คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก 28.88 %
จากเว็บไซต์ต่างๆ 10.56 %
จาก Search Engine 12.73 %
บังเอิญเข้ามาเอง 30.75 %
อืนๆ 17.08 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 322 คน