.  ประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระคุณแม่"  2. การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 3. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  4.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  5. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 


       

 [ 14/08/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรมของสโมสรลีโอสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3830 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสโมสรลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานฉลองปีที่ 20 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี และฉลองปีที่ 15 สโมสรลีโอสุโขทัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
       

 [ 11/08/2552 ]อบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.)  [  3835 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ (B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2552
       

มีจำนวนทั้งหมด 1863 รวมทั้งหมด : 94 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] 92 [93] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN