ค้นหา  

 
 
 


โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รหัสวิชา 30404 - 8001 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...

  
  
  
  
  

คลิกดูรายละเอียด


เข้าชมจำนวน   7 ครั้ง

[ 21/05/2565 ]โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา 30202 - 8001 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   5 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 21/05/2565 ]ประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีด
20 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

เข้าชมจำนวน   3 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 20/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำผีเสื
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ ฯพร้อมด้วยครูวนิดา ไกรกิจราษฏร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะครู ซึ่งในครั้งนี้คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยทางคณะครูได้จัดทำแพทเทิร์นผีเสื้อประดิษฐ์ เป็นรูปแบบตัวอย่าง สาธิตแก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกสาร สถานศึกษา องค์กร เพื่อนำไปขยายผลต่อ และให้ทางหน่วยงานต่างๆ สามารถประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ....
       

เข้าชมจำนวน   6 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

[ 20/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด นำส่งสำนักงานจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยครูวนิดา ไกรกิจราษฏร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ จัดทำผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด นำส่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชธานีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565....
       

เข้าชมจำนวน   4 ครั้ง  
-------------------------------------------------------------------------------------------

   
 
2 [28/03/2565] ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเ [ 56 ครั้ง]
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ ประเภทกลุ่มอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ต่อไป....
      
เข้าชมจำนวน  56 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกา [ 161 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจมาตรฐานสากล ระดับปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระด....
      
เข้าชมจำนวน  161 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอัง [ 111 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่ง คว้ารางวัลเหรียญเงิน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่....
      
เข้าชมจำนวน  111 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ผู้เข้าร่วมการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน วิทยาลั [ 171 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ผู้เข้าร่วมการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลเหรียญเงิน การเล่านิทานพื้นบ้าน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพัน....
      
เข้าชมจำนวน  171 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก นักศึกษา และครูผู้ควบคุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้า [ 147 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก นักศึกษา และครูผู้ควบคุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้า รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-2....
     
เข้าชมจำนวน  147 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ นนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ครูศนิชล เนียมกลั่น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาท [ 105 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นนักศึกษาและครูผู้ควบคุม ครูศนิชล เนียมกลั่น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพ....
      
เข้าชมจำนวน  105 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [24/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เห [ 92 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะสีน้ำหุ่นนิ่ง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2....
      
เข้าชมจำนวน  92 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
2 [21/02/2565] ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะก [ 96 ครั้ง]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า the marketing challenge วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ใน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ....
      
เข้าชมจำนวน  96 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------
 
   

 
 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN