ค้นหา

 [ 17/07/2556 ]ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  [  1017 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดน นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสุโขทัย พร้อมดูเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา
       

 [ 5/07/2556 ]โครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน"  [  1027 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกลุ่มวิสามัญ ได้จัดโครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยคุณครูเจ้าของภาษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานสนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั
       

 [ 1/07/2556 ]นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  [  994 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 1/07/2556 ]“ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖  [  988 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย..หมวดวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ และประกวดขวัญใจสุนทรภู่.......
       

 [ 1/07/2556 ]เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด”  [  986 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนเยาวชนได้รับรู้เข้าใจถึงปัญหา และพิษภัยยาเสพติด ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
       

 [ 24/06/2556 ]ประมวลภาพ กิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [  988 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นพิธีการเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
       

 [ 19/03/2556 ]พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  [  1058 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
       

 [ 19/03/2556 ]โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32  [  990 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 ณ ค่ายลูกสือ รามคำแหง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา....
       

 [ 27/02/2556 ]ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษา  [  989 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษ (สมศ.) ระหว่่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/02/2556 ]ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  [  1009 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
      

 [ 21/02/2556 ] คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ  [  998 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ณ ห้องภาษาไทย 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 21/02/2556 ]งาน "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2555  [  998 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงาน “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
       

 [ 21/02/2556 ]ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  [  1011 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันครู และกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์เกมส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 12/02/2556 ]การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"  [  1027 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 12/02/2556 ]ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่ 2556 นักเรียนนักศึกษา  [  1004 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ปีใหม่ 2556 ให้นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2556
       

 [ 17/12/2555 ]" ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1058 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงาน " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
       

 [ 17/12/2555 ]ประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่  [  999 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่ ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
       

 [ 15/11/2555 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24  [  1048 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา...
       

 [ 13/11/2555 ]รับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  [  1012 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/11/2555 ]กิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ"  [  1039 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำบริการ
       

มีจำนวนทั้งหมด 790 รวมทั้งหมด : 40 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] หน้าถัดไป>>
 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
148
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2094
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
18354
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
182242
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN