ค้นหา

 [ 27/09/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับ ครูฉัตรชัย สีบัวแดง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  [  3871 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูฉัตรชัย สีบัวแดง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อาหารและโภชนาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
 

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการภายใ  [  3853 ครั้ง ]
 
   13 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธัญสินี เป็นสุข หัวหน้างานความร่วมมือ และครูสุธาสินี แกมนิล ผู้ช่วยงานความร่วมมือ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการภายในจังหวัดสุโขทัย ที่ให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก  [  3856 ครั้ง ]
 
   13 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมครูและนักเรียน นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางสาขาวิชาการบร  [  3849 ครั้ง ]
 
   9 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมครูและนักเรียน นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาตร์ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) โดยได้รับเกียรติจาก คุณพยอม บำเพ็ญ และทีมงาน เป็นวิทยากรการจัดทำโครงการในวันนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูก  [  4130 ครั้ง ]
 
   8 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 โดยมี นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีฯ ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (รูปภาพเพิ่มเติม : เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย)
       

 [ 11/09/2566 ]คณะครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เครือข่ายความร่วมมือเพื่อผล  [  4178 ครั้ง ]
 
   4 - 5 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล เครือข่ายความร่วมมือเพื่อผลิตเเละผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมถรรนะสูง ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) ณ โรงเเรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อติดตามผลการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  [  4033 ครั้ง ]
 
   6 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(วิทยาศาสตร์) พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาส  [  4051 ครั้ง ]
 
   6 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าประชุมร่วมกับ นายกิตติ พุ่มพวง ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและ  [  4117 ครั้ง ]
 
   5 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่น Pre-teenage และรุ่น teenage เยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประเภทชาย และประเภทหญิง และคัดเลือกตัวแทนในแต่ละประเภทเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคเหนือต่อไป ภาพเพิ่มเติม : เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เร  [  3933 ครั้ง ]
 
   5 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน ของแผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจีรนันท์ ตั้งเบญจผล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  [  3876 ครั้ง ]
 
   4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
      

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โครงการสร้างสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว (Digital Skill) เพื่อ  [  3863 ครั้ง ]
 
   4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมโครงการสร้างสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว (Digital Skill) เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ กิ่งแก้ว ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เป็นวิทยากรในวันนี้ ณ ห้อง 124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับ ครูฉัตรชัย สีบัวแดง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องในโอกาสไ  [  3880 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย🎊 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ ครูฉัตรชัย สีบัวแดง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อาหารและโภชนาการ
 

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่าง สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  [  3868 ครั้ง ]
 
   4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยครูแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระหว่าง สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสร้างสถานประกอบการในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้ออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 2 ของครูผู้ช่วย  [  3884 ครั้ง ]
 
   4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของ ครั้งที่ 2 ของ 1.ครูณัฐพล ปราบพินาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน 2.ครูศรสวรรค์ เซ็นหอม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ประวัติศาสตร์) 3.ครูธิดารัตน์ ทองเที่ยง ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ และครูสุธาสินี แกมนิล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคม)  [  3869 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับครู ครูสุธาสินี แกมนิล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคม) เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
       

 [ 11/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  [  3864 ครั้ง ]
 
   2-3 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และพัฒนา (top up) ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 11/09/2566 ]กิจกรรมลูกเสือเนตนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ) จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิ  [  3889 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเนตนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ) จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือเนตนารีวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง มีความเข้าใจหลักการวิธีการของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 โดยมีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย การนี้ได้รับเกียรติจากนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษ  [  3899 ครั้ง ]
 
   1 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 1/09/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือความรู้ทั่วไป รุ่นท  [  3899 ครั้ง ]
 
   30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 1/2566 และผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องตัน รุ่นที่ 1/2566 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพปง จังหวัดพะเยา
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN