ค้นหา  

 
 
 


4 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารฯ และคณะครู เนื่องในปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รูปถ่ายเพิ่มเติม : เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   125 ครั้ง

[ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมทำข้อตกลงในการปกครองนักเรียน นักศึกษา ช่วงระยะเวลาระหว่างเปิดภาคเรีย
2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกาษา พร้อมด้วยหัวหน้างานปกครอง และคณะครูปกครองแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมทำข้อตกลงในการปกครองนักเรียน นักศึกษา ช่วงระยะเวลาระหว่างเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 รวมถึงกำหนดกฏระเบียบของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องงานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   113 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 3/04/2567 ]ครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer “ SET Junior Entrepreneur” เพื่อส่งเสริ
28-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูจักรพงศ์ คำผา และครูณัฐธกรณ์ โกศลชัยวัฒน์ ครูแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Train the Trainer “ SET Junior Entrepreneur” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุน และการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกัน ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่าน SET e-learning กิจกรรมพัฒนาสื่อความรู้ หนังสือคู่มือ และคลิปความรู้ SET Junior Entrepreneur ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อคว....
       

เข้าชมจำนวน   133 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 3/04/2567 ]ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม การประกอบอาหารจีน (Chinese Food Cooking) เพื่อฝึกและอ
20-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ครูปณิดา นุภาพ และครูณัชพล ชุ่มเย็น ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม การประกอบอาหารจีน (Chinese Food Cooking) เพื่อฝึกและอบรมหลักสูตรของครูวิทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเทศไทย “Yiyin School “ “E-commerce Valley “ ปี 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาหว่างสี มณฑลกว่างสี เมืองหนานหนิง ขอบคุณศูนย์การศึกษาอินเตอร์เวค (Intervec Centerpoint colo)....
       

เข้าชมจำนวน   187 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 3/04/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการกา
30 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหลักสูตรเรียนฟร....
       

เข้าชมจำนวน   119 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
2 [22/01/2567] ขอแสดงความยินดีกับ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ป [ 707 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 และผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือ เข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ประจำปี 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 🎉🎉🎉🎉....
      
เข้าชมจำนวน  707 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [13/01/2567] ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิ [ 1174 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคเหนือ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร "ผลิตภัณฑ์ขนมผิงกรอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่" นักศึกษาผู้แข่งขัน นายกันตพิชญ์ ธินวล นางสาวหยาดนภา พงษ์นอก นางสาวธันญารัตน์ พุ่ม....
      
เข้าชมจำนวน  1174 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 [ 1277 ครั้ง]
21-22 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยวิทยาอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี....
      
เข้าชมจำนวน  1277 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย [ 1157 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ "กระถางกากอ้อยรักษ์โลก (Bagasse Plant Pot save world)" นักศึกษาผู้แข่งขัน นางสาวมาลินี กระเ....
 
เข้าชมจำนวน  1157 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลรองช [ 1018 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาการตลาด ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ "ปั้นไม้มงคล เครื่องประดับและของที่ระลึกสุโขทัย" นักศึกษาผู้แข่งขัน นางสาวนภเกตน์ ภูเลี่ยมคำ นางสาวรังรอง สวนใต....
 
เข้าชมจำนวน  1018 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ รางวั [ 1277 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ🏆 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ "กรอบรูปด้วยผ้าไทยรวมศิลปะสื่อผสม" นักศึกษาผู้แข่งขัน นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวงค์ นางสาวณวนันท์ ม่วงทอง ....
 
เข้าชมจำนวน  1277 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [25/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ ร [ 1454 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ🏆 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร "ผลิตภัณฑ์ขนมผิงกรอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่" นักศึกษาผู้แข่งขัน นายกันตพิชญ์ ธินวล นางสาวหยาดนภา พงษ์นอก นางสาวธันญา....
 
เข้าชมจำนวน  1454 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [21/12/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัย [ 1170 ครั้ง]
🎉วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ รางวัลไทย ให้ได้รับการศึกษาดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566 สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 🏆รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดำเนินการโดย มูลนิธ....
      
เข้าชมจำนวน  1170 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 
 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN