ค้นหา

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ส  [  6 ครั้ง ]
 
   18 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข และพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย เริ่มต้นงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (แยกวังวน) และนายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Cr.ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม "การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันดินโลก"  [  2 ครั้ง ]
 
   17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(สังคม) ได้จัดกิจกรรม "การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันดินโลก" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้กับต้อนรับ นางสาวจันทนา สายน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนั  [  1 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูปรึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ให้กับต้อนรับ นางสาวจันทนา สายน้ำใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ในการเข้าตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ นางสาวสิริวิมล มีมา นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนทุนการศึกษา 9,000 บาท ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     

 [ 30/11/2566 ]แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ  [  1 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดฝึกสอนระยะสั้นในรายวิชาต้นไม้จิ๋วจากดินไทย และพวงกุญแจจากผ้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 24/11/2566 ]แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และงานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมในขบว  [  60 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และงานอาคารสถานที่ งานสวัสดิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมในขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดสถานที่การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
       

 [ 24/11/2566 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเสียงประชาสัม  [  146 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน และพนมหมาก พนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ออกอากาศในรายการสารจากผู้ว่า ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.10 - 17.00 น. รับฟัง สวท.สุโขทัย​ ได้ ทาง FM 93.75 MHz ช่องทาง online
       

 [ 17/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดั  [  94 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รูปเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่  [  187 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "จิบกาแฟ แลพัฒนาฅน" โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารืออย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการติดต่อประสานงานกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยมีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมบุญกฐิน บุญซื้อที่ดิน บุญถมดิน ปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม  [  3877 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบุญกฐิน บุญซื้อที่ดิน บุญถมดิน ปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [  3820 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภ  [  3860 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิก อกท. ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ครั้งที่ 44 ได้รับมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมผลงานการแข่งขันทักษะ และนิทรรศการแสดงผลงาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นางวีรวรรณ โยทองยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทั้งบุคคลภายในและภายนอก  [  3796 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทั้งบุคคลภายในและภายนอก ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่  [  3799 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  [  3773 ครั้ง ]
 
   13 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ระดับจังหวัด ชุดการศึกษา 2567 และการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด"  [  3779 ครั้ง ]
 
   13 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด" โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นทุกแผนกวิชา ร่วมกันจัดทำกระทงถวายวัด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอา  [  3778 ครั้ง ]
 
   11 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเครือข่าย โดยจะมีครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม เอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดี อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโขทัย ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นจึงให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เห็นถึงบทบาทของครูและวิทยาลัยฯ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน โดยจัดการประชุมที่ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วยคณะผู  [  3772 ครั้ง ]
 
   10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566  [  3775 ครั้ง ]
 
   9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยนการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ครูณัฐพล ชุ่มเย็น ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการจัดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดั  [  3773 ครั้ง ]
 
   8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้ควบคุม เข้าร่วมประชุมการจัดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "สุราก้าวหน้า สร้างปัญหา ห  [  3775 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "สุราก้าวหน้า สร้างปัญหา หรือเพิ่มโอกาสให้คนสุโขทัย" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1758 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
บทเรียน Online
 
 
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN