คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก 85.16 %
จากเว็บไซต์ต่างๆ 3.13 %
จาก Search Engine 4.69 %
บังเอิญเข้ามาเอง 2.34 %
อืนๆ 4.69 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 128 คน