คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก 24.36 %
จากเว็บไซต์ต่างๆ 7.72 %
จาก Search Engine 11.49 %
บังเอิญเข้ามาเอง 23.56 %
อืนๆ 14.06 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 505 คน