ค้นหา

 [ 17/04/2555 ]ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555  [  1274 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา...
       

 [ 17/04/2555 ]การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุรภาพรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา  [  1276 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุรภาพรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2555
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพการจัดนิทรรศการผลงานโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี  [  1274 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาระดับชั้ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยฯ
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ และงาน Good bey Senior  [  1311 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศและงาน Good bey Senior ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยในช่วงเช้าและบ่ายเป็นการปัจฉิมนิเทศ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นในช่วงเย็นนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู เข้าร่วมงาน Good bey Senior โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานเปิดงาน
       

 [ 12/04/2555 ]การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกคหกรรม  [  1276 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรม จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ คุณบุปผา บุญศรีผ่อง (ครูอิ๋ว) เจ้าของร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว และครูสุภัคณา คงพิรอด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
       

 [ 12/04/2555 ]โครงการอบรมงานสารบรรณ แผนกวิชาการเลขานุการ  [  1273 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 แผนกวิชาการเลขานุการ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณ ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
       

 [ 12/04/2555 ]ประมวลภาพ การจัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  [  1275 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดนิทรรศการโครงการวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในการเปิดงาน
       

 [ 1/03/2555 ]โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  [  1297 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ จัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญนางมาลัย ทวิชาชาติ ประธานกลุ่มแม่บ้านตำบลยางซ้าย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการหมักไวน์จากผลไม้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
       

 [ 1/03/2555 ]การจัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  [  1273 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคาร 3 โดยมีผลงานที่นำมาแสดงทั้งหมด 16 โครงงาน
       

 [ 22/02/2555 ]ร่วมงานมหกรรม 108 อาชีพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  [  1283 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอนอาชีพในงานมหกรรม 108 อาชีพ ให้กับครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 22/02/2555 ]ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555  [  1275 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
       

 [ 22/02/2555 ]ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใ  [  1276 ครั้ง ]
 
   ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
       

 [ 20/01/2555 ] สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  [  1314 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2555 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555......
       

 [ 17/01/2555 ]งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  [  1276 ครั้ง ]
 
   งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ...
       

 [ 6/12/2554 ]งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ  [  1306 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 21/11/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1276 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ นำทีมนักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ เข้าช่วยเหลือ "ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
       

 [ 15/11/2554 ]กิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2554  [  1276 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" ในงาน งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 - 10 พ.ย. 2554 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 21/10/2554 ]วันปิยมหาราช ประจำปี 2554  [  1275 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/09/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  [  1275 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำโดย ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ รองฯ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่บ้านประสบภาวะอุทกภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
       

 [ 21/09/2554 ]การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554  [  1289 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554
       

มีจำนวนทั้งหมด 948 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 [41][42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN