ค้นหา

 [ 3/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื  [  3830 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 3/06/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารหอพักครู ร  [  3828 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารหอพักครู ราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกต้นไม้มงคลบริเวณรอบๆหอพักเพื่อเป็นสิริมงคลใ
       

 [ 3/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด  [  3924 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละสถานศึกษา สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามโครงการชมรม TO  [  3850 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Best Practice โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละสถานศึกษา สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดจนเป็นประธานพิธีปิดโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย # ขอบคุณภาพ Cr.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มก  [  3818 ครั้ง ]
 
   2 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ Covid-19 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565  [  3830 ครั้ง ]
 
   2 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หน้าห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ  [  3832 ครั้ง ]
 
   วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]วันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 84 ปี  [  3809 ครั้ง ]
 
   1 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 84 ปี ณ บริเวณโดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ  [  3819 ครั้ง ]
 
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการศึกษาดูสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับระบบการบริการของโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง อุปกรณ  [  3823 ครั้ง ]
 
   31 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรม โครงการศึกษาดูสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับระบบการบริการของโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าศึกษาดูงาน และเข้าใจในระบบการบริการของโรงแรมมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 30/05/2565 ]ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระด  [  3826 ครั้ง ]
 
   28 พ.ค. 65 ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
       

 [ 27/05/2565 ]คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจสุภาพประจำปี 2565  [  3846 ครั้ง ]
 
   27 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจสุภาพประจำปี 2565 โดยทางโรงพยาบาลสุโขทัยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่มาให้บริการเจาะเลือดและเอกซเรย์ปอด ณ หน้าห้องงานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/05/2565 ]กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2565  [  3817 ครั้ง ]
 
   24 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดพิธี และนายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานใน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/05/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การ  [  3822 ครั้ง ]
 
   23 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การจัดสถานที่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม To Be Number One สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/05/2565 ]โครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เข็มที่ 3  [  3862 ครั้ง ]
 
   23 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เข็มที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลสุโขทัยได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่3 ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รหัสวิชา 30404 - 8001 สาขาวิชาอาหารแ  [  3841 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รหัสวิชา 30404 - 8001 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา  [  3866 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา 30202 - 8001 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]ประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีด  [  3837 ครั้ง ]
 
   20 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำผีเสื  [  3841 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ ฯพร้อมด้วยครูวนิดา ไกรกิจราษฏร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และคณะครู ซึ่งในครั้งนี้คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยทางคณะครูได้จัดทำแพทเทิร์นผีเสื้อประดิษฐ์ เป็นรูปแบบตัวอย่าง สาธิตแก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกสาร สถานศึกษา องค์กร เพื่อนำไปขยายผลต่อ และให้ทางหน่วยงานต่างๆ สามารถประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชธานีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรือนไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/05/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด นำส่งสำนักงานจ  [  3833 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยครูวนิดา ไกรกิจราษฏร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ จัดทำผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด นำส่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชธานีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN