ค้นหา

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT ใช้แล้ว มารีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน กับโคร  [  3811 ครั้ง ]
 
   15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งกล่องเครื่องดื่ม UHT ใช้แล้ว มารีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน กับโครงการเก็บกล่องนมสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึง(ภาฯ)ยามยาก (ชื่อเดิม โครงการหลังคาเขียว) ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย
       

 [ 17/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส  [  3777 ครั้ง ]
 
   14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานปกครอง คณะครู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiestistanbul escort ladies. Escort Girl website, sisli escort female profiles.
       

 [ 13/02/2566 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนพร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติราย  [  3806 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อนุมัติให้สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนพร้อมบูรณาการในการสอบภาคปฏิบัติรายวิชาปฎิบัติการจัดนำเที่ยว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 (การท่องเที่ยว) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูก  [  3784 ครั้ง ]
 
   11 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วม กิจกรรมฐานผจญภัย  [  3770 ครั้ง ]
 
   10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วม กิจกรรมฐานผจญภัย บุกเบิก(ปืนโรมัน) และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1-0zERoJNz3Zb02rHPlWBS8fvOVQwSn48?fbclid=IwAR2Ijdxw74iOuqYnv-EJmBQ6Q6MqPa4VxY0J0eH0dJEDGZ5H7FuGY34IcoY https://drive.google.com/drive/folders/1ZTmQwIpNIcVLehkCW-tD410F306d8KkU?fbclid=IwAR2Xp8Sdv6jy11IBLSzIfub_nLMY11ebOOg4gXvbcYQo-LyzaL97qKxbVXs
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดค่ายลูกเสือ โดยมีคณะครู และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  [  3800 ครั้ง ]
 
   9 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ โดยมีคณะครู และนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมชาวค่าย และพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1-0zERoJNz3Zb02rHPlWBS8fvOVQwSn48?fbclid=IwAR0LiKB-qxnbbQyKYO8TZglddH_XyO3UTG-mTXEUs4cB47Wz0MeT00eNl1Q https://drive.google.com/drive/folders/1ZTmQwIpNIcVLehkCW-tD410F306d8KkU?fbclid=IwAR3q_JFkMf8PlzNptJz80v7LtSkRCJe1jyn_irdYlc8QIdvaO2ryPk1yioE
       

 [ 13/02/2566 ]สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ขอ  [  3794 ครั้ง ]
 
   10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาหาร
       

 [ 13/02/2566 ]สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นให  [  3774 ครั้ง ]
 
   10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
       

 [ 13/02/2566 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUM  [  3774 ครั้ง ]
 
   10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครูและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประเภทอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดเตรียมสถานที่ ฐาน เส้นทางเดินทางไกล ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแร  [  3776 ครั้ง ]
 
   7-8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูชาตรี จันทร์ธีระกุล หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และคณะครู จัดเตรียมสถานที่ ฐาน เส้นทางเดินทางไกล ในโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (รามคำแหง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1EXZkzvYnStTTLkqa8SK51v1rZV1yzs_E?fbclid=IwAR3_x6K9XXMj0aPyKokjsJyTEZMaYApMcfQIKI7FAUZzMEbJJZWLkmM_v2g
       

 [ 13/02/2566 ]ประมวลภาพบรรยากาศ ถ่ายภาพคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาสำ  [  3773 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพบรรยากาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะจบการศึกษา ร่วมกันถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา บริเวณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1  [  3771 ครั้ง ]
 
   6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 1 ของ 1.ครูจักรพงศ์ คำผา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการตลาด 2.ครูภาณุพงศ์ หมื่นกัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (พลศึกษา) 3.ครูกฤติน หิริโอ ตำแหน่งครูผู้ช่วย หมวดสมรรถนะแกนกลาง (ภาษาจีน) 4.ครูวุฒิชัย วงษ์ช่อเส็ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 5.ครูพงศกร ประวัติดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 6.ครูหฤษฎี ศรีวิลา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การประเมินผลงานปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตามโครงการเร่งป  [  3769 ครั้ง ]
 
   6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอุเทน ปิ่นม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายธวัช สอนง่ายดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และนายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินผลงานปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 1.ครูดวงใจ จันทรัตน์ (ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี) 2.ครูขนิษฐา รอดทรัพย์ (ครูประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 3.ครูปวีณา พุ่มไม้ (ครูประจำสาขาวิชาวิจิตรศิลป์) 4.ครูปริมปรัชญ์ คำชนแดน (ครูประจำสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน) 5.ครูอษุณีย์ เกษร (ครูประจำสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน) 6.ครูปรินรัตน์ ภานิชวัชโยธิน (ครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนต  [  3776 ครั้ง ]
 
   6 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูชาตรี จันทร์ธีระกุล หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกอ  [  3790 ครั้ง ]
 
   2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มาส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท การแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง
   

 [ 3/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดทำกิจกรรมขยายผลโครงการ Fin.ดี . we Can Do!!! Season  [  3797 ครั้ง ]
 
   1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดทำกิจกรรมขยายผลโครงการ Fin.ดี . we Can Do!!! Season 4 ของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมเงิน การใช้เงินอย่างประหยัด และกิจกรรมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ระยะเวลา 1 เดือน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านขอนซุง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเส  [  3792 ครั้ง ]
 
   1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ จัดประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 3/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดทำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด และทาสีสนามกีฬาใหม่ เพื่อเตรียมจัดกีฬาสีภาย  [  3789 ครั้ง ]
 
   1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง จัดทำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด และทาสีสนามกีฬาใหม่ เพื่อเตรียมจัดกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/02/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  [  3787 ครั้ง ]
 
   31 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มาส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา 1.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) 2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 3.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับ ปวช. 4.การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) 5.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม และการตอบปัญหาโลจิสติกส์ ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง
       

 [ 30/01/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และซัพพ  [  3792 ครั้ง ]
 
   30 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มาส่งกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์ ระดับ ปวส. และงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง istanbul escort şişli escort თბილისის ესკორტები şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort
     

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN