ค้นหา

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเเพร่ ใ  [  3812 ครั้ง ]
 
   3 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเเพร่ ในการเดินทางมาส่ง นางสาวทิพกฤตา อินไชย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกินเลี้ยงรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้  [  3812 ครั้ง ]
 
   29 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกินเลี้ยงรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เลี้ยงส่ง ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และครูฉัตรชัย สีบัวแดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับรองผู้อำนวยการ และครูใหม่ ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  [  3819 ครั้ง ]
 
   2 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูต้อนรับ นางสาวทิพกฤตา อินไชย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูเวธณี นาคอก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้เป็นครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และครูธัญญา วงค์เรือนคำ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้เป็นครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการนี้ท่านรองผู้อำนวยคนใหม่ พร้อมด้วย ครูผู้ช่วยคนใหม่ ได้เข้ารายงานตัวพร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/10/2566 ]แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาจีน) ร่วมกับแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันโครง  [  3816 ครั้ง ]
 
   18 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาจีน) ร่วมกับแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดทักษะทางภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 Jinbu Chinese Contest 2023 โดยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในไทย รอบคัดเลือก โดยส่งคลิปวิดีโอผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะกรรมการพิจารณาการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครู และบุคคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย  [  3810 ครั้ง ]
 
   28 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครู และบุคคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ครั้งที่ 3/2566  [  3815 ครั้ง ]
 
   28 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/10/2566 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านำเสนอผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าว  [  3822 ครั้ง ]
 
   28 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านำเสนอผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน (รอบตรวจบูธนิทรรศการ) เพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานเนื่องในวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย  [  3818 ครั้ง ]
 
   28 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเนื่องในวันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย #ขออขบคุณรูปภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
     

 [ 10/10/2566 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านำเสนอผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าว  [  3840 ครั้ง ]
 
   27 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านำเสนอผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
       

 [ 10/10/2566 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน “ขนมตูเลหม  [  3828 ครั้ง ]
 
   26 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  4071 ครั้ง ]
 
   26 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/09/2566 ]ทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  4340 ครั้ง ]
 
   25 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครูทุกแผนกวิชา ร่วมประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา  [  4211 ครั้ง ]
 
   21 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ โดยมีคณะครู และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมชาวค่าย และพิธีประดับแถบ 3 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุ  [  4261 ครั้ง ]
 
   20 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่  [  4407 ครั้ง ]
 
   18 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชาตรี จันทร์ธีรกุล หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง"
       

 [ 27/09/2566 ]🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลั  [  3860 ครั้ง ]
 
   🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยินดีต้อนรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ใ  [  3845 ครั้ง ]
 
   🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ยินดีต้อนรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [  3867 ครั้ง ]
 
   18 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน คณะครู-นักเรียน โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้ง 7 แห่ง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษของพิษภัยยาเสพติด เริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่หน้าโรงแรมราชธานี มาจนถึงเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ชุมชนทั้ง 12 ชุมชน โรงเรียนทั้ง 7 แห่ง /การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันมุ่งสีเทศบาลสีขาว ชุมชนสีขาว โรงเรียนสีขาว/และการแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
       

 [ 27/09/2566 ]แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอ  [  3888 ครั้ง ]
 
   14-15 กันยายน 66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย มอบหมายให้ ครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครูรติอร จันทนนท์ และครูหฤษฎี ศรีวิลา ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง เวนดี้ทัวร์แอนด์แทรค และห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมพรทัวร์ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 27/09/2566 ]ยินดีต้อนรับ ครูธัญญา วงค์เรือนคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) ครูเวธณี นาคอก ต  [  3934 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ยินดีต้อนรับ ครูธัญญา วงค์เรือนคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) ครูเวธณี นาคอก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
  

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN