[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566[าน 19]
 
 
 

ยด : 
26 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1883
ัน : 
27/09/2566  05:02:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566[าน 9]
 
 
 

ยด : 
25 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครูทุกแผนกวิชา ร่วมประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1882
ัน : 
27/09/2566  04:59:44 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา [าน 8]
 
 
 

ยด : 
21 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ โดยมีคณะครู และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมชาวค่าย และพิธีประดับแถบ 3 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1881
ัน : 
27/09/2566  04:57:17 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุ[าน 9]
 
 
 

ยด : 
20 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1880
ัน : 
27/09/2566  04:53:06 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่[าน 10]
 
 
 

ยด : 
18 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชาตรี จันทร์ธีรกุล หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง"
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1879
ัน : 
27/09/2566  04:49:46 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] 🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลั[าน 2]
 
 
 

ยด : 
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1878
ัน : 
27/09/2566  04:47:46 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยินดีต้อนรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ใ[าน 2]
 
 
 

ยด : 
🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ยินดีต้อนรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1877
ัน : 
27/09/2566  04:46:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[าน 2]
 
 
 

ยด : 
18 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน คณะครู-นักเรียน โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้ง 7 แห่ง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษของพิษภัยยาเสพติด เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่หน้าโรงแรมราชธานี มาจนถึงเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน โรงเรียนทั้ง 7 แห่ง /การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันมุ่งสีเทศบาลสีขาว ชุมชนสีขาว โรงเรียนสีขาว/และการแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1876
ัน : 
27/09/2566  04:46:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอ[าน 5]
 
 
 

ยด : 
14-15 กันยายน 66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ ครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครูรติอร จันทนนท์ และครูหฤษฎี ศรีวิลา ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง เวนดี้ทัวร์แอนด์แทรค และห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมพรทัวร์ จังหวัดเชียงใหม่
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1875
ัน : 
27/09/2566  04:43:21 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/09/2566] ยินดีต้อนรับ ครูธัญญา วงค์เรือนคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) ครูเวธณี นาคอก ต[าน 2]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ยินดีต้อนรับ ครูธัญญา วงค์เรือนคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) ครูเวธณี นาคอก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1874
ัน : 
27/09/2566  04:39:17 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1834 : 184 หน : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics