ค้นหา

 [ 15/06/2554 ] โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน 2554  [  3811 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการ Fix It Center ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ จัดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้านในชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 27/05/2554 ]วันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมงานวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/05/2554 ]ภาพกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  [  3785 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา....
       

 [ 9/05/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด งานต้นแบบของคนอาชีวะ  [  3784 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานต้นแบบของคนอาชีวะ ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก ที่ผ่านมา....
       

 [ 4/04/2554 ]โครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554  [  3795 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพโครการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ปี 2554 ระหว่างวันที่ 19-20 มีรนาคม 2554 และ วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยที่ผ่านมา
       

 [ 1/04/2554 ]การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  [  3785 ครั้ง ]
 
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีนายอภิชาต ณ พิกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 29/03/2554 ]งานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม  [  3788 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร การทำน้ำม้นไพล กระโจมอบสมุนไพร ทำยาดมสมุนไพร การนวดตัว นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ในงานยมหินถิ่นแพร่ นิทรรศการเมืองสมุนไพรตำบลบริการสุขภาพและความงาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เมื่อวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 
       

 [ 24/03/2554 ]ภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา และรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี ที่ผ่านมา
       

 [ 23/02/2554 ]งานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมา...
       

 [ 23/02/2554 ]การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553  [  3785 ครั้ง ]
 
   การแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย และการตลาด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 และลานสุขใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553  [  3786 ครั้ง ]
 
   โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม งาน Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]"งานมหกรรมอาชีพ" ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  [  3782 ครั้ง ]
 
   "งานมหกรรมอาชีพ" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกันจัดงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่ผ่านมา......
       

 [ 23/02/2554 ]งานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย  [  3785 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย และการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา.........
       

 [ 23/02/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมงานวันเด็ก โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]การจัดจำหน่ายเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2553  [  3788 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมการจัดจำหน่ายเค้กและของขวัญปีใหม่ ในเทศกาลเค้ก ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
       

 [ 30/12/2553 ]กิจกรรม Merry Christmas Sukhothai Vocational College  [  3785 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  3786 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]มอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2553  [  3785 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียรติจากคุณวิทยา เตชะสุวรรณา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย และคุณอรพรรณ ภู่หลำ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย รองประธานชมรมธนาคาร เป็นผู้มอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2553 จำนวน 1 ทุน ซึ่นางสาววีลาวัลย์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ เป็นผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว
    

 [ 7/12/2553 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ.  [  3786 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ. โดยอาชีวะศึกษาสุโขทัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , เล่านิทานพื้นบ้าน , มารยาทไทย , ตอบปัญหาวิชาการ , กล่าวสุนทรพจน์และพูดภาษาอังกฤษ , การลงโปรแกรมบัญชี
       

มีจำนวนทั้งหมด 1823 รวมทั้งหมด : 92 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN