ค้นหา

 [ 17/01/2565 ]คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา ของนายสมคิด เปรมอ้น และนายมานิต เปรมอ้น  [  1574 ครั้ง ]
 
   15 ม.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดา ของนายสมคิด เปรมอ้น และนายมานิต เปรมอ้น ซึ่งในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นประธานประชุมเพลิงถวายผ้าไตรและวางช่อดอกไม้จันทน์ ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึก  [  1576 ครั้ง ]
 
   14 ม.ค.65 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 14/01/2565 ]ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน  [  1522 ครั้ง ]
 
   13 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงาน โดยทางจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องในโอกาสต้อนรับผู้แทนพระองค์ฯ งานรัฐพิธี " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเปี่ยมสุข
       

 [ 5/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวคำอวยพร  [  1584 ครั้ง ]
 
   04 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวคำอวยพรและรับมอบของขวัญ จากคณะครูสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565
       

 [ 5/01/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุยพร้อมอวยพร และมอบของข  [  1550 ครั้ง ]
 
   04 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุยพร้อมอวยพร และมอบของขวัญพิเศษ นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 ในกิจกรรมเข้าแถว
     

 [ 5/01/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรทุกท่านในสถานศึกษา  [  1593 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรทุกท่านในสถานศึกษา 04 ม.ค. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยที่มาให้บริการการตรวจ ATK ให้พวกเราชาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/12/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบเค้ก ให้กับ  [  1701 ครั้ง ]
 
   29 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบเค้ก ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565
       

 [ 30/12/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบรับเค้ก จากนา  [  1549 ครั้ง ]
 
   29 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบรับเค้ก จากนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565
       

 [ 30/12/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบเค้ก ให้กับ  [  1525 ครั้ง ]
 
   29 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าวคำอวยพรและมอบเค้ก ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565
       

 [ 30/12/2564 ]คณะผู้บริหาร เขารับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด -19 Antigen test kit (ATK) กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การ  [  1547 ครั้ง ]
 
   29 ธ.ค. 64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคมเหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เขารับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด -19 Antigen test kit (ATK) กับนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1000 ชุด เพื่อใช้ทดสอบหาเชื้อโควิด - 19 ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 29/12/2564 ]ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพแล  [  1569 ครั้ง ]
 
   27 ธ.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC และโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Ministry of Education Career and Entrepreneurship Center) หรือ ศูนย์ CEC และโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และในครั้งนี้ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์อาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การฝึกอาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ที่เป็นการ Up Skill Re Skill และ New Skill ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ กำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ให้มีทักษะฝีมือและสมรรถนะอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
       

 [ 24/12/2564 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีให  [  1524 ครั้ง ]
 
   24 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เป็นระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
       

 [ 23/12/2564 ]ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  [  1561 ครั้ง ]
 
   วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของชมรมฯ ต่อท่านคณะกรรมการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
       

 [ 23/12/2564 ]คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา ใ  [  1617 ครั้ง ]
 
   22 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัยประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยส่งตัวแทน นักเรียน/นักศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขันที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/12/2564 ]นายวิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด  [  1548 ครั้ง ]
 
   21 ธ.ค.64 นายวิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้คว้าชัยชนะในการเข้าร่วมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพคเมืองทองธานี # ขอแรงเชียร์แรงใจให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
       

 [ 22/12/2564 ]พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการประเมินองค์การฯ มาตรฐานด  [  1587 ครั้ง ]
 
   17 ธ.ค.64 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการประเมินองค์การฯ มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประเมินฯในครั้งนี้ทั้งสิ้น 5 สถาบันได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย /วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย/วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย/วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง/วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 16/12/2564 ]คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับ ทีมงาน To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึ  [  1565 ครั้ง ]
 
   16 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับ ทีมงาน To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินผลงาน ชมรม To Be Number One ระดับประเทศ ณ อิมเพคเมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.64 ร่วมส่งกำลังแรงใจให้ ทีมงาน To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินในครั้งนี้คะ
       

 [ 16/12/2564 ]พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  [  1529 ครั้ง ]
 
   พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล 16 ธ.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหวัดสุโขทัย พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GBS Disgital School Bank) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กับ ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นสักพยานในพิธีลงนาม อีกทั้ง คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วม จัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของสาขาวิชาต่างๆ และทีมงานจากธนาคารออมสินร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้
       

 [ 16/12/2564 ]การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำ  [  1692 ครั้ง ]
 
   15 ธ.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 16/12/2564 ]การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำ  [  1750 ครั้ง ]
 
   15 ธ.ค.64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN