[30/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และร่วมรับการประเมินองค์การนั[าน 11]
 
 
 

ยด : 
29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาองค์การชมรมวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และร่วมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพภเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1pTxfJCQ4T6S0pDfJDrva0VbwwaahOrqM?fbclid=IwAR3iiSH0_oWYLZ3lTydz0FkGnUOeVSGpIRFToMTop9akvjW2IawvpGzDdOE
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1501
ัน : 
30/11/2565  10:30:47 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ[าน 7]
 
 
 

ยด : 
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1rHIlQ9mnvHSNjwZDmOBi0agew7u3mPgu?fbclid=IwAR0QxqF0C3MainUaU09ovpSQCfr7iw8dxeykXcpJbKTyiVDcK0bRq6xMsho
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1500
ัน : 
30/11/2565  10:26:49 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565[าน 19]
 
 
 

ยด : 
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 เพื่อวางแผนการเดินทางไป-กลับ ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1499
ัน : 
28/11/2565  04:00:12 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ด้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武[าน 7]
 
 
 

ยด : 
28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบป้ายความร่วมมือ (MOU) เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศกรรมซอฟต์แวร์อู่หั่น ( 武汉软件工程职业学院) สถาบันข่งจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท สิโนทัย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด แห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือ ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย+จีน ( 中泰合作”中文+职业技能”项目校际合作) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1498
ัน : 
28/11/2565  03:57:55 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[28/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) [าน 11]
 
 
 

ยด : 
25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1497
ัน : 
28/11/2565  09:09:04 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565[าน 17]
 
 
 

ยด : 
25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1496
ัน : 
25/11/2565  03:17:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565[าน 9]
 
 
 

ยด : 
25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 ณ ห้องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1495
ัน : 
25/11/2565  03:15:10 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ปร[าน 9]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meeting ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1494
ัน : 
25/11/2565  03:13:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอานาม[าน 7]
 
 
 

ยด : 
23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอานามัย ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-2019) ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1KcEG2y9Zqb4EhuMEDVyPZQi-G11EHe53?fbclid=IwAR2gfo8xcXIFe0EnDP4-Yb8R59-e-9yvIxylkkM_KBUdqG4kIPPjQlAOSPk
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1493
ัน : 
25/11/2565  03:10:49 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2565] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิ[าน 8]
 
 
 

ยด : 
23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และคณะครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาัลยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=1492
ัน : 
25/11/2565  03:07:24 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1455 : 146 หน : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics