ค้นหา

 [ 8/08/2566 ]แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ได้จัดทำโครงการจิอาสาพัฒนาโรงเรียนในด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [  3866 ครั้ง ]
 
   4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ได้จัดทำโครงการจิอาสาพัฒนาโรงเรียนในด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาโรงเรียนผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา และได้นำอุปกรณ์การเรียน อาหาร เครื่องดื่ม ร่วมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กๆในโรงเรียนบ้านโป่งแค ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับสถานประกอบการและการทำสัญญา&#  [  3868 ครั้ง ]
 
   4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม จัดทำโครงการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับสถานประกอบการและการทำสัญญา​การฝึกอาชีพของนักศึกษา​ สาขาวิชาการโรงแรม​(ทวิภาคี) โดยได้รับ​เกียรติ​จาก​ คุณสมพูน​ ถนอมมงคล​ ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากร​บุคคล​ โรงแรมแมนดาริน​ โอเรียนเต็ล​ กรุงเทพมหานคร ร่วมพัฒนา​หลักสูตร​การเรียนการสอนสาขา​วิชาการ​โรงแรม​ พร้อมทั้งให้ความรู้​ แนะนำการปฏิบัติตนในการทำงาน รวม​ทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ​ วิทยาลัยฯ และผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568  [  3863 ครั้ง ]
 
   3-4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/08/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทำการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายใน  [  3877 ครั้ง ]
 
   3 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และบุคลากรทางการศึกษาสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทำการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉาย  [  3885 ครั้ง ]
 
   28 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิ  [  3870 ครั้ง ]
 
   28 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพีธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 30/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566  [  3888 ครั้ง ]
 
   27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสว  [  3897 ครั้ง ]
 
   27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  3881 ครั้ง ]
 
   15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  [  3873 ครั้ง ]
 
   26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะโครงการ ในวันภาษาไทย  [  3878 ครั้ง ]
 
   26 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาไทย) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะโครงการ ในวันภาษาไทย ดังนี้ 1. รักการอ่าน 2. คัดลายมือ 3. การอ่านทำนองเสนาะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูจันทรมาส กล่ำเอม หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้  [  3891 ครั้ง ]
 
   25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูภูมินทร์ หอมเนียม ครูสุธาสินี แกมนิล และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพเชิงรุกชุมชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 27/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อระเบียบวาระข้อราชการต่างๆ ครั้งที่ 2/  [  3864 ครั้ง ]
 
   25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อระเบียบวาระข้อราชการต่างๆ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/07/2566 ]ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ  [  3872 ครั้ง ]
 
   24 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ 4 ดาว (กลุ่ม 3 ประกอบด้วย สุโขทัย พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ปรึกษาสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ ตลอดจนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจเจ้าของธุรกิจของนักศึกษา โดยท่านประธานสั่งออเดอร์ขนมตูเลหม้อแกงแป้งข้าวกล้อง ของนักศึกษา จำนวน 50 กระปุก เพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านแคนาคาแฟ่ พิษณุโลก และเข้านำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ และครูที่ปรึกษาธุรกิจ ต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานฯ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
       

 [ 24/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill "นักเล่าเรื่องท้องถิ่น" เพื่อพัฒนาทั  [  3870 ครั้ง ]
 
   21 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Up Skill "นักเล่าเรื่องท้องถิ่น" เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรมและมัคคเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
       

 [ 24/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "หอการค้าแฟร์ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1"  [  3866 ครั้ง ]
 
   21 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "หอการค้าแฟร์ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 30 กรกฎาคม2566 ณ บริเวณถนนริมน้ำยม ตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดถึงหน้า ศาลพระแม่ย่า อำเภอเมือง มีการจำหน่ายสินค้า อุปโภคและบริโภค การจัดจำหน่ายบุฟเฟต์ทุเรียนที่ขึ้นชื่อ หลากหลายพันธุ์ อาทิ "พันธุ์ทุเรียนหมอนพระร่วง" ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม ผ้าพื้นเมือง สินค้าราคาประหยัด ของฝากอีกมากมาย คอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินดัง การประกวดร้องเพลง การประกวดดนตรีสากล และการแสดงของเยาวชนในทุกค่ำคืน
    

 [ 24/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32  [  3885 ครั้ง ]
 
   20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประกวด ทั้งหมด 4 โครงงาน โดยแบ่งออกเป็น ระดับ ปวช.จำนวน 2 โครงงาน และ ระดับ ปวส.จำนวน 2 โครงงาน จัดการประกวดโครงงานฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
       

 [ 24/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฝึกงาน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  [  3871 ครั้ง ]
 
   19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการฝึกงาน กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสันติ เจิมประสาทสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณสุเชษฏฐ์ วิภาวีพลกุล เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรบุคคล เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเ  [  3870 ครั้ง ]
 
   19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 2 ของ 1.ครูไพศาล สุขสด ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2.ครูจักรพงศ์ คำผา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการตลาด 3.ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) 4.ครูกฤติน หิริโอ ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาจีน) 5.ครูวุฒิชัย วงษ์ช่อเส็ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6.ครูพงศกร ประวัติดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 7.ครูหฤษฎี ศรีวิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 19/07/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เดินทางมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุน โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึก  [  3878 ครั้ง ]
 
   17 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักคึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เดินทางมอบเกียรติบัตรผู้มอบทุน โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปี 2566 รูปเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=665166682314328&set=pcb.665167652314231
       

มีจำนวนทั้งหมด 1953 รวมทั้งหมด : 98 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»รายงานผลกิจกรรมคาบชั่วโมงโฮมรูม 1/2567
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
แบบฟอร์มส่ง ขร
แบบฟอร์มแจ้งขาดเรียน
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 1/2567
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2567
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN