ค้นหา

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565  [  3858 ครั้ง ]
 
   25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565  [  3908 ครั้ง ]
 
   25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครูที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 34 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ประจำปีการ 2565 ณ ห้องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ปร  [  3876 ครั้ง ]
 
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลการดำเนินงานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meeting ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอานาม  [  3884 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร จากกรมอานามัย ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-2019) ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1KcEG2y9Zqb4EhuMEDVyPZQi-G11EHe53?fbclid=IwAR2gfo8xcXIFe0EnDP4-Yb8R59-e-9yvIxylkkM_KBUdqG4kIPPjQlAOSPk
       

 [ 25/11/2565 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิ  [  3860 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และคณะครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาัลยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2565  [  3818 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา  [  3811 ครั้ง ]
 
   23 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายงานให้ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565 และนักเรียน นักศึกษาที่ตกค้างจากการตรวจสุขภาพในภาคเรียนที่ 1/2565 ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 25/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ คณะครูสาขาวิชาการบัญชี เนื่องด้วย วิทยาลัยได้รับก  [  3817 ครั้ง ]
 
   22 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ คณะครูสาขาวิชาการบัญชี เนื่องด้วย วิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนครูบัญชี ได้รับการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/145NMEaexdwbojFZk9XpnxVOeH6c0tB03?fbclid=IwAR38EDpKhi_8OO2jqqDoBfT48L5rXFe3u8A_r1TEjX-_I-lTAhLpElF7Sh0
       

 [ 21/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี  [  3828 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นตัวแทนรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ณ หน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1OstdB5n8zQr4qJ81Ou-KBDQEnN90Xmh3?fbclid=IwAR1TOGRis2Coo2fmPNderOVeSMKZOepdmdUbXehp0zkijlsV5btk7pLChpQ
       

 [ 21/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนัก  [  3837 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4 แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล 2 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ หัวข้อ อาหารไทยสู่ตลาดจีน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และรางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       

 [ 21/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์  [  3834 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "รับรุ่งอรุณแห่งความสุข" ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 15 รูป ณ เกาะกลางวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
       

 [ 21/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมต้อนรับ คุณกัญจนี เศรษฐภัค เเละคุณอรพรรณ สุริยโชคมงคล จาก บริษัท TOHOK  [  3868 ครั้ง ]
 
   7 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมต้อนรับ คุณกัญจนี เศรษฐภัค เเละคุณอรพรรณ สุริยโชคมงคล จาก บริษัท TOHOKU SOLUTIONS ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการความร่วมมือรับนักเรียนฝึกงาน S&P ร่วมกับสถานศึกษาระดับอาชีว  [  3840 ครั้ง ]
 
   17 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือรับนักเรียนฝึกงาน S&P ร่วมกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เพื่อรับฟังการจัดหานักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี จำกัด (มหาชน) หรือ S&P (Super Service & Premium Product) ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1S96cQ8qiO0jnSrj9BnbyTfupFmq50p_2?fbclid=IwAR189O7PF4domLJ8UAkRyewKH7yHTSTXWL5o6s82WTf7LpNFD70EB-dar6A
       

 [ 16/11/2565 ]พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  3926 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมไกด้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Zc-kfTTrT8uzM1xP1RW8kSOGfXX4mKTq?fbclid=IwAR0ApD5MdacQBcPkLE95b1NomCUep4IGOguLvpwnpnwWGrIA6fPXhGCoMZ0
       

 [ 16/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท  [  3862 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/17oEo84sXmqDDrGnl4j0DUpdi5xE1qw7V?fbclid=IwAR1mvDhgA2Lc1B1d899XAPEe5Fhk2fvIm3Xooq2LzoT_5EWiVj_ccbYWjFg https://drive.google.com/drive/folders/18aDQ0gyb8IQO4ibEbN18rJ3oNO_yqHHV?fbclid=IwAR2c1gy6m-vxe9nE8a7vJLBqUL85th0Cu9Lul9P26XP1hWcx_EeSvd1Iz1o
       

 [ 16/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สม  [  3876 ครั้ง ]
 
   4 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประกอบพิธี เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณศาลากลางสุโขทัย
       

 [ 12/11/2565 ]สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมของการท่องเที่ยวประเทศไทย (ททท.) งานมหกรรมสีสันแห่งสายน้ำ ประเพณี  [  3956 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบให้คณะครู นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมของการท่องเที่ยวประเทศไทย (ททท.) งานมหกรรมสีสันแห่งสายน้ำ ประเพณีลอยกระทง ปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 65 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร ในส่วน # สาธิตวิถีไทย #
       

 [ 12/11/2565 ]การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนา  [  3904 ครั้ง ]
 
   10 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ของ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 12/11/2565 ]ประชุมเตรียมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  [  3874 ครั้ง ]
 
   9 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ พัดบัว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูที่ปรึกษาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานการเงิน และงานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 10/11/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษ  [  3981 ครั้ง ]
 
   8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1us_4PK4cVO9QAQvDjn241Jn9UzcMqPih?fbclid=IwAR2N3e1xVUOLSRsHffF7eBSUEktI2cQSLm4W6OEsIFkHGE8OGoQ5X8--a1A
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN