[14/10/2562] 14 ต.ค.62 เวลา7.00น. วอศ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรงานเทโวโรหนะ[อ่าน 64]
 
 
 

รายละเอียด : 
วอศ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรงานเทโวโรหนะ 14 ต.ค.62 เวลา7.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยงานกิจกรรม ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเทโวโรหนะเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีของไทย ณ บริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสโขทัยธานี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=605
วันที่ : 
14/10/2562  เวลา : 11:23:25 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/10/2562] 13ต.ค.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่[อ่าน 90]
 
 
 

รายละเอียด : 
13ต.ค.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=604
วันที่ : 
13/10/2562  เวลา : 09:30:59 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/09/2562] กีฬาสีภายในอาชีวสุโขทัยเกมส์ 2562[อ่าน 243]
 
 
 

รายละเอียด : 
กีฬาสีภายในอาชีวสุโขทัยเกมส์ 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=603
วันที่ : 
23/09/2562  เวลา : 09:57:54 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[21/09/2562] โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 39[อ่าน 101]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “ รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=602
วันที่ : 
21/09/2562  เวลา : 09:10:23 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสถานศึกษา[อ่าน 53]
 
 
 

รายละเอียด : 
กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสถานศึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=601
วันที่ : 
18/09/2562  เวลา : 09:22:56 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ""[อ่าน 16]
 
 
 

รายละเอียด : 
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ""
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=600
วันที่ : 
18/09/2562  เวลา : 09:19:49 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/09/2562] สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาการบัญชี""[อ่าน 21]
 
 
 

รายละเอียด : 
สัมมนานักศึกษาฝึกงาน"แผนกวิชาการบัญชี""
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=599
วันที่ : 
18/09/2562  เวลา : 09:16:32 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ ครั้งที[อ่าน 121]
 
 
 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 และอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (533) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=598
วันที่ : 
12/09/2562  เวลา : 09:49:12 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] "ระดับประเทศ"... วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[อ่าน 98]
 
 
 

รายละเอียด : 
"ระดับประเทศ"... วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=597
วันที่ : 
12/09/2562  เวลา : 09:43:53 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[12/09/2562] โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[อ่าน 93]
 
 
 

รายละเอียด : 
12 ก.ย.62 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยึดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ตอบสนองนโยบายโดยดำเนิน โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=596
วันที่ : 
12/09/2562  เวลา : 04:55:42 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 564 รวมทั้งหมด : 57 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] หน้าถัดไป>>