ค้นหา

 [ 19/03/2556 ]โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32  [  3798 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 32 ณ ค่ายลูกสือ รามคำแหง ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา....
       

 [ 27/02/2556 ]ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษา  [  3788 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดย สำนักรับรองมาตรฐานและการศึกษ (สมศ.) ระหว่่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/02/2556 ]ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  [  3785 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
      

 [ 21/02/2556 ] คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ  [  3790 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สสค. เข้าประเมินครูสอนดี ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ ณ ห้องภาษาไทย 121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 21/02/2556 ]งาน "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2555  [  3862 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงาน “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียน นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
       

 [ 21/02/2556 ]ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  [  3785 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันครู และกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์เกมส์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 12/02/2556 ]การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"  [  3788 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประกวด "ลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 12/02/2556 ]ประมวลภาพกิจกรรม วันปีใหม่ 2556 นักเรียนนักศึกษา  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม ปีใหม่ 2556 ให้นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2556
       

 [ 17/12/2555 ]" ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงาน " ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ " วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
       

 [ 17/12/2555 ]ประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่  [  3787 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก กระทงใหญ่ ในงานวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา....
       

 [ 15/11/2555 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24  [  3786 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่24 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา...
       

 [ 13/11/2555 ]รับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น  [  3787 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/11/2555 ]กิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ"  [  3787 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "ชาวอาชีวะศึกษา สร้างบุญ อุ่นใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า อนุรักษ์วัฒนธรรม เลิศล้ำบริการ
       

 [ 13/11/2555 ]การเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดหน่วยเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวสันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชาให้ความสนใจในการลงสมัครรับเลือกตั้เป็นนักศึกษาองค์การ ละใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก
       

 [ 13/11/2555 ]เทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555  [  3787 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2555 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยแต่งกายชุดเทวดา และเปรต อสูรกาย เข้าร่วมเดินขบวนแห่ ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
       

 [ 9/11/2555 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน)  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด(มหาชน) เพื่อจัดตั้ง SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ที่ปรึกษาบัญชีมืออาชีพ พันธ์อาฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยท่านผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา ท่านรองฯฝ่ายวิชาการ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และครูแผนกวิชาการบัญชี เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการให้บริการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างประสบการณ์ในการเป็น ที่ปรึกษาและการแก้ปัญหาในการทำงานในวิชาชีพ SmartBiz Knowledge Center หรือ ศูนย์ความรู้สมาร์บิท ให้บริการแก่ 1.ครูบัญชีและสถานศึกษา 2.นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 3.นักธุรกิจและผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง สถานประกอบการใดที่สนใจโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อใช้ในธุรกิจติดต่อได้ที่ SmartBiz Knowledge Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

 [ 22/10/2555 ]กิจกรรมวันปิยมหาราช  [  3789 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/10/2555 ]สมาชิกวุฒิสภา ตรวจโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศฯ  [  3789 ครั้ง ]
 
   นางสุอำภา คชไกร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย เดินทางมาตรวจและดูรายละเอียดผลงานที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยลูกตาล เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งรับผิดชอบโดย ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมี ผอ. สมเดช พุ่มชา และฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ
       

 [ 17/10/2555 ]งานมุทิตาจิต  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดงานมุทิตาจิต ผอ. สมเดช พุ่มชา,ครูโสภา เรืองหิรัญ และครูมนูญ สุขศรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา-สุโขทัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต กับผู้อำนวยการ และครูทั้งสองท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นจำนวนมาก
       

 [ 17/10/2555 ]งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2555  [  3786 ครั้ง ]
 
   อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่จะเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายพิธีการ โดยมีหน้าที่จัดเวที ดอกไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานดังกล่าว
       

มีจำนวนทั้งหมด 1823 รวมทั้งหมด : 92 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN