ค้นหา

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบพิธีสงฆ์ และมอบเกียรติบัตร แก่คณะผู  [  3771 ครั้ง ]
 
   16 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีสงฆ์ โดยมี นายสมใจ รอดคง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธี อ่านสารวันครู จากนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตร แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานดีเด่น จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยทั้ง 6 สถานศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1ZfHWVJCrEi82p1_5fofz58P3vgQCoZbM?fbclid=IwAR29H3XTnEv43Iv6IE6LOTHZdsDCIy7xsdbfY6hi4RyXrEsccCFdid_mzTc
       

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ถวายราชสักการะพ  [  3776 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (วางพานพุ่ม) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงก  [  3780 ครั้ง ]
 
   17 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะครู สาขาวิชาการบัญชี มอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Fin.ดี .We Can Do!!! Season 4 การออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  [  3768 ครั้ง ]
 
   13 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องใ  [  3768 ครั้ง ]
 
   13 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องในโอกาสต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 18/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 25  [  3770 ครั้ง ]
 
   13 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมวันครูและอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 6 สถานศึกษา ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนาการ  [  3772 ครั้ง ]
 
   12 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวเมทินี บุญเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานดำเนินโครงการ คณะผู้บริหาร และคณะครู จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 6 สถานศึกษา ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก และกระบวนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในระดับพื้นที่ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในโครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2566  [  3794 ครั้ง ]
 
   11 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมใจ รอดคง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู สังกัดอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และมีนายสังเวียน สายไหม และนายสมมาตร คงเรือง เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุโขทัย จำกัด เป็นผู้บรรยายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิจารณานักศึกษาฝึกงาน ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม และหารือชี้แจงรายล  [  3792 ครั้ง ]
 
   11 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมพิจารณานักศึกษาฝึกงาน ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม และหารือชี้แจงรายละเอียด ตลอดจนสอบถามปัญหาต่างๆ ในการเดินทางไปฝึกงาน ณ โรงแรมโกลเด้นบีช พัทยา กับ คุณอมร ราชบัณฑิต กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโกลเด้นบีช พัทยา ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อ  [  3778 ครั้ง ]
 
   10 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน “ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง” ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคเหนือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมและที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1mHhVUi5jV-ivc5UXuzFsiVwC-YtapINv?fbclid=IwAR2_Be8-G10Xbq3ksw7jUb0d_DzQkjPeLNOYQK5ANXYM9EEp6plbLIMXigE
       

 [ 10/01/2566 ]ว่าที่พันตรี เสิรฐ จุมภู โทรคมนาคมจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัทจำกัดมหาชน โทรคมน  [  3772 ครั้ง ]
 
   10 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่พันตรี เสิรฐ จุมภู โทรคมนาคมจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัทจำกัดมหาชน โทรคมนาคมแห่งชาติ สาขาสุโขทัย เข้าพบ นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต wifi ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน “มูเตลู ตาข่ายสังคโลกสุโขทั  [  3773 ครั้ง ]
 
   10 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน “มูเตลู ตาข่ายสังคโลกสุโขทัย” ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคเหนือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1ZK8cTFl0pyU7CN_BlCo88atYCQHL97XS?fbclid=IwAR3Jq71_xo7k0bvScSJ85T49BWoWXRBEUqz8cjWhFpDeKfcYV9TcLKBSet8 istanbul escort | istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort | taksim escort | istanbul rus escort | zenci escort | istanbul escort sitesi | istanbul vip escort
       

 [ 10/01/2566 ]นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักพุทธศ  [  3767 ครั้ง ]
 
   9 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักพุทธศาสนา บูรณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมการแสดง เนื่องในวันครู 16 มกราคม 25  [  3769 ครั้ง ]
 
   9 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมการแสดง เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา  [  3772 ครั้ง ]
 
   7 มกราคม 2566 โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียน ของนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 (ปวส.1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมและที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1jRCRqWHplsnYzDP6AabaYq8tIoLZ8oR6?fbclid=IwAR28CevM44bM7jkTvzWnOECYyEBidpwhy0WGr8gEs01Ik0YB-wPztaTpPQg
       

 [ 9/01/2566 ]คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 6 สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมงานวันครู ประจำปี 2566  [  3769 ครั้ง ]
 
   6 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 6 สถานศึกษา เข้าร่วมประชุมงานวันครู ประจำปี 2566 เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมี นายสมใจ รอดคง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/01/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง ในการสร้างเครือ  [  3771 ครั้ง ]
 
   6 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง ในการสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
     

 [ 5/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าพบ นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เนื่องในโอกาสวา  [  3775 ครั้ง ]
 
   5 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าพบ นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
    

 [ 5/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โครงการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จิตอาสาพัฒนาแฟลตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ป  [  3772 ครั้ง ]
 
   4 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เข้าร่วมโครงการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จิตอาสาพัฒนาแฟลตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ แฟลตวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 5/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อแจ้งตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การจัดแข่งขันฯ และเตรียมด  [  3768 ครั้ง ]
 
   4 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูผู้ควบคุมนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งตารางกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การจัดแข่งขันฯ และเตรียมดำเนินการและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN