ค้นหา

 [ 25/11/2564 ]กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่อง  [  1538 ครั้ง ]
 
   25 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 25/11/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะผู้บริหารในสั  [  1529 ครั้ง ]
 
   24 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/11/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำน  [  1531 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ ร่วม พิธีเผาเทียน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 22/11/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประ  [  1626 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย 2564 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้มีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสวรรคโลก
       

 [ 22/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด"  [  1558 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด" โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสาขาวิชา ร่วมกันจัดทำกระทงถวายวัด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/11/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสว  [  1582 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย 2564 มีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสวรรคโลก
       

 [ 18/11/2564 ]กิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564  [  1538 ครั้ง ]
 
   18 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ณบริเวณอุโบสถกลางน้ำวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่  [  1557 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือ กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่องการเก็บรักษาและการใช้งานชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]โครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้  [  1602 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทอดกฐิน  [  1584 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 18/11/2564 ]คณะผู้บริหาร และคณะครูสาขาวิชาการตลาด มอบเงินช่วยเหลือจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ให้กับครอบครั  [  1524 ครั้ง ]
 
   17 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูสาขาวิชาการตลาด มอบเงินช่วยเหลือจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ให้กับครอบครัวของนางสาวสิริจันทร์ บุญปวงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดพรีเมียม ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ]ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าประเมินผลงาน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ"  [  1530 ครั้ง ]
 
   "ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าประเมินผลงาน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ" 12 พ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลงานชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) พร้อมตรวจ เยี่ยมชมห้องสำนักงาน To Be Number One ห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และชมนิทรรศการแสดงผลงานของชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อาทิเช่น ผลงานและรางวัล จากการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย STVC MODEL โมเดลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2564 พร้อมรับฟังคณะกรรมการประเมินผล ให้ข้อแนะนำแนวทางการพัฒนา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ] ชมรม To Be Number One นำเสนอการสร้างเครือข่ายของ To Be Number one  [  1520 ครั้ง ]
 
   10พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ส่งคณะครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษา ชมรม To Be Number One นำเสนอการสร้างเครือข่ายของ To Be Number one ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 15/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินถวายผ้าไตร ณ วัดกระชงคาราม  [  1503 ครั้ง ]
 
   7 พ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินถวายผ้าไตร ณ วัดกระชงคาราม อ.เมือง.จ.สุโขทัย
       

 [ 8/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-  [  1540 ครั้ง ]
 
   8 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 รอบที่ 3 ของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสถานศึกษา ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 8/11/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโข  [  1520 ครั้ง ]
 
   5 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และสมาชิก ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย) โ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/11/2564 ]สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอกไม้ประดับรถบุปผาชาติ งานกฐินประจำปี 2564 งานกฐิน ณ วักระชงคาราม  [  1573 ครั้ง ]
 
   คณะครูเเละนักเรียน-นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับหน้าที่จาก ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และท่านพระครูวรธัมโมทัย เจ้าอาวาสวัดกระชงคาราม จังหวดสุโขทัย ให้จัดอกไม้ประดับรถบุปผาชาติ งานกฐินประจำปี 2564 งานกฐิน ณ วักระชงคาราม วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564
       

 [ 5/11/2564 ]ประชุมสัญจรกับหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเตรียมความพร้อม แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด -19  [  1541 ครั้ง ]
 
   4 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสัญจรกับหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเตรียมความพร้อม แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อรองรับการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/11/2564 ]ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยสาร  [  1642 ครั้ง ]
 
   1 พ.ย.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมให้แนวทางการแก้ไข อีกทั้งปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ในสถานการณ์ โควิด-19 พร้อมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยด้วย
       

 [ 1/11/2564 ]ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564  [  1566 ครั้ง ]
 
   28 ต.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประขุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1318 รวมทั้งหมด : 66 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 2/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN