ค้นหา

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดนางนพมาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำ  [  3955 ครั้ง ]
 
   19 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให ้นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดนางนพมาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศีรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห  [  3921 ครั้ง ]
 
   19 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม และครูธนพนธ์ บุตรพรม นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการการจัดการสำนักงาน  [  3902 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการการจัดการสำนักงาน ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี  [  3923 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  [  3930 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องFront แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  [  3791 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  [  3791 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้านิเทศการเรียน การสอน ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3808 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้านิเทศการเรียน การสอน ของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่บ้านประสบอ  [  3814 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษา ที่บ้านประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม "จิตอาสา อาชีวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย" ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตร "เป็นผู้ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ในปีงบประมาณ 2566"  [  3804 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตร "เป็นผู้ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ในปีงบประมาณ 2566" ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และขอให้ตั้งมั่นในคุณความดีนี้ไว้ตลอด ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/10/2566 ]แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ปร  [  3866 ครั้ง ]
 
   17 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 533 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/10/2566 ]แผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน แผนกวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  [  3924 ครั้ง ]
 
   17 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน แผนกวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 18/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3867 ครั้ง ]
 
   16 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ นางทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ พร้อมมอบช่อดอกไม้ ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเ  [  3910 ครั้ง ]
 
   13 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
       

 [ 12/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยเหลือนักเรี  [  3819 ครั้ง ]
 
   12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม "จิตอาสา อาชีวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย"
       

 [ 12/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  3802 ครั้ง ]
 
   12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงเรื่องการออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ กับหน่วยงานราชการและเอกชน และเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และข้อบังคับของสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพ สติปัญญา มีทักษะ รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีฝีมือจากประสบการณ์จริงสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนในท้องถิ่น และมีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพ โดยให้ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อชี้แจงงานในฝ่ายแผนและความร่วมมือ  [  3838 ครั้ง ]
 
   11 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวทิพกฤตา อินไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและความร่วม เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงงานในฝ่ายแผนและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  3808 ครั้ง ]
 
   11 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และประชุมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [  3803 ครั้ง ]
 
   11 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และประชุมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2566  [  3794 ครั้ง ]
 
   9 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2566 พร้อมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ และครูคนใหม่ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN