ค้นหา

 [ 19/09/2555 ]รางวัลครูสอนดี  [  1278 ครั้ง ]
 
   ครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ, ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ และครูธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจังหวัดสุโขทัย โดยนายก อบจ. สุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้มอบเกียรติบนัตรในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา
    

 [ 3/09/2555 ]ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล  [  1280 ครั้ง ]
 
   ครูพิทักษ์ อุปัญญ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยลูกตาล จากผลงานวิจัยฯ ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 Thailand Research Expo 2012 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555
       

 [ 20/08/2555 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  [  1276 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ในวันทพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย แผนกวิชาการตลาด ร่วมกับ งานส่งเสริมผลิตผลฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      

 [ 27/07/2555 ]สัมภาษณ์สดในรายการคัมภีร์วิถีรวย  [  1278 ครั้ง ]
 
   รายการคัมภีร์วิถีรวย เชิญอจารย์จันทรา อ่วมพรม และนักเรียนที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสายวิชาชีพศิลปหัตกรรม สาขาศิลปกรรม แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสัมภาษณ์ประเด็น "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คนพันธุ์อา" พร้อมกับโชว์การสาธิตปั้นขึ้นรูปอิสระ / ขึ้นรูปลอยตัว สาธิตเขียนลาย และโชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นสังคโลก เมื่อวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2555 ซึ่งออกอากาศสด ทางช่อง 9 อสมท เวลา 14.30 - 15.00 น.
   

 [ 27/07/2555 ]โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2555  [  1281 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ซึ่งจัดขึ้นโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 27/07/2555 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  [  1278 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยนาคารออมสิน ณ สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด
       

 [ 27/07/2555 ]รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  [  1326 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ วิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555
       

 [ 27/07/2555 ]กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2555  [  1277 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย
       

 [ 2/07/2555 ]นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สตรีทซอคเกอร์"  [  1277 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "สตรีทซอคเกอร์" ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555 ณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำยม
       

 [ 2/07/2555 ]วันต่อต้านยาเสพติดโลก  [  1274 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเริ่มเดินขบวนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปยังบริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการ-จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี
       

 [ 2/07/2555 ]กิจกรรม Big Cleaning Day  [  1278 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day  ขึ้น  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555  โดยครู  บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ร่วมกันทำความสะอาดห้องสำนักงาน  ห้องเรียน  อาคารเรียน  และบริเวณต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 


       

 [ 2/07/2555 ]โครงการบริจาคโลหิต  [  1275 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 89 คน
       

 [ 2/07/2555 ]มอบค่าสินไหมทดแทน  [  1279 ครั้ง ]
 
   นายสมเดช พุ่มชา ผู้อำนวยนการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบค่าสินไหมทดแทน ที่ได้รับจาก บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับนายอมรเทพ เถื่อนถ้ำ พี่ชาย นางสาวอมรรัตน์ เถื่อนถ้ำ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/4 แผนกวิชาการบัญชี ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ
 

 [ 29/06/2555 ]พิธีไหว้ครู  [  1278 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพพิธีไหว้ครู พิธีเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธี
       

 [ 29/06/2555 ]ต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  [  1276 ครั้ง ]
 
   คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมจัดอาหารต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมคณะ-ผู้ติดตาม ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
       

 [ 5/06/2555 ]พิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง”  [  1318 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในมงคลพิธี “รับแสง...อรุณรุ่ง” ณ บริเวณเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยมี ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานในพิธี
       

 [ 5/06/2555 ]งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  [  1276 ครั้ง ]
 
   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา งานลองพุทธ- ชยันตร 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 โดยร่วมเดินขบวนจากปั๊มน้ำมันเชลล์ ไปตามถนน จรดวิถีถ่อง จนถึง หน้าวัดไทยชุมพล และร่วมประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุไปประดิษฐานบนบุษบก ณ บริเวณหน้าพระลีลา เกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง
       

 [ 4/06/2555 ]โครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN  [  1315 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการ English Camp 2012 “English Steps toward to ASEAN” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุม ของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีนักศึกษา ของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน
       

 [ 16/05/2555 ]โครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554  [  1292 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯ จัดโครงการการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาได้จัดการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงาน โดยนำเสนอผลงานในรูปของการสัมมนาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน
      

 [ 16/05/2555 ]โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  [  1275 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน โดยมีผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา
      

มีจำนวนทั้งหมด 951 รวมทั้งหมด : 48 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 39 [40][41][42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN