ค้นหา

 [ 12/04/2555 ]โครงการอบรมงานสารบรรณ แผนกวิชาการเลขานุการ  [  3786 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณ ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  [  3786 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในการเปิดงาน
       

 [ 1/03/2555 ]โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  [  3786 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ จัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญนางมาลัย ทวิชาชาติ ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลยางซ้าย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการหมักไวน์จากผลไม้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
       

 [ 1/03/2555 ]การจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  [  3784 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคาร 3 โดยมีผลงานที่นำมาแสดงทั้งหมด 16 โครงงาน
       

 [ 22/02/2555 ]ร่วมงานมหกรรม 108 อาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  [  3787 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพในงานมหกรรม 108 อาชีพ ให้กับครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 22/02/2555 ]ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
       

 [ 22/02/2555 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใ  [  3784 ครั้ง ]
 
   ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
       

 [ 20/01/2555 ] สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2555 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555......
       

 [ 17/01/2555 ]งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  [  3785 ครั้ง ]
 
   งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ...
       

 [ 6/12/2554 ]งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ  [  3784 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 21/11/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3784 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ นำทีมนักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ เข้าช่วยเหลือ "ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
       

 [ 15/11/2554 ]กิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2554  [  3787 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" ในงาน งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 - 10 พ.ย. 2554 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 21/10/2554 ]วันปิยมหาราช ประจำปี 2554  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/09/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  [  3785 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำโดย ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ รองฯ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่บ้านประสบภาวะอุทกภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
       

 [ 21/09/2554 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554
       

 [ 16/08/2554 ]นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย  [  3787 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดหวัดสุโขทัย ต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในการตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร สำหรับต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ คณะผู้ติดตาม ณ อบต. กง อีกทั้งจัดทำข้าวกล่องบริการประชาชนที่มาต้อนรับ จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ณ วัดกงไกรลาศ ต.กง อ. กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/08/2554 ]ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพโครงการลำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/07/2554 ]วันเข้าพรรษาประจำปี 2554  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม วันเข้าพรรษาประจำปี 2554 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 15/06/2554 ]พิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำปี 2554  [  3784 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดองค์การวิชาชีพ และการประกวด ดาว เดือน ประจำวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ โดย นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาว เดือน
       

 [ 15/06/2554 ]วันไหว้ครู ประจำปี 2554  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาลัยฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะผู้บริหาร ครู และผู้มีอุปการคุณจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัด
       

มีจำนวนทั้งหมด 1823 รวมทั้งหมด : 92 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90][91] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN