ค้นหา

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดกระชงค  [  3834 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปถภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/12_Bw3iykIVRCM95kqp_8RyrKZLOD-EHU?fbclid=IwAR3ECQJZxNdw8VQUJw7TcUpzPyXAXmZo2IoPrxJ-QSJbWpGQJY5pbmuyJS8
       

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ คุณจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ที่มาตรว  [  3834 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับ คุณจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 ณ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565  [  3819 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร นำนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณามอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณธิดา สกุณี นักจัดการทั่วไป ปฏิบัติการผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มอบเงินทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวสิรภัทร โพธิ์รอด นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3827 ครั้ง ]
 
   22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตำบลธานี อำเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพ  [  3806 ครั้ง ]
 
   22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน และกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผู้เรียนและส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  [  3832 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 🏆 “มูเตลู ตาข่ายสังคโลกสุโขทัย” ในการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นางสาวเสาวรัตน์ สุขไสย ปวส.1 2.นางสาวรังรอง สวนใต้ ปวส.1 3.นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา ปวส.1 4.นางสาวนภเกตน์ ภูเลี่ยมคำ ปวส.1 5.นายธนกร พรน้อย ปวส.1 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ครูที่ปรึกษา 1.นางสาวปวีณา นพนรินทร์ 2.นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ 3.นางสาวธนัญญา กันทะสุข 4.นายกิติภูมิ ใจกล้า 5.นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  [  3797 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 🏆 “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” ในการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นายกฤตนัย ยนต์นิยม ปวส.1 2.นางสาวธันญารัชต์ พุ่มไพร ปวช.3 3.นางสาวนิธิรัตน์ ยุพา ปวช.3 4.นายชัยวุฒิ บูรณะพงษ์ ปวช.2 5.นางสาวกุลนาท บุญวิเศษ ปวช.2 6.นางสาวธัญชนก บัวพลอย ปวช.2 7.นางสาวสร้อยสุวรรณ หนูหริ่ง ปวช.2 8.นางสาวธันยพร รับเพ็ชร์ ปวช.1 9.นางสาวหยาดนภา พงษ์นอก ปวช.1 10.นางสาวอนันตญา จีนหนอก ปวช.1 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ครูที่ปรึกษา 1.นายชรินทิพย์ ศรีเตว็ด 2.นางอุบล ไชยโย 3.ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย ศรีบัวแดง 4.นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน 5.นางสาวปณิดา นุภาพ
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนร  [  3814 ครั้ง ]
 
   21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/19bbme2NrcLlN7r-rR7_1pF4up_Pc39ML?fbclid=IwAR1SqKmPddB96vQlOBabyyAm_MlfgAj64swhAiakDp_VcFhZXS0wh_xaBT4
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม  [  3767 ครั้ง ]
 
   21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามแนวคิด “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ จังหวัดสุโขทัยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความตระหนัก มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำกรอบปัจจัยเสี่ยงตามมาตรการ คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อมและการบริการหลังเกิดเหตุ รวมถึงการปรับปรุงทางข้าม หรือแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3770 ครั้ง ]
 
   21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3772 ครั้ง ]
 
   20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3771 ครั้ง ]
 
   20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3768 ครั้ง ]
 
   20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร  [  3834 ครั้ง ]
 
   19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3849 ครั้ง ]
 
   16 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3826 ครั้ง ]
 
   19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบ เรื่อง “การจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับส  [  3808 ครั้ง ]
 
   19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบ เรื่อง “การจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับสนามสอบ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings รอบที่ 2 โดยมี ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 19/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3814 ครั้ง ]
 
   16 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด้นำ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และช  [  3777 ครั้ง ]
 
   15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำ นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา ซึ่งได้แก่ นางสาวจีรพร พรรษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปีที่ 1 (ปวส.1) สาขาวิชาการบัญชี และนายนนทชัย ทองอินท์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิไล โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมรับคำปรึกษา เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโข  [  3840 ครั้ง ]
 
   14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมรับคำปรึกษา โดยมี คุณศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ ผู้บริหาร บริษัทลานหอยสุโขทัย จำกัด และกลุ่มในเครือฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสร้างอาชีพวิสาหกิจ ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN