ค้นหา

 [ 26/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการสัมมนาหลังการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1  [  11 ครั้ง ]
 
   24-26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดการสัมมนาหลังการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน  [  2 ครั้ง ]
 
   26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2566  [  4 ครั้ง ]
 
   26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดปฐมนิเทศลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เพื่อแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และชี  [  6 ครั้ง ]
 
   24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในคาบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ นำโดย ครูชาตรี จันทร์ธีระกุล หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดปฐมนิเทศลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เพื่อแบ่งกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งกายของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ การปฏิบัติตัว รวมถึงแนะนำคณะผู้กำกับให้แก่ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูประจำสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห  [  7 ครั้ง ]
 
   22-24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูอุษณีย์ เกษร และครูปุริมปรัชญ์ คำชนแดน ครูประจำสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ Application ในงานเลขานุการให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สาขาวิชาชีพเลขานุการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
       

 [ 24/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชก  [  15 ครั้ง ]
 
   24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 (รอบสัมภาษณ์) และเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย มอบเงินสน  [  8 ครั้ง ]
 
   24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 23/05/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัยเข้า  [  12 ครั้ง ]
 
   22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ซึ่งการติดตามและประเมินผลงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอจังหวัสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1JEyQgziICkwlDcpGuw4zKRcFHYGfhWrQ?fbclid=IwAR3cnCu6HvZ3s0E_ItjOeaMAzdUbkZnW-t6iSsbB6oQKJNEGK9eUtf9cW5E
       

 [ 16/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2566  [  13 ครั้ง ]
 
   15 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  15 ครั้ง ]
 
   เช้าวันจันทร์⭐️👑🌼 ที่ 15 พฤษภาคม 2566 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เขาสู่รั้วอาชีวสุโขทัยนะครับ โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คอยต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ประจำภาคเ  [  20 ครั้ง ]
 
   12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานโครงการ และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1REy_qBrVj4S5zRgeV2ku1tKIbRAgm30C?fbclid=IwAR1_rEJpiQxdGFbFvW1aIUB549Dn0LA99S_dL1E_M1a4FaE0pEuZycdLkFo
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมรองผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะครู ประชุม ครั้งที่ 2/2566  [  15 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมรองผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะครู ประชุม ครั้งที่ 2/2566 และร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู และได้รับการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการประก  [  10 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการจักรสานตะกร้าเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ  [  9 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม 5 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณรูปภาพจาก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาสำห  [  7 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ และแนวทางการวัดผล และประเมินผลการศึกษา โดยมี ครูธีระพงษ์ กระการดี และครูภัชราภรณ์ พิมพา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566  [  8 ครั้ง ]
 
   ...ประมวลผลกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ 10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยวฒฺฑโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1Rop2A7rSNCXuWDTTrB-Omvvsz_lfCjt9?fbclid=IwAR24pHbDt-76a5S6oEegYZOLhogX51bsmEe-iI9rqQGWTgtjLXIhLp8edIk
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ  [  7 ครั้ง ]
 
   10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 โดยในช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งกาย และกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับทางวิทยาลัยอาชวศึกษาสุโขทัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียนในรั้ววิทยาลัยฯ และในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยวฒฺฑโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1Rop2A7rSNCXuWDTTrB-Omvvsz_lfCjt9?fbclid=IwAR2Lk3DILtB12lqFAbK5aoyq0QqNE-Lm6r9dcgE1kp6jLA1OC5FhKfu4864
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่  [  15 ครั้ง ]
 
   ...ประมวลผลกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยะวัดทะโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ  [  14 ครั้ง ]
 
   9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โดยในช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งกาย และกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับทางวิทยาลัยอาชวศึกษาสุโขทัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียนในรั้ววิทยาลัยฯ และในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยะวัดทะโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1-CHpBMq2LgoZ3K4QTWxo1dze6YbKiu-0?fbclid=IwAR2ZnbNuF5LWj0e8x-dERzySMhO5HzRFe2o8GMFlkwBesBfENJMG52D04Dw
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566  [  10 ครั้ง ]
 
   9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดพิธี ณ วงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณภาพจาก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
    

มีจำนวนทั้งหมด 1519 รวมทั้งหมด : 76 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN