ข้อมูลสถานประกอบการ  ปีการศึกษา  2564
สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนการสอน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ในด้านทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุกแผนกวิชา

ลำดับ

รายชื่อสถานประกอบการ/ที่อยู่

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก 6/4 ถนนเทศบาลดำริ 3 ตำบลเมืองสวรรคโลก  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110  โทร 055641100

2

ร้านเอมโฆษณา 36/5 หมู่ 12 ถนนบายพาส ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย 64000

3

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย  241 ถนน นิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000  โทร 055-611645

4

ร้านโกสด์ สตูดิโอ 331/23 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

5

ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย  หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทร 055-689024

6

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย  ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055-613-362

7

ร้านเป้&พุ ป้ายไวนิลสื่อโฆษณาทุกชนิด 115/13 หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

8

ร้านเอส เค วาย ปริ้นท์  21 หมู่ 5 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็กการยางสุโขทัย 10/7 หมู่ 1 ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 64000 

10

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี     
50/1 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทร 055611126

11

ร้านธัญชนก 36/8 หมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

12

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคีรีมาศ
21 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 โทร 055695167

13

บริษัทชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง 58 จำกัด 119 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

14

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านไร่
73/2-3  หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 โทร 055685365

15

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล (จำกัดมหาชน) 28,30 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

16

โรงเรียนวัดดุสิดาราม 5 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

17

ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง
243 หมู่ 1 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 โทร 055681362

18

ธนาคารออมสิน สาขาสวรรคโลก        
66 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร 055-641613

19

โรงเรียนวัดหางตลาด 99 หมู่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

20

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

21

บ้านด่านรีสอร์ท    
59/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทร 0622804573

22

ช่อเพชร กราฟิก 50/3 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

23

ร้านชลิตา ชุดเช่า 22/79-80 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

24

ร้าน jk station    
317/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 0805156559

25

ร้านเรียม เย็บผ้า 122/1 หมู่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

26

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ตาปุ้ย สาขา1    
54/12 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 0918388012

27

ร้านติ๊ก เย็บผ้า 99/6 หมู่ 1 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

28

ร้าน ขนมจีนบ้านนา           
16/39 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลเมืองเก่า     อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 0946311188

29

ร้านสุนิสา ผ้าไทย 384/22 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220

30

ช่อมาลี รีสอร์ท 34 หมู่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

31

เอนกาย บูทีค โฮเทล 372/6 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

32

ลักสุขสไมล์ รีสอร์ท 235/6 หมู่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

33

Thai Thai Sukhothai Resort 95/8 หมู่ 3 ถนนนาโพธิ์คีรีมาศ ตำเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

34

ร้าน นิวดิไซร์       
99/40 หมู่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055610177

35

โรงพยาบาลคีรีมาศ 61 หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

36

ร้าน บ้านช้างโฆษณาการพิมพ์
101 ถนน ประเวทนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055620797

37

ร้านรุ่งอรุณ สินค้านำเข้า 34/43 หมู่ 12 ถนนสี่แยกคลองโพธิ์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

38

ร้านถ่ายรูปแมวทอง 67/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

39

ร้านเจ๊แอ๊ดอาหารตามสั่ง 2/51 หมู่ 12 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

40

ศาลเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ถนนนิติกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

41

บริษัทไฟร์คอม แอนด์เน็ตเอิร์ด จำกัด 71 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

42

เรือนนริศรา รีสอร์ท           
46/3 หมู่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร 055697119

43

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ หมู่ 1 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

44

แขวงทางหลวงสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

45

บริษัทยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 345/2-4 หมู่ 9 ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

46

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 333 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190

47

โรงเรียนวัดปรักรัก หมู่ 2 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

48

เทศบาลตำบลเมืองเก่า 888 หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

49

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

51

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  
ตำบลธานี อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร 055611675

52

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)    
หมู่ 2 ถนน ยางซ้าย-บางระกำ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055611601

53

โรงแรม เรือนไทย  
181/20 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055612444

54

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย  9/2 หมู่ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

55

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรวงค์ประชาสรรค์) 400 ถนนถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

56

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   
108 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055611789

57

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย          
245 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055651804

58

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสำโรง 56 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120

59

สำนักงานชลประทานที่ 3  204 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

60

โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)  หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

61

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน 2 หมู่ 4 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

62

โรงเรียนหนองหญ้าป้อง (กม.78) 153 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

63

สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม จำกัด     
399 หมู่1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 โทร 055626114

64

ที่ทำการไปรษณีย์สาขาสวรรคโลก 165/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

65

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3         
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 0-5561-0222

66

โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) หมู่ 11 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

67

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี    
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055614531

68

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย      
285 หมู่ 14 ถนน สุโขทัย-กำเเพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 0556102189 ต่อ103

69

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี    
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055613359

70

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 90 หมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

71

ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ 174 หมู่ 16 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

72

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 199 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

73

เทศโก้โลตัสสุโขทัย 101 หมู่ 9 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

74

ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง หมู่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

76

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง 1 หมู่ 1 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง 64120

77

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานาทุ่ง 66/2 หมู่ 2 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

78

เทศบาลเมืองบางขลัง 99/9 หมู่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

79

ร้านศศิชญา 6/1 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย 64000

80

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 168/1 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

81

สหกรณ์นิคมพระร่วงจำกัด 137 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม     
94 หมู่ 9 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055-610910-112

83

เทศบาลตำบลในเมือง 201 หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

84

องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย       
หมู่ 4 ถนน สุโขทัยบางระกำ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055621959

85

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 151/5 หมู่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

86

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเเดง
หมู่ 2 ถนนพระร่วง ตำบลวังทองเเดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 55697304 ต่อ16

87

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก ถนนหน้าเมืองอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

88

องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก          
หมู่ 3 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 โทร 055682106

89

สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย 200 หมู่ 1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

90

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง      
หมู่ 2 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 โทร 055-945581

91

สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ 87 หมู่ 1 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

92

เทศบาลตำบลบ้านกล้วย 249 หมู่ 2 ถนนถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

93

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

94

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี เอส พี ปริ้นท์ 91 ถนนถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

95

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด
19 หมู่ 12 ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย 64160 โทร 55947457

96

ร้านก๋วยเตี๋ยวริมระเบียง 100/3 หมู่ 4 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

97

ธนาคารออมสินสุโขทัย        
94 ถนน สิงหวัฒน์  ตำบล ธานี อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 โทร 55611545

98

ร้านไม้ประดิษฐ์ 50,52 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

99

ร้านเบเกอร์รี่บ้านเจน 21 หมู่ 4 ถนนศรีสมบุญ ตำบลธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 

100

ร้านข้าวราดแกงเสือน้อย  60/3 หมู่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

101

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน      
241 ถนน นิกรเกษม ตำบล ธานี อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 โทร 55611645

102

ร้านเรียนเขียนอ่าน
192/21  -หมู่ 1 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 โทร 55011991

103

ธกส. สาขากงไกรลาศ         
79/4 ถนน นรานุกูลกิจ หมู่2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170 โทร 055-626163-4 ต่อ 13

104

ร้านเพลิน เพลิน Bistro 7/9 หมู่ 9 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

105

ร้านขนมปัง 300/5 หมู่ 10 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

106

ร้านอาหารช็อปเปอร์  96/1 ถนนพระเวศนคร ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย64000

107

ร้านไจแอ้นท์ทีคาเฟ่ 168 หมู่ 6 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

108

ร้านอาหารบ้านครูอิ๋ว 203/25 หมู่ 4 ถนนวิเชียรจำนง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

109

ร้านก่วยเตี๋ยวต้มยำ 10 หมู่ 1 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

110

Eat Sleep ไพศาลีฮิวร์ รีสอร์ท 441 หมู่ 1 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศารี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

111

ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ     
หมู่ 2 ตำบล บ้านกร่าง อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 64170 โทร 055691185

112

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย    
9/2 ถนน จรดวิถีถ่อง หมู่ 2 ตำบล ปากแคว อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 โทร 55645717

113

ธนาคารโรงเรียน   
108 ถนน สิงหวัฒน์ ตำบล ธานี อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000

114

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด    
19 หมู่ 12 ตำบล หนองจิก อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย  64160 โทร 055947454

 

 

 

 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» ตัวอย่างสรุปชมรม ภาคเรียน 1/2564
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/64
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/64
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_263
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มเอกสารโครงการ งปม. 2565
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN