ค้นหา

 [ 2/07/2555 ]นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สตรีทซอคเกอร์"  [  3786 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สตรีทซอคเกอร์" ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555 ณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำยม
       

 [ 2/07/2555 ]วันต่อต้านยาเสพติดโลก  [  3786 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มเดินขบวนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปยังบริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการ-จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี
       

 [ 2/07/2555 ]กิจกรรม Big Cleaning Day  [  3784 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  ขึ้น  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555  โดยครู  บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ร่วมกันทำความสะอาดห้องสำนักงาน  ห้องเรียน  อาคารเรียน  และบริเวณต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 


       

 [ 2/07/2555 ]โครงการบริจาคโลหิต  [  3786 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 89 คน
       

 [ 2/07/2555 ]มอบค่าสินไหมทดแทน  [  3784 ครั้ง ]
 
   นายสมเดช พุ่มชา ผู้อำนวยนการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับจาก บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับนายอมรเทพ เถื่อนถ้ำ พี่ชาย นางสาวอมรรัตน์ เถื่อนถ้ำ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/4 แผนกวิชาการบัญชี ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
 

 [ 29/06/2555 ]พิธีไหว้ครู  [  3784 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพพิธีไหว้ครู พิธีเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธี
       

 [ 29/06/2555 ]ต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  [  3789 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมจัดอาหารต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะ-ผู้ติดตาม ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
       

 [ 5/06/2555 ]พิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง”  [  3801 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในมงคลพิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง” ณ บริเวณเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานในพิธี
       

 [ 5/06/2555 ]งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  [  3784 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา งานลองพุทธ- ชยันตร 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โดยร่วมเดินขบวนจากปั๊มน้ำมันเชลล์ ไปตามถนน จรดวิถีถ่อง จนถึง หน้าวัดไทยชุมพล และร่วมประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุไปประดิษฐานบนบุษบก ณ บริเวณหน้าพระลีลา เกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง
       

 [ 4/06/2555 ]โครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN  [  3785 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุม ของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีนักศึกษา ของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน
       

 [ 16/05/2555 ]โครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554  [  3784 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดโครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาได้จัดการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน โดยนำเสนอผลงานในรูปของการสัมมนาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
      

 [ 16/05/2555 ]โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  [  3786 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา
      

 [ 16/05/2555 ]ปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  [  3788 ครั้ง ]
 
   ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีเปิดโดครงการ
       

 [ 16/05/2555 ]พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  [  3789 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา
       

 [ 16/05/2555 ]โครงการรณรงค์ร่วมใจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  [  3787 ครั้ง ]
 
   เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ร่วมใจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
       

 [ 17/04/2555 ]ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555  [  3789 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา...
       

 [ 17/04/2555 ]การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุรภาพรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุรภาพรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2555
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพการจัดนิทรรศการผลงานโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาระดับชั้ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยฯ
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ และงาน Good bey Senior  [  3808 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศและงาน Good bey Senior ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในช่วงเช้าและบ่ายเป็นการปัจฉิมนิเทศ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นในช่วงเย็นนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู เข้าร่วมงาน Good bey Senior โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานเปิดงาน
       

 [ 12/04/2555 ]การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกคหกรรม  [  3787 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรม จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ คุณบุปผา บุญศรีผ่อง (ครูอิ๋ว) เจ้าของร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว และครูสุภัคณา คงพิรอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
       

มีจำนวนทั้งหมด 1823 รวมทั้งหมด : 92 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN