ค้นหา

 [ 19/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567  [  515 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบุคลากร ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 โดยมีพิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 19/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิขกรรมวันครู 2567  [  346 ครั้ง ]
 
   16 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด และอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูผู้ทรงคุณค่า ช่วงบ่าย พิธีเปิดกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดย นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดย นายคฑาวุฑ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด และร่วมงานกีฬากระชับมิตร สิงห์เหนือ-เสือใต้ แข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และร่วมรับชมการแสดง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รูปภาพเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพ  [  415 ครั้ง ]
 
   8-12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ โรงแรมเอวาน่าแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
       

 [ 17/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามทำ MOU ร่  [  464 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามทำ MOU ร่วมกัน เพื่อส่ง นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ที่ สวท.สุโขทัย และมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการรับรองว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือทางด้านการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ วิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การฝึกประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ถือเป็นการศึกษา และเรียนรู้ประสบการณ์จากสายวิชาชีพก่อนออกไปทำงานจริงในอนาคต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัด "โครงการเติมฝันปันสุข"  [  353 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี จัด "โครงการเติมฝันปันสุข" บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและด้วยโอกาส น้องๆเป็นเผ่าปะกาเกญอ มีจำนวนทั้งหมด 26 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยอก ต.ปากแก้ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
       

 [ 17/01/2567 ]แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาต่างประเทศ) ร่วมกับ บริษัท Kids English Thailand จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบ  [  296 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาต่างประเทศ) ร่วมกับ บริษัท Kids English Thailand จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษบริการชุมชน ปี 2567 โดยรับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มาเป็นประธานในโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมโครงการจิตอาสา "ส่งความสุขให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ"  [  297 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา "ส่งความสุขให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ" เพื่อมอบของขวัญให้น้องๆ ที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และให้กำลังใจกับเด็กๆ และคุณหมอ และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 17/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรัฐมนตรีว่าก  [  258 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Conference 77 จังหวัด โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (8 Agenda) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอบ 3 เดือน) ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 13/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค  [  211 ครั้ง ]
 
   9-11 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จำนวน 2 ชิ้น ดังนี้ 1.ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร "ผลิตภัณฑ์ขนมผิงกรอบจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่" จากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 2.ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ "กรอบรูปด้วยผ้าไทยรวมศิลปะสื่อผสม" จากแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
       

 [ 13/01/2567 ]ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับฯ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนา  [  333 ครั้ง ]
 
   10 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชาตรี จันทร์ธีระกุล ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับฯ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ณ บ้านพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพ  [  136 ครั้ง ]
 
   10 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด ในการจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้แทนพระองค์ โดยการจัดเตรียมเรือนรับรองสำหรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถของผู้แทนพระองค์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 13/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบร  [  168 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
 

 [ 13/01/2567 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Numbe  [  156 ครั้ง ]
 
   9 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องฝนหลวง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
       

 [ 13/01/2567 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO  [  54 ครั้ง ]
 
   9 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
       

 [ 13/01/2567 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ R-Chee Wa Strong Network T  [  56 ครั้ง ]
 
   8 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกับบรรยายพิเศษ และมีนายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้บรรยายหัวข้อ We Are To Be Number One (กว่าจะมาเป็นTo Be Number One) (ช่วงเช้า) และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องฝนหลวง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
       

 [ 13/01/2567 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำการเสนอผลงานของชมรม ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [  53 ครั้ง ]
 
   28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำการเสนอผลงานของชมรม ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อำเภอเมืองสุโขทัย "ยูงทอง สัญจร บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยมี นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธาน ณ วัดคงคามาลัย ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 5/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบช่อดอกไม้💐 ร่วมแสดงความยินดี🎉🎉 กับ ครูพิไลวรรณ  [  202 ครั้ง ]
 
   5 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้💐 ร่วมแสดงความยินดี🎉🎉 กับ ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 4/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บ  [  261 ครั้ง ]
 
   2-4 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ 1. นายสุชาติ ทึคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2. นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 3. นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี 4. ดร.พีรพล พูลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 5. นางสาวสุพรรัตน์ วัฒนดำรงค์ ผู้อำนวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบเค้กสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในโอกาส สวัสดีปี 2567
       

 [ 4/01/2567 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า  [  248 ครั้ง ]
 
   🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูพิไลวรรณ ไทยกล้า เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

 [ 4/01/2567 ]แผนกวิชาการบัญชี เชิญร่วมโครงการเติมฝันปันสุข ร่วมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้  [  174 ครั้ง ]
 
   3 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการบัญชี เชิญร่วมโครงการเติมฝันปันสุข ร่วมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและด้วยโอกาส น้องๆเป็นเผ่าปะกาเกญอ มีจำนวนทั้งหมด 26 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยอก ต.ปากแก้ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในวันที่ 10 มกราคม 2567
     

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN