ค้นหา

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด"  [  3816 ครั้ง ]
 
   27 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด" โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นทุกแผนกวิชา ร่วมกับชุมชนวัดต้นหัด จัดทำกระทงถวายวัด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ณ วัดต้นหัด อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน  [  3829 ครั้ง ]
 
   26 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด กระทงใหญ่ กระทงเล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 โดย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้เชิญถ้วยพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถ้วยเกียรติยศจังหวัดสุโขทัย จาก นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศ ณ โรงละครกลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงกาาสัมมนา และพิธีลงนา  [  3825 ครั้ง ]
 
   25-26 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูลลิตา จินดาวงษ์ และครูไพศาล สุขสด ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงกาาสัมมนา และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลย์ จำกัด(มหาชน) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี  [  3819 ครั้ง ]
 
   25 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่  [  3822 ครั้ง ]
 
   24 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื  [  3818 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยินดีต้อนรับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข  [  3871 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานผู้ประกอบการธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข และห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ของพระค  [  3827 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ในวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ของพระครูวรธรรโมทัย (สุนทร เขมวโร : ไกรบุตร) อดีตเจ้าอาวาสวัดกระชงคาราม มรณภาพ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำวิมานแก้ว วัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร  [  3823 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย (ชั้น2)
       

 [ 1/12/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  [  3815 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกศ์และซัพพลายเชน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน และแผนกวิชาการตลาด ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา เช่นเรื่อง เทคนิคบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เทคนิค ขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย บริหารขนส่งสินค้าทางถนน และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/12/2566 ]องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงาน อวท. เพื่อรับกา  [  3828 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนยากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงาน อวท. เพื่อรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ในงานปร  [  3935 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิเดช สิงห์บุระอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ เกาะกลางวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ในงานปร  [  3852 ครั้ง ]
 
   20 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ สุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ เกาะกลางวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ] แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับโรงเรียนลิไทพิทยาคม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ  [  3897 ครั้ง ]
 
   20 พฤศจิกายน 2566 โดย แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับโรงเรียนลิไทพิทยาคม และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็น "จับมือไว้และไปด้วยกัน" กับ "เรียนดี มีความสุข" เพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ทราบถึงการดำเนินการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนลิไทพิทยาคม
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน  [  3871 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมาย จากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด กระทงใหญ่ กระทงเล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ส  [  3919 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย เริ่มต้นงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (แยกวังวน) และนายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม "การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันดินโลก"  [  3813 ครั้ง ]
 
   17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคม) ได้จัดกิจกรรม "การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันดินโลก" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับต้อนรับ นางสาวจันทนา สายน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนั  [  3814 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูปรึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ให้กับต้อนรับ นางสาวจันทนา สายน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ในการเข้าตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ นางสาวสิริวิมล มีมา นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนทุนการศึกษา 9,000 บาท ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 30/11/2566 ]แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  [  3812 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดฝึกสอนระยะสั้นในรายวิชาต้นไม้จิ๋วจากดินไทย และพวงกุญแจจากผ้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 24/11/2566 ]แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และงานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมในขบว  [  4561 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และงานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมในขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดสถานที่การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN