ค้นหา

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรม  [  3811 ครั้ง ]
 
   1 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการนิเทศพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ นิเทศพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On-Site โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีคณะครูเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เข้าฝึกประสบการณ์ และทำ  [  3812 ครั้ง ]
 
   28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานความร่วมมือ ครูศุภกานต์ ดิดขำ และครูธัญสินี เป็นสุข นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เข้าฝึกประสบการณ์ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนนทบุรี
    

 [ 8/03/2566 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566  [  3820 ครั้ง ]
 
   27 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบของที่ระลึกให้กับ คุณชูชาติ อุทัยชิด ผู้ประสานงานโครงการ สมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://vecgo-my.sharepoint.com/personal/pisarn_suk_ovecmail_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpisarn%5Fsuk%5Fovecmail%5Forg%2FDocuments%2F%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5STVC%202565&ga=1
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล  [  3813 ครั้ง ]
 
   24 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับชาติครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้รับรางวัล 9 ทักษะ ได้แก่ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษวิชาชีพ ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง 3.มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge ระดับ ปวช. 4.มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ ทักษะการผลิตภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับ ปวช. 5.มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะพื้นฐาน การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ English Demonstration Contest 6.มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะวิชาชีพ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. 7.มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิดีโอคอนเทนต์ "สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์ ประเภททีม ระดับ ปวช. 8.มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 9.มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะวิชาชีพ ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art)
       

 [ 8/03/2566 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โครงการอบรมพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานในอุตสาหกรรมบริการ  [  3815 ครั้ง ]
 
   23 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าเยี่ยมชมและร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในการทดสอบบริการอาหารกลางวันตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานในอุตสาหกรรมบริการสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงการสอบภาคปฎิบัติมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องปฎิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม ดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  [  3845 ครั้ง ]
 
   22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานทะเบียน คณะครูหัวหน้าขาสาวิชา และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เข้าร่วมประชุม ดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาร  [  3847 ครั้ง ]
 
   22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชฐษ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานปกครอง งานกิจกรรม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร ทล.บ ระดับปริญญาตรี สายอาชีวศึกษา คณะบ  [  3865 ครั้ง ]
 
   22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ระดับชั้นปริญญาตรี) จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตร ทล.บ ระดับปริญญาตรี สายอาชีวศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึก  [  3879 ครั้ง ]
 
   22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชี เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (วิทยาศ  [  3884 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (วิทยาศาสตร์) ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
       

 [ 22/02/2566 ]สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน พร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติร  [  3824 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อนุมัติให้ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน พร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 22/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาเธอร์ แทนกรุ๊ป จำกัด (บริษัทผลิตและแปรรูป  [  3817 ครั้ง ]
 
   17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาเธอร์ แทนกรุ๊ป จำกัด (บริษัทผลิตและแปรรูปผลไม้ ที่ตั้ง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย) ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาสัมภาษณ์งานนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
       

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาระดับชั้น ปว  [  3841 ครั้ง ]
 
   17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และร่วมพิธีกราบลาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอขมาผู้บริหาร ครู และกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ณ บริเวณสนามบาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1ameVt7-jU0QVnUp2celIkzaRZh86_vAQ?fbclid=IwAR0gPcwzbXWlKMsfcVVVaJIKY70ElPHSTMsJVdW54HojZYz00-NvwwkJ8AE https://drive.google.com/drive/folders/1SEI8wD63YinMf90DIP-Z2L2fq-Bklj7D?fbclid=IwAR1037r7cgDfy8ShYLkKQKHlGfd8FUvDdcpbuxPOoXSmGNOdraY_B0Qb2xc
       

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน  [  3915 ครั้ง ]
 
   15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดย ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย โดยมี คุณมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/02/2566 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประเมินผลภาพยนต์เรื่อง "พระ  [  3825 ครั้ง ]
 
   15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประเมินผลภาพยนต์เรื่อง "พระร่วง พระราชาผู้ทรงธรรม" ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT ใช้แล้ว มารีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน กับโคร  [  3841 ครั้ง ]
 
   15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT ใช้แล้ว มารีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน กับโครงการเก็บกล่องนมสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึง(ภาฯ)ยามยาก (ชื่อเดิม โครงการหลังคาเขียว) ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย
       

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส  [  3837 ครั้ง ]
 
   14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานปกครอง คณะครู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiestistanbul escort ladies. Escort Girl website, sisli escort female profiles.
       

 [ 13/02/2566 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนพร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติราย  [  3938 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติให้สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนพร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติรายวิชาปฎิบัติการจัดนำเที่ยว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 (การท่องเที่ยว) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูก  [  3859 ครั้ง ]
 
   11 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วม กิจกรรมฐานผจญภัย  [  3867 ครั้ง ]
 
   10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วม กิจกรรมฐานผจญภัย บุกเบิก(ปืนโรมัน) และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1-0zERoJNz3Zb02rHPlWBS8fvOVQwSn48?fbclid=IwAR2Ijdxw74iOuqYnv-EJmBQ6Q6MqPa4VxY0J0eH0dJEDGZ5H7FuGY34IcoY https://drive.google.com/drive/folders/1ZTmQwIpNIcVLehkCW-tD410F306d8KkU?fbclid=IwAR2Xp8Sdv6jy11IBLSzIfub_nLMY11ebOOg4gXvbcYQo-LyzaL97qKxbVXs
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN