ค้นหา

 [ 15/12/2564 ]คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องกิจกรรม และการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าร่วมจั  [  3824 ครั้ง ]
 
   14 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องกิจกรรม และการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าร่วมจัดพิธีเปิดศูนย์CEC หรือ ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ณ ห้องพิบูลศรี 1
       

 [ 13/12/2564 ]พิธีลงนาม ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย  [  3822 ครั้ง ]
 
   9 ธ.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย จัดพิธีลงนาม ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนธนาคารโรงเรียน จาก คุณจุฑาทิพย์ มากน้อย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย ในการนี้ได้ร่วมปรึกษารายละเอียดการทำข้อตกลงในเรื่องระบบธนาคารดิจิทัลกับธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/12/2564 ]การประชุมกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่วิจัย  [  3829 ครั้ง ]
 
   9 ธ.ค. 64 ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่วิจัย ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
       

 [ 13/12/2564 ]การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ 2566 - 2570) กลุ่มจังหว  [  3832 ครั้ง ]
 
   9 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ 2566 - 2570) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รอบที่สอง ณโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
       

 [ 9/12/2564 ]โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจตามแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสุโขทัย ของสาขาวิชาต่างๆ ประ  [  3817 ครั้ง ]
 
   8 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการเข้านิเทศและติดตามการดำเนินธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมการทำธุรกิจตามแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสุโขทัย ของสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลานสุขใจ
       

 [ 9/12/2564 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร  [  3817 ครั้ง ]
 
   8 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2564 ที่ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ภายใต้การนำของ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและความร่วมมืออาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และดร. นิติ นาชิต ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       

 [ 7/12/2564 ]คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิ  [  3845 ครั้ง ]
 
   5 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/12/2564 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร  [  3831 ครั้ง ]
 
   4 ธ.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมและสื่อลามกอนาจาร ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง โดยมี นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เป็นผู้กล่าวรายงานในการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และสื่อลามกอนาจาร เพื่อนำไปใช้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำคลิปสั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียนอาชีวศึกษา ภายใต้การนำของ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและความร่วมมืออาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และดร. นิติ นาชิต ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       

 [ 7/12/2564 ]อาชีวะคึกคัก ลงคะแนนเลือกนายกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3873 ครั้ง ]
 
   " อาชีวะคึกคัก ลงคะแนนเลือกนายกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" 3 ธ.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/12/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อม คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้  [  3858 ครั้ง ]
 
   2ธ.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อม คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมีข้าราชการเกษียณจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยครูวาสนา ขำหาญ ครูสุวัฒน์ นิยมไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูนิคม เนียมกลั่น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ครูฉลาด อ่องรัก แผนกวิชาช่างเชื่อม และคุณฐิติมา เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันกล่าวขอขมา และมอบดอกไม้แทนใจ แก่ครูผู้เกษียณ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 3/12/2564 ]ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการเปิดประชุมวิชาการ ฯ แล  [  3828 ครั้ง ]
 
   2 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการเปิดประชุมวิชาการ ฯ และให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดสุโขทัย โดยมี นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยและเป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับและทำการเปิดการประชุมวิชาการ ฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 2/12/2564 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารก  [  3858 ครั้ง ]
 
   1 ธ.ค.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้ดำเนินการจัดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน แก่คณะผู้บริหาร ในการประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุโขทัย (สกสค.)
       

 [ 2/12/2564 ]ประชุมกรรมการบริหารศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง ด้านการแข่งขันทักษะอาชีพ ท  [  3851 ครั้ง ]
 
   1 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดประชุมกรรมการบริหารศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง ด้านการแข่งขันทักษะอาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาค ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/12/2564 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและเดินทา  [  3823 ครั้ง ]
 
   1 ธ.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและเดินทางมาส่ง คุณครูกนกวรรณ สวนใต้ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคหกรรม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2564 ]ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  [  3819 ครั้ง ]
 
   25 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 25/11/2564 ]กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่อง  [  3834 ครั้ง ]
 
   25 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 25/11/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะผู้บริหารในสั  [  3826 ครั้ง ]
 
   24 พ.ย. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 การจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/11/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำน  [  3829 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ ร่วม พิธีเผาเทียน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 22/11/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประ  [  3849 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย 2564 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้มีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสวรรคโลก
       

 [ 22/11/2564 ]คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด"  [  3827 ครั้ง ]
 
   19 พ.ย.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด" โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสาขาวิชา ร่วมกันจัดทำกระทงถวายวัด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ณ วัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN