คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?

เพื่อนบอก 30.63 %
จากเว็บไซต์ต่างๆ 9.95 %
จาก Search Engine 13.61 %
บังเอิญเข้ามาเอง 28.8 %
อืนๆ 17.02 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 382 คน