ค้นหา

 [ 10/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะรักการอ่าน ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย และทักษะว  [  4253 ครั้ง ]
 
   8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะรักการอ่าน ทักษะสุนทรพจน์ภาษาไทย และทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 10/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดสุโขทัย ในการจัดประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม และ  [  3877 ครั้ง ]
 
   8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดสุโขทัย ในการจัดประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ กระทงเล็ก ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ พนมหมาก พนมดอกไม้ ประเภทสวยงาม โคมชัก โคมแขวน ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกวด และตัดสินในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากจังหวัดสุโขทัย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 7 ประเภท และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ สยามบรมราชกุมารีฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ สยามบรมราชกุมารีฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศจากจังหวัดสุโขทัย ณ โรงละคากลางแจ้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1v6W4cJ4xabmd__KOmzt6LnRFKz2GWIHf?fbclid=IwAR2Q4mu1aj5b81HcuAFlaIBQAhbO37T2vOPoqdHhKq8qfA4TylxfyEIv9Mo
       

 [ 7/11/2565 ]พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565  [  4086 ครั้ง ]
 
   4 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการอาชีวศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มียอดเงินถวายผ้าพระกฐินฯ รวม 2,284,710 บาท โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่เองด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1xZwY8uwfiBi7To3glaxVpB9x3kuIinAj?fbclid=IwAR0CM9Gz-1a45UiDlaG2d_m9pGxMOUjqfKtJiXWNynQ1iqIr-Pazd7ZemWU
       

 [ 7/11/2565 ]พิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565  [  4016 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี นายยศพล เวณุโกเศศ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี ณ วัดพระรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพลงที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1xWLYce6r5k3qVQ8qsu3mK-VPd8VMjSEn?fbclid=IwAR3CVzHH1k4cyXznSsMRk28aeIErdZFCAiarP22aDvr2sD5MHBYTELSnDH0
       

 [ 7/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าจัดเตรียม  [  3872 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องไทยธรรม ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้คณะครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าจัดเตรียมสถานที่ พร้  [  3876 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้คณะครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
       

 [ 2/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์  [  3954 ครั้ง ]
 
   2 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 15 รูป ณ เกาะกลางวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมี น.พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการรัฐมนตรีจังหวัด ส.ท.(ท.) เป็นประธานในพิธี ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/14nrhDOQ767pvimyoON4KOOp0tUW3nnau?fbclid=IwAR02Pp0_qhO9nM97EvFn7iRkUoDOR9Tkh7jNa0DhYRJ4EDicn_wI--thhxE
       

 [ 2/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้รอง  [  3882 ครั้ง ]
 
   1 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าจัดเตรียมสถานที่ ดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 1/11/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเ  [  3910 ครั้ง ]
 
   1 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
    

 [ 1/11/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหา  [  3916 ครั้ง ]
 
   1 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ.สุโขทัย)
    

 [ 1/11/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำ  [  3903 ครั้ง ]
 
   1 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าพบ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 คนใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักเขตฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จังหวัด สุโขทัย
     

 [ 1/11/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอเข้าพบ ดร.ประ  [  3831 ครั้ง ]
 
   31 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอเข้าพบ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ (สพป.)​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
    

 [ 1/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน จ  [  3843 ครั้ง ]
 
   29 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวด กระทงใหญ่ กระทงเล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/182lsErDaEvnhOTijVOYEwu9dR-BK133y?fbclid=IwAR22zlCouZ-KWKQojr1NO_Et-mrjTUmruv3M9E0lvW5aY8poi1CY3mFSxpg
       

 [ 1/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด กระทงใหญ่  [  3833 ครั้ง ]
 
   29 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด กระทงใหญ่ กระทงเล็ก ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ พนมหมาก พนมดอกไม้ ประเภทสวยงาม โคมชัก โคมแขวน ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจากนางพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ติดป้ายรางวัลผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/182lsErDaEvnhOTijVOYEwu9dR-BK133y?fbclid=IwAR0gfG9BDmAWKTixe0pTRtKH9n4xcq_bbUE2KZD0UZhcMYb-ciNfu__KOAQ
       

 [ 31/10/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมชม ครู เจ้า  [  3831 ครั้ง ]
 
   28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมชม ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง แม่บ้าน ที่ทำการจัดตกแต่งสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน และพนมหมาก พนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทง เผ่าเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึง 8 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 31/10/2565 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแห  [  3831 ครั้ง ]
 
   28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
    

 [ 31/10/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ครูและ  [  3824 ครั้ง ]
 
   27 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานอาคารและสถานที่ ครูและนักเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่นักการภารโรง และแม่บ้าน ได้เข้าจัดตกแต่งสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน และพนมหมาก พนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 27/10/2565 ]ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565  [  3854 ครั้ง ]
 
   26 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง นักการภารโรง (แม่บ้าน) พนักงานขับรถยนต์ และยามรักษาความปลอดภัย ได้เข้าร่วมประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแนวทางในการปฏิบัติงาน
       

 [ 23/10/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั  [  3843 ครั้ง ]
 
   23 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุตรื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมและที่ลิงค์ด้านล่าง 👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/14yqjf8BxZ8Pa8Xt8GlK5MLkchkqP-moD?fbclid=IwAR0Jg1vprvZUDsNvXUOkxMBugedguI_CASnZqHUT1YaeJ1DjAt1hOMO5PQ8
       

 [ 23/10/2565 ]พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ระดับปวส.2 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  [  3858 ครั้ง ]
 
   21 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ระดับปวส.2 ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 75,000 บาท (5 ทุน) ณ หอประชุม เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN