ค้นหา

 [ 4/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราช  [  3812 ครั้ง ]
 
   28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาหรือเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 21 หน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันในการติดตามตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษา หรือเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ป้องกันมิให้ไปกระทำความผิดกฎหมายในราชอาณาจักร ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
    

 [ 28/12/2565 ]ศูนย์บ่มเพาะฯ ธุรกิจเบเกอรี่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำหน่ายเค้กต้อนรับ  [  3863 ครั้ง ]
 
   ศูนย์บ่มเพาะฯ ธุรกิจเบเกอรี่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำหน่ายเค้กต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 “บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” เค้กเนยสดหน้าครีม ขนาด 1 ปอนด์ 230 บาท ขนาด 2 ปอนด์ 460 บาท เค้กเนยสดหน้าแยม ขนาด 1 ปอนด์ 230 บาท ขนาด 2 ปอนด์ 460 บาท ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง น้ำหนักสุทธิ 120 กรัม 69 บาท
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเปิดศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา OVEC SAFETY C  [  3867 ครั้ง ]
 
   28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเปิดศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา OVEC SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านตรีนุช เทียนทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ ฯ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพิธีเปิดศูนย์ความปลอดภัย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3853 ครั้ง ]
 
   27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านยางเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย vip escort mersin escort istanbul escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและฝึกทักษะระยะสั้น ให้กับนักเรียนในการเสริมส  [  3846 ครั้ง ]
 
   27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและฝึกทักษะระยะสั้น ให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างศาสตร์และศิลป์เปิดรั้ว บ.ล’65 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ พร้อมรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา) และฝึกทักษะหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การทำพวงกุญแจ หมอนฝักทองมินิมอล และแก้วสวยด้วยมือเรา ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประชุมกับ พันตำรวจตรี จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บังคับบัญชาเรือนจำจังหวัดส  [  3867 ครั้ง ]
 
   27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูวนิดาไกรกิจราษฎร์ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมกับ พันตำรวจตรี จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บังคับบัญชาเรือนจำจังหวัดสุโขทัย รองผู้บังคับบัญชาเรือนจำจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าฝ่ายการจัดการศึกษาเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนว  [  3809 ครั้ง ]
 
   27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุม จัดทำแผนการฝึกซ้อมการแข่งขัน ประมาณการวัสดุ และวางแผนเตรียม  [  3814 ครั้ง ]
 
   27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูผู้ควบคุมทักษะ เข้าร่วมประชุม จัดทำแผนการฝึกซ้อมการแข่งขัน ประมาณการวัสดุ และวางแผนเตรียมความพร้อม ในการเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ และประชุมแผนการจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUM  [  3810 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร ณ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกับการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายองค์ความรู้ในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3812 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3816 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบ เกียรติบัตร กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลช  [  3814 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบ เกียรติบัตร กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” และรางวัลชนะเลิศ “มูเตลู ตาข่ายสังคโลกสุโขทัย” ในการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้ร  [  3810 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 34 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลองค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/17RjwfT_UtXQussxrD2_-bQ-XFD0rntvP?fbclid=IwAR0TsVBwdEoEoTYk5Nn1LznHYd_u_SU6K4btKyEfQy4NZ36bl-YspT21Two
       

 [ 28/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้ารับพระราชทานปร  [  3813 ครั้ง ]
 
   26 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  [  3924 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดกระชงค  [  3920 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดกระชงคาราม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปถภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/12_Bw3iykIVRCM95kqp_8RyrKZLOD-EHU?fbclid=IwAR3ECQJZxNdw8VQUJw7TcUpzPyXAXmZo2IoPrxJ-QSJbWpGQJY5pbmuyJS8
       

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ คุณจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ที่มาตรว  [  3905 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับ คุณจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 ณ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 26/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565  [  3911 ครั้ง ]
 
   23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร นำนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณามอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณธิดา สกุณี นักจัดการทั่วไป ปฏิบัติการผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มอบเงินทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวสิรภัทร โพธิ์รอด นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธ  [  3895 ครั้ง ]
 
   22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับงานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนมัธยมจังหวัดสุโขทัยที่กำลังสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ แนะแนว เป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตำบลธานี อำเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/12/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพ  [  3884 ครั้ง ]
 
   22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน และกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผู้เรียนและส่งเสริมการทำธุรกิจของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN