ค้นหา

 [ 9/06/2553 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา  [  3808 ครั้ง ]
 
   งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/06/2553 ]กิจกรรม "แชลเลนจ์เดย์" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3811 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัด กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ สนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 9/06/2553 ]โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3809 ครั้ง ]
 
   โครงการบริจาคโลหิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 9/06/2553 ]กิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  3812 ครั้ง ]
 
   
ภาพกิจกรรม "บุญร่วมใจ" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

       

 [ 4/06/2553 ]โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปี  [  3809 ครั้ง ]
 
   

โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และแผนกวิชาคหกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ บริษัท ที เค การ์เม้น จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


       

 [ 3/06/2553 ]โครงการศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553  [  3810 ครั้ง ]
 
   โครงการศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2  แผนกวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2553  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมอนันดา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 2/06/2553 ]ภาพกิจกรรม มหกรรมนวดแผนไทยภาคเหนือ ประจำปี 2553  [  3829 ครั้ง ]
 
   มหกรรมนวดแผนไทยภาคเหนือ ประจำปี 2553 ในวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 2/06/2553 ]ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี และวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ  [  3808 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมศึกษาดูงานแผนกบัญชี ณ บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปางและวิสาหกิจชุมชน หม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา 
       

 [ 31/05/2553 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข "วันวิสาขบูชาโลก"  [  3803 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดมณฑปทรงจตุรมุข  "วันวิสาขบูชาโลก" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

      ชาวสุโขทัยหมื่นคนร่วมใจกันบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุ พระราชาทนสู่มณฑปจตุรทิศ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตรใจ พัฒนาสู่ตำนานการสร้าง พุทธมณฑลแห่งภาคเหนือ  โดยมีมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งความสุข  ฯพณฯ สมศักดิ์ และ ฯพณฯ อนงค์วรรณ เทพสุทิน และ รมช.ศึกษา น้องสาวคนเก่งของ สมศํกดิ์ เทพสุทิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดหาทุน และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวถึง 7,000 ไร่  เพื่อนำร่องเป็นการใช้ภูมิปัญญาของการพัฒนาแห่งน้ำ บวกกับเรื่องราวของการนำจิตรวิญญาณด้านพุทธศาสนา  กลายเป็นศูนย์รวมจิตรใจอย่างแท้จริง   การนำดินจากทุกครอบครัว ทั่วตำบน ทั่วอำเภอ ของคนสุโขทัยมาสร้างฐานพระประธาน และเป็นมวลสารสำหรับทำพระผง รุ่งอรุณแห่งความสุข แจกจ่ายให้กับชาวสุโขทัย 


       

 [ 27/05/2553 ]นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ ศึกษาดูงาน บริษัท เอไอเอสแอดวานท์ อินโฟร์ เซอร์วิส  [  3812 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ นักเรียน-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 แผนกวิชาการเลขานุการ ศึกษาดูงาน บริษัท เอไอเอสแอดวานท์ อินโฟร์ เซอร์วิส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา
       

 [ 17/05/2553 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  [  3808 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

   ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยกว่า 20,000 คน ร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ำวานนี้ (14 พ.ค.53) ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย จำนวนกว่า 20,000 คน เข้าร่วมงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งร่กันส่งเสริมให้คนไทยรักกัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้คนไทยทั้งประเทศ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. การให้บริการประชาชนจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ การจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน, การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค "ธงฟ้า ราคาประหยัด, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และนิทรรศการจากส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสร้างสรรค์ความคิดและทัศนคติที่ดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ จากนั้นในเวลา 18.00 น.ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ พร้อทั้งชมการแสดงดนตรี จากศิลปินคาราบาว และปาน ธนพร และที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานที่สุด คือการแสดงมัลติวิชั่น, การฉายภาพยนตร์ "พ่อ บนม่านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นอย่างยิ่ง และแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมจุดเทียนถวายพระพรด้วย


       

 [ 17/05/2553 ]การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2  [  3813 ครั้ง ]
 
   การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.2 ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 4/05/2553 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล  [  3815 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


       

 [ 4/05/2553 ]ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2  [  3812 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 21/04/2553 ]ประมวลภาพกิจกรรม ติดตามงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งทอ"  [  3812 ครั้ง ]
 
   ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้บริหาร บริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จำกัด ติดตามผลการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีผู้อำนวยการ พรเพ็ชร  พรรณวงค์ และคณะทีมงานวิจัย ให้การต้อนรับ
       

 [ 5/04/2553 ]ประมวลภาพ งานประเพณี รดน้ำ ดำหัว วันมหาสงกรานต์ "Good Bye Summer"  [  3812 ครั้ง ]
 
   

ในวันที่ 5 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย


       

 [ 5/04/2553 ]ประมวลภาพ วันรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  [  3841 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 4 เมษายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 2/04/2553 ]ประมวลภาพ สมัชชาคุณธรรม  [  3816 ครั้ง ]
 
   
ระหว่างวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

       

 [ 31/03/2553 ]ประมวลภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  [  3813 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/03/2553 ]ประมวลภาพ การอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์  [  3814 ครั้ง ]
 
   วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN