ค้นหา  

 
 
 


30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาวัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย (ปวช.) 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ (ปวส.) โดยครูผู้ควบคุม และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแผนกวิชาการบัญชี #ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 👍ㇴ...

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   4 ครั้ง

[ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนว....
       

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ....
       

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนพฤสจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัย ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป ณ โรงเรียนบ....
       

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษ
30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จังหวัดตาก ณ หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
      

เข้าชมจำนวน   2 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
2 [30/11/2566] 🎉 🎉🎉 #วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี 💐🌸👏 [ 7 ครั้ง]
🎉 🎉🎉 #วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี 💐🌸👏 #ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาวัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย (ปวช.) 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 🥈🏆 การแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ (ปวส.) โดยครูผู้ควบคุม และนั....
    
เข้าชมจำนวน  7 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพัน [ 3 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ🎉 เป็นตัวแทน อศจ.สุโขทัย ไปแข่งขันระดับภาค ภาคเหนือที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากต่อไปดังต่อไปนี้✌️ 1. การประกวดร้องเพลง -ไทยสากลชาย - ไทยสากลหญิง - สากลหญิง 2. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 3. การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English ....
      
เข้าชมจำนวน  3 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโล [ 10 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. (ทีม 4 คน) ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดส....
      
เข้าชมจำนวน  10 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโล [ 18 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. (ทีม 4 คน) ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดส....
      
เข้าชมจำนวน  18 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [30/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโล [ 23 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทักษะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. (ทีม 4 คน) ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียน น....
      
เข้าชมจำนวน  23 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการโรงแรมแล [ 73 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งข....
      
เข้าชมจำนวน  73 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการโรงแรมแล [ 65 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา....
      
เข้าชมจำนวน  65 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/11/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟ [ 28 ครั้ง]
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(Mix media) ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย(สอจ.) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียน นักศึ....
     
เข้าชมจำนวน  28 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 
 

 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN