ค้นหา

 [ 6/09/2556 ]ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย  [  3786 ครั้ง ]
 
   คณะครู/นักเรียน-นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 6/09/2556 ]อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  [  3782 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านโตนด ได้จัดฝึกวิชาชัพระยะสั้นในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ในการฝึกอาชีพ ในด้านงานฝีมือและด้านอาหาร ให้กับนักเรียนในท้องถิ่นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ในวันที่ 5 19 และ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโตนด ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 6/09/2556 ]ยินดีต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
ไม่มีรูปภาพ

 [ 6/09/2556 ]ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ไม่มีรูปภาพ

 [ 6/09/2556 ]12 สิงหามหาราชินี  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นำคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกิจกรรมใส่บาตรในตอนเช้า 7.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 18.30 น. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ......
ไม่มีรูปภาพ

 [ 6/09/2556 ]ชาวอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคมหาราชินี  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีคณะผุ้บริหาร และคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
  

 [ 7/08/2556 ]กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมบริจาคโลหิต  [  3789 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา “กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% โดยจัดให้มีกิจกรรมขบวณรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย ขับรณรงค์ในแหล่งชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และกิจกรรมบริจาคโลหิต อีกทั้งยังมีนิทรรศการณ์ให้ความรู้ต่าง ๆ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ในเวลา 07.00 -10.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 7/08/2556 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนัก  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา” โดยมีวิทยาการผู้เชียวชาญในด้านการเขียนแผนธุรกิจมาให้ความรู้และคำแนะนำในการเขียนแผนให้กับนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องโสต ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย....
       

 [ 29/07/2556 ]โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter”  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโตนดได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ “Fit it Ceter” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีฝึกอาชีพและมีรายได้เสริมโดย ได้ทำพิธีเปิดไปในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโดยมีการมอบเครื่องมือช่าง ฝึกอาชีพทำขนม และร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกซึ่งได้ก็รับความร่วมมือกับชาวบ้านเป็นอย่างดี
       

 [ 19/07/2556 ]กิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556”  [  3786 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 19/07/2556 ]“ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่”  [  3786 ครั้ง ]
 
   นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในงาน “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่” โดยทางวิทยาลัยได้ส่งผลงานเข้าประกวดหลายผลงานด้วยกันและได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนในระดับภาค ได้แก่ ผลงาน “โยเกริตย์ลูกสำรอง ระดับชั้น ปวส. และ แยมตะลิงปลิงระดับชั้น ปวช.” ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
       

 [ 17/07/2556 ]วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่าน ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 17/07/2556 ]โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556  [  3803 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ให้กับ นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาษอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เสริมสร้างประสบการณ์ ได้เรียนรู้และเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 17/07/2556 ]ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดน นางสาวปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีสุโขทัย พร้อมดูเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา
       

 [ 5/07/2556 ]โครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน"  [  3787 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกลุ่มวิสามัญ ได้จัดโครงการ “อาชีวะพัฒนาสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยคุณครูเจ้าของภาษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานสนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั
       

 [ 1/07/2556 ]นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  [  3787 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือวิสามัญ ร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 1/07/2556 ]“ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖  [  3788 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย..หมวดวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ โครงการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่" ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดคัดลายมือ และประกวดขวัญใจสุนทรภู่.......
       

 [ 1/07/2556 ]เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด”  [  3790 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมกันต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อรณรงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนเยาวชนได้รับรู้เข้าใจถึงปัญหา และพิษภัยยาเสพติด ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
       

 [ 24/06/2556 ]ประมวลภาพ กิจกรรม “วันไหว้ครู” ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [  3787 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย และในช่วงบ่ายเป็นพิธีการเปิดองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประกวดดาว เดือน วิทยาลัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2556 ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
       

 [ 19/03/2556 ]พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  [  3784 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1823 รวมทั้งหมด : 92 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN