ค้นหา

 [ 24/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย มอบเงินสน  [  3981 ครั้ง ]
 
   24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 23/05/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัยเข้า  [  4084 ครั้ง ]
 
   22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ซึ่งการติดตามและประเมินผลงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอจังหวัสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1JEyQgziICkwlDcpGuw4zKRcFHYGfhWrQ?fbclid=IwAR3cnCu6HvZ3s0E_ItjOeaMAzdUbkZnW-t6iSsbB6oQKJNEGK9eUtf9cW5E
       

 [ 16/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2566  [  4021 ครั้ง ]
 
   15 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  4094 ครั้ง ]
 
   เช้าวันจันทร์⭐️👑🌼 ที่ 15 พฤษภาคม 2566 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่เขาสู่รั้วอาชีวสุโขทัยนะครับ โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คอยต้อนรับและดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ประจำภาคเ  [  3994 ครั้ง ]
 
   12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานโครงการ และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1REy_qBrVj4S5zRgeV2ku1tKIbRAgm30C?fbclid=IwAR1_rEJpiQxdGFbFvW1aIUB549Dn0LA99S_dL1E_M1a4FaE0pEuZycdLkFo
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมรองผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะครู ประชุม ครั้งที่ 2/2566  [  3938 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมรองผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะครู ประชุม ครั้งที่ 2/2566 และร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู และได้รับการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการประก  [  4034 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการจักรสานตะกร้าเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ  [  3874 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม 5 ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณรูปภาพจาก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาสำห  [  3874 ครั้ง ]
 
   11 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับอาชีวศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ และแนวทางการวัดผล และประเมินผลการศึกษา โดยมี ครูธีระพงษ์ กระการดี และครูภัชราภรณ์ พิมพา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566  [  3962 ครั้ง ]
 
   ...ประมวลผลกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ 10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยวฒฺฑโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1Rop2A7rSNCXuWDTTrB-Omvvsz_lfCjt9?fbclid=IwAR24pHbDt-76a5S6oEegYZOLhogX51bsmEe-iI9rqQGWTgtjLXIhLp8edIk
       

 [ 12/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ  [  3870 ครั้ง ]
 
   10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 โดยในช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งกาย และกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับทางวิทยาลัยอาชวศึกษาสุโขทัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียนในรั้ววิทยาลัยฯ และในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยวฒฺฑโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1Rop2A7rSNCXuWDTTrB-Omvvsz_lfCjt9?fbclid=IwAR2Lk3DILtB12lqFAbK5aoyq0QqNE-Lm6r9dcgE1kp6jLA1OC5FhKfu4864
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่  [  3949 ครั้ง ]
 
   ...ประมวลผลกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยะวัดทะโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ  [  3912 ครั้ง ]
 
   9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจิยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 โดยในช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อชี้แจงเรื่องการแต่งกาย และกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับทางวิทยาลัยอาชวศึกษาสุโขทัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียนในรั้ววิทยาลัยฯ และในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระใบฏีกาปิยวัฒน์ (ปิยะวัดทะโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดศรีนิโคธาราม เจ้าคณะตำบลคลองตาล จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้อบรบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1-CHpBMq2LgoZ3K4QTWxo1dze6YbKiu-0?fbclid=IwAR2ZnbNuF5LWj0e8x-dERzySMhO5HzRFe2o8GMFlkwBesBfENJMG52D04Dw
       

 [ 9/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2566  [  3920 ครั้ง ]
 
   9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดพิธี ณ วงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณภาพจาก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
    

 [ 8/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ ครูศุภลักษณ์ มาจาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ประจำสาขาวิชากา  [  3847 ครั้ง ]
 
   8 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ครูศุภลักษณ์ มาจาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ประจำสาขาวิชาการบัญชี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจาก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะ ธุรกิจ "งามตาจิวเวลรี่" และ "มูเตลู" ของสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ ครูลลิตา จินดาวงษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ประจำสาขาวิชากา  [  3936 ครั้ง ]
 
   6 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ครูลลิตา จินดาวงษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานศูนย์บ่มเพาะ นำเสนอผลงาน งามตาจิวเวลรี่  [  3825 ครั้ง ]
 
   1 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำกลไกการชับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดย ครูปวีณา นพนรินทร์ ครูประจำสาขาวิชาการตลาด ได้เป็นผู้นำเสนอผลงานศูนย์บ่มเพาะ “งามตาจิวเวลรี่” ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 8/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกา  [  3890 ครั้ง ]
 
   1 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 8/05/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ารา  [  3839 ครั้ง ]
 
   1 พฤษภาคม 2566 โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ ครูปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน สาขาคหกรรมศาสตร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัดพิจิตร ครูกัญติภักดิ์ บุญมาก สาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครูดวงใจ จันทรัตน์ สาขาการบัญชี ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และครูขนิษฐา รอดทรัพย์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
      

 [ 28/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิจารณาเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขท  [  3831 ครั้ง ]
 
   27 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิจารณาเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN