ค้นหา

 [ 20/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมต้อนรับนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในพิธีเปิด โคร  [  3891 ครั้ง ]
 
   11 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในพิธีเปิด โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
      

 [ 20/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกร  [  3895 ครั้ง ]
 
   11 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโ  [  3987 ครั้ง ]
 
   5 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดธ แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 27 พ.ย.2566 (ในปี 2566 วันลอยกระทง ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566) จัดขึ้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุม ศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย istanbul escort
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครู เข้ามอบโล่เกียรติคุณให้กับ บริษัท เซ็นท  [  4009 ครั้ง ]
 
   3 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครู เข้ามอบโล่เกียรติคุณให้กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ Central Silom Tower เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 11 คน  [  3946 ครั้ง ]
 
   4 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครูประจำสาขาวิชา เข้าปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษา ปวส.2 จำนวน 11 คน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่คลังสินค้าDC เอ็กตร้า สาขาสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการ  [  3931 ครั้ง ]
 
   4 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครูประจำสาขาวิชา ร่วมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริง ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับชั้น ปวส. 1 ณ บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภา  [  3934 ครั้ง ]
 
   3-4 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และคณะครูประจำสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสาขาวิชาการตลาดพรีเมี่ยม ณ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขากอล์ฟวิว จุด3 สาขาAccom Park (ถนนเชียงราก) และสาขาประทานพร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี) ณ โรงเเรมโกลเด้นบีท พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี เเละโรงเเรมเเมนดารินโอเรียนเต็ล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร  [  3822 ครั้ง ]
 
   5 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารฯ และคณะครู เนื่องในปีใหม่ไทย และวันสงกรานต์ไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  [  3821 ครั้ง ]
 
   5 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 7/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับทราบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  [  3823 ครั้ง ]
 
   5 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และคณะครูทุกสาขาวิชา เข้ารับทราบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย You can reach nightly and hourly Escort female partner advertisements 24/7. Your escort female friends are the most recent taksim escort profiles of girls. We offer escort ladies of all kinds tbilisi escort where you can find women.
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย โครงการต้นแบบค่ายเยาวชนนักวิจั  [  3849 ครั้ง ]
 
   28-30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูศตชนันท์ อยู่ทอง และครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย โครงการต้นแบบค่ายเยาวชนนักวิจัยอาชีวศึกษา 2023 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยมี นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 3/04/2566 ]ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3845 ครั้ง ]
 
   31 มีนาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ สาขาผู้ประกอบกิจการอาหารไทย ระดับ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทดสอบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา 2566  [  3840 ครั้ง ]
 
   31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 (ปวส.1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมและลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1g8yOtxp7r78jE3ijQkMdIyKb4b2-MqvP?fbclid=IwAR3vMG7Gp36ILC2frVczTKqHC2t4LlxMDlHMvG_AgW_tlUhO4XOcVcUelN8
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา  [  3846 ครั้ง ]
 
   30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 และรับเกียรติบัตร ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 และมีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นที่ประจักษ์ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/04/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย  [  3838 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยมี ท่านพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส  [  3863 ครั้ง ]
 
   29 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสอบวัดแวว สัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 (รอบปกติ) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ  [  3827 ครั้ง ]
 
   28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
    

 [ 29/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่  [  3856 ครั้ง ]
 
   28 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1  [  3841 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1.ครูณัฐพล ปราบพินาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2.ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (ประวัติศาสตร์) 3.ครูธิดารัตน์ ทองเที่ยง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการบัญชี
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกา  [  3872 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับเล่มทำเนียบรุ่น รูปรับใบประกาศนียบัตร และวุฒิจบการศึกษา (สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จบพร้อมรุ่น) ระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN