ค้นหา

 [ 30/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และซัพพ  [  84 ครั้ง ]
 
   30 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มาส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์ ระดับ ปวส. และงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง istanbul escort şişli escort თბილისის ესკორტები şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort
     

 [ 28/01/2566 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เข้าพบ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะ  [  77 ครั้ง ]
 
   26 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าพบ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะผู้บริหาร เพื่อมอบโล่รางวัลคุรุสภาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นเกียรติที่ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น ได้รับรางวัล ”คุรุสภา พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานของฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเกียรติ เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ สมควรได้ได้รับการยกย่อง ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)  [  92 ครั้ง ]
 
   26 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แนะแนวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อแจ้งตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การจัดแข่งขันฯ และเตรียมดำ  [  62 ครั้ง ]
 
   26 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การจัดแข่งขันฯ และเตรียมดำเนินการและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2566 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิช  [  54 ครั้ง ]
 
   26 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศการเรียน การสอน ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565  [  62 ครั้ง ]
 
   25 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าทุกสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาแหล่งท่องเท  [  50 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติให้สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยนำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงการสอบบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวภาคปฏิบัติในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และ วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วังจันทน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก 🚌🛫⛴️
       

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชก  [  37 ครั้ง ]
 
   24 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 , รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) พร้อมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE  [  35 ครั้ง ]
 
   23 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ครูกฤษกรณ์ มีท้วม และครูปุริมปรัชญ์ คำชนแดน ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบาย ภายใต้มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การป้องกัน การค้นหา การบำบัดรักษา การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา ตามนโยบาย Quick win ของว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรม ประธาน และเลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติ จำนวน 42 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
       

 [ 23/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉล  [  72 ครั้ง ]
 
   23 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และคณะครูหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4 และ 5 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/01/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER O  [  66 ครั้ง ]
 
   วันที่ 21 มกราคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยท่านผู้อำนวยการมารุต รื่นรวย ได้มอบหมายให้คุณครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือก20คน) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดสุโขทัย ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 23/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digit  [  54 ครั้ง ]
 
   21 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบทางศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมพร บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นผู้นิเทศการสอบ (V-NET) ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  140 ครั้ง ]
 
   20 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่  [  76 ครั้ง ]
 
   19 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 6 สถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 โดยมี นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และเป็นประธานกล่าวปิดพิธีการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วม การเดินขบวน มหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีจังหวัดสุโขทัย  [  47 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดย ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้าชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม การเดินขบวน มหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีต่อหน้าท่านประธาน โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ณ รร.บ้านลานทอง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย  [  59 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม ณ รร.บ้านลานทอง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 1.กิจกรรมโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 4 ส่งเสริมการออมเงิน การใช้เงิน ของนักศึกษา ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 2.กิจกรรมโครงการชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ปวช.2/2 พี่สอนน้อง แจกอาหารกลางวันนักเรียน เด็กเล็ก-อนุบาล-ป.6
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  52 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาค  [  47 ครั้ง ]
 
   18 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 6 สถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 โดยมี นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/144wR7lFeQCMRmUvMTdzFdzPdXjO_4YOg?fbclid=IwAR02wXZ3BcGZhpQQ5gTW5vO-G4GFOtxFyy-TnyAHQEoaHueRncRlSjGD8EA
       

 [ 20/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  [  37 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี งานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานบริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได่ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 ลิ้ง 1 https://drive.google.com/drive/folders/1k-giOGbgAH6Ty65K9REEHf9mAYnBTfcO?fbclid=IwAR1Bss1G7HKGOFk-7nMA-ouBJANBivhQ6CSXXZH8VXD_ua3ymn1DQwfCdrI ลิ้ง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1k-giOGbgAH6Ty65K9REEHf9mAYnBTfcO?fbclid=IwAR1Bss1G7HKGOFk-7nMA-ouBJANBivhQ6CSXXZH8VXD_ua3ymn1DQwfCdrI
       

 [ 18/01/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปั  [  53 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดย นายธนเดช แป้นโพธิกลาง หัวหน้าชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดสุโขทัย เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1519 รวมทั้งหมด : 76 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2565
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/65
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล2/65
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3-2565
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN