ค้นหา

 [ 29/07/2564 ]ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์”  [  1730 ครั้ง ]
 
   27 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้ 1.ครูวิกานดา ละอองเดช และครูอุบล ไชยโย มอบข้าวสาร 1ถุง 2. ครูพิณรัตน์ สีตลวรางค์ มอบเงินจำนวน 500 บาท 3. ร้านส.วัสดุภัณฑ์มอบเงินจำนวน 1,500 บาท โดยเงินที่ได้พร้อมกับ อาหารและเครื่องดื่ม นำไปช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัยต่อไปคะ
    

 [ 29/07/2564 ]กิจกรรม "อาชีวะสุโขทัยร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"  [  1636 ครั้ง ]
 
   27 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม "อาชีวะสุโขทัยร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เวลา 09.30 น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2564 ]พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร  [  1660 ครั้ง ]
 
   26 ก.ค.64วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) เวลา 08.30 น ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2564 ]ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  [  1625 ครั้ง ]
 
   23 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่1-5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/07/2564 ]โครงการอาชีวสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564  [  1606 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอาชีวสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ณ วัดกระชงคาราม จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/07/2564 ]พิจารณาคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564  [  1528 ครั้ง ]
 
   22ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับงานแนะแนวฯ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา พิจารณาคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/07/2564 ]อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์  [  1560 ครั้ง ]
 
   22 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ จากกองทุนเล็กๆ เริ่มต้นจากการรวบรวมเงินสนับสนุนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีอุปการะคุณ รวบรวมเงินทุน เป็นจำนวน 11,500 บาท และมีการสนับสนุนข้าวสาร อาหารเสริม รวมทั้งปัจจัยที่จำเป็น “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” จะดำเนินการต่อไป หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสมทบทุน กองทุนเพื่อดำเนินการต่อไปติดต่อได้ที่ เนตรชนก เพ็งสว่าง หมายเลขโทร 094-9198262 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
       

 [ 23/07/2564 ]การสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564  [  1544 ครั้ง ]
 
   21ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับงานแนะแนวฯ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา จัดให้มีการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/07/2564 ]เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  [  1549 ครั้ง ]
 
   #เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ วันที่3(เมนูข้าวผัดกิมจิไข่นุ่ม) 21 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง #สามารถติดต่อสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่0896433862รองวีระ
       

 [ 23/07/2564 ]เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  [  1539 ครั้ง ]
 
   #เปิดครัวอาชีวะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ วันที่3 21 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม
       

 [ 23/07/2564 ]การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย  [  1522 ครั้ง ]
 
   วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/07/2564 ]อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์  [  1551 ครั้ง ]
 
   19 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม โดยมอบหมายให้สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมคณะครูแต่ละสาขาที่ว่างจากการสอนออนไลน์ ร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย โดยได้รับเกียรติ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
       

 [ 19/07/2564 ]ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิ  [  1541 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อม นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม กองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้านี้
       

 [ 19/07/2564 ]ประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญ  [  1512 ครั้ง ]
 
   14 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู จัดประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อให้กำลังใจพร้อมพูดคุยแนะแนวทางมาตรการต่างๆและการแก้ปัญหาในการเรียนระบบออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน....#การเรียนดีชีวีปลอดที่นี่วอศสุโขทัย
       

 [ 19/07/2564 ]ประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  1578 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะครูภาควิชาธุรกิจดิจิทัล เข้าเข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ได้กำหนดประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ผ่านระบบ Video Conference และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 8/07/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้า  [  1576 ครั้ง ]
 
   ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนในระบบ On -Site บริเวณจุดคัดกรอง และในระหว่างการเข้าแถว ให้นักศึกษาได้ วัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แสกนระบบเข้า-ออก ด้วยแอปไทยชนะ เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคล่งคลัด....
       

 [ 8/07/2564 ]โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู  [  1593 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ว.21 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/07/2564 ]โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน "หลักสูตรวิชาการผลิตเจลล้างมือเพื่อการค้า"  [  1539 ครั้ง ]
 
   7 ก.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นใน "หลักสูตรวิชาการผลิตเจลล้างมือเพื่อการค้า" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในการทำสเปรย์ล้างมือ โดยได้ให้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนา ต่อยอดทำการตลาด ตลอดจนเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองให้สถานการณ์โควิด19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 2/07/2564 ]ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ พร้อมด้วยนายนิเวช พุ่มอ่ำ ได้รับมอ  [  1605 ครั้ง ]
 
   วันนี้ (1ก.ค.64) ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายนิเวช พุ่มอ่ำศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการกรณีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานเตรียมความพร้อม ณ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ..ในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเมินผลดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด- 19 ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย. 2. แห่ง ประกอบด้วย (1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ(2) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย (อภัสนันท์...ภาพข่าว)
      

 [ 30/06/2564 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับประเมินห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีว  [  1589 ครั้ง ]
 
   25 มิ.ย. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับประเมินห้องสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนายคฑาวุธ เพทยศ ผู้อำนวยการ ในนามประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ในครั้งนี้ในตรวจเยี่ยมดูสินค้าและสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาประจำศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยอีกด้วย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN