ค้นหา

 [ 4/12/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  [  1292 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/12/2552 ]ประมวลภาพกิจกรรม ไทยเข้มแข็ง  [  1320 ครั้ง ]
 
   

ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


       

 [ 2/12/2552 ]ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552  [  1306 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 2/12/2552 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  1275 ครั้ง ]
 
   ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552  [  1281 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี 2553  [  1295 ครั้ง ]
 
   การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ อธท. อคท. และ อศท. หน่วยวิทยาลัยสุโขทัย ประจำปี 2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ หน้าองค์การวิชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่  [  1274 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2552 ]ประมวลภาพการจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  [  1275 ครั้ง ]
 
   

ภาพการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2552  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ดำเนินการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 26/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต  [  1274 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  [  1318 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาลีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2552 ]โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน  [  1277 ครั้ง ]
 
   ท่านสส.วิรัตน์  วิริยะพงษ์  เป็นประธานมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ  รุ่นที่ 7  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/11/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ  [  1317 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันไลออนส์สากลบริการ  และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาชีวะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2552 ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 6/10/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552  [  1273 ครั้ง ]
 
   ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 วันที่ 5 ตุลาคม 2552  ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 2/10/2552 ]การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา 2552 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552  [  1297 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ยาฉาย หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 และนายไพโรจน์ เพชรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้มาติดตามการดำรงสภาพสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัย ฯ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 09.00-11.00 น.ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักษึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
       

 [ 16/09/2552 ]ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  [  1314 ครั้ง ]
 
   การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดพนมหมาก  พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่  ประจำปี  2552  งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552  ในวันที่  16  กันยายน  2552  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องโสตฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/09/2552 ]ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9  [  1301 ครั้ง ]
 
   ภาพการจัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/09/2552 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส  [  1291 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์พานรดน้ำสังข์จากดอกบัวหลวงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี่ จังหวัดปทุมธานี
       

 [ 6/09/2552 ]โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน  [  1276 ครั้ง ]
 
   นางสาวปิยวรรณ  วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จเรียนโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 5  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2552 
ไม่มีรูปภาพ

 [ 4/09/2552 ]งานนิทรรศการสุดยอดธุรกิจของดีเมืองสุโขทัย  [  1310 ครั้ง ]
 
   

งานนิทรรศการ  "สุดยอดของดีเมืองสุโขทัย"  จัดโดย  ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ชัวิเศษ  ครูแผนกวิชาการตลาด  ได้ปฏิบัติการสอน  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  นักศึกษาระดับ  ปวส.2/1 ,2/2  การบัญชี  และยังได้บูรณาการ  การจัดการเรียนการสอนอีกหลายแผนกวิชา  เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษา  ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดคุณภาพอาชีพที่กำหนดไว้


       

 [ 24/08/2552 ]การอบรมเรื่องการสร้างความประทับใจผู้มาใช้บริการ ในโครงการเติมใจให้งาน  [  1281 ครั้ง ]
 
    ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 948 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN