ค้นหา

 [ 23/02/2554 ]งานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย  [  1075 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงานวันครู ๕๔ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย และการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา.........
       

 [ 23/02/2554 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมงานวันเด็ก โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย  [  1052 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนหรรษา จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/02/2554 ]การจัดจำหน่ายเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2553  [  1024 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรมการจัดจำหน่ายเค้กและของขวัญปีใหม่ ในเทศกาลเค้ก ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
       

 [ 30/12/2553 ]กิจกรรม Merry Christmas Sukhothai Vocational College  [  1054 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  1031 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]มอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2553  [  1050 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียรติจากคุณวิทยา เตชะสุวรรณา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุโขทัย และคุณอรพรรณ ภู่หลำ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย รองประธานชมรมธนาคาร เป็นผู้มอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2553 จำนวน 1 ทุน ซึ่นางสาววีลาวัลย์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ เป็นผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว
    

 [ 7/12/2553 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ.  [  1046 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ. โดยอาชีวะศึกษาสุโขทัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , เล่านิทานพื้นบ้าน , มารยาทไทย , ตอบปัญหาวิชาการ , กล่าวสุนทรพจน์และพูดภาษาอังกฤษ , การลงโปรแกรมบัญชี
       

 [ 7/12/2553 ]กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2553  [  1034 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประจำปี 2553  [  1027 ครั้ง ]
 
   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา...
       

 [ 7/12/2553 ]งานข้าวขวัญ วันเล่นไฟ ประจำปี 2553  [  969 ครั้ง ]
 
   กิจกรรม งานข้าวขวัญ วันเล่นไฟ ลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย (เมืองเก่า) ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
       

 [ 29/10/2553 ]งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553  [  1032 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการจัดงานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา....
       

 [ 29/10/2553 ]กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553  [  1005 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพกิจกรรม "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 21/10/2553 ]พิธีเปิดธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1061 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพพิธีเปิดธนาคารออมสิน "ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา.....
       

 [ 19/10/2553 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  [  994 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 4/10/2553 ]โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  [  1014 ครั้ง ]
 
   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ในวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 27/09/2553 ]โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553  [  1072 ครั้ง ]
 
   โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อในวันที่ 3,4,10,11,17,18,31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2553 ณ องค์การบริหาารส่วนตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 24/09/2553 ]งาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ "  [  1080 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพงาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " ความสุข ความทรงจำไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยรักและคิดถึง รองผู้อำนวยการพจนาพร เซี่ยงว่อง คุณอุ่นเรือน ปิ่นเงิน  ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 14/09/2553 ]การประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา (MOU)  [  1066 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา และร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกับสถานประกอบการ (MOU) ในวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา .......
       

 [ 7/09/2553 ]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  [  1078 ครั้ง ]
 
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
       

 [ 7/09/2553 ]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  [  1020 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักที่มีต่อคุณแม่ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้านฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา
       

มีจำนวนทั้งหมด 790 รวมทั้งหมด : 40 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39] หน้าถัดไป>>
 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
87
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2193
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
18453
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
182341
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN