ค้นหา

 [ 24/11/2566 ]นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเสียงประชาสัม  [  4246 ครั้ง ]
 
   16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน และพนมหมาก พนมดอกไม้ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ออกอากาศในรายการสารจากผู้ว่า ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.10 - 17.00 น. รับฟัง สวท.สุโขทัย​ ได้ ทาง FM 93.75 MHz ช่องทาง online
       

 [ 17/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดั  [  4194 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย และวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รูปเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 17/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่  [  4203 ครั้ง ]
 
   15 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "จิบกาแฟ แลพัฒนาฅน" โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารืออย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการติดต่อประสานงานกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะจัดเป็นประจำทุกเดือน โดยมีส่วนราชการต่างๆหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมบุญกฐิน บุญซื้อที่ดิน บุญถมดิน ปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม  [  4692 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบุญกฐิน บุญซื้อที่ดิน บุญถมดิน ปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [  3908 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมประชุมพิจารณาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภ  [  3975 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิก อกท. ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ครั้งที่ 44 ได้รับมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมผลงานการแข่งขันทักษะ และนิทรรศการแสดงผลงาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นางวีรวรรณ โยทองยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทั้งบุคคลภายในและภายนอก  [  3871 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน ทั้งบุคคลภายในและภายนอก ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่  [  3915 ครั้ง ]
 
   14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  [  3834 ครั้ง ]
 
   13 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ระดับจังหวัด ชุดการศึกษา 2567 และการพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด"  [  3835 ครั้ง ]
 
   13 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม "To Be Number One จิตอาสาทำกระทงถวายวัด" โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นทุกแผนกวิชา ร่วมกันจัดทำกระทงถวายวัด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอา  [  3837 ครั้ง ]
 
   11 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเครือข่าย โดยจะมีครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม เอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดี อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโขทัย ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นจึงให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เห็นถึงบทบาทของครูและวิทยาลัยฯ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน โดยจัดการประชุมที่ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วยคณะผู  [  3843 ครั้ง ]
 
   10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
      

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566  [  3929 ครั้ง ]
 
   9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยนการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ครูณัฐพล ชุ่มเย็น ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการจัดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดั  [  3835 ครั้ง ]
 
   8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้ควบคุม เข้าร่วมประชุมการจัดการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "สุราก้าวหน้า สร้างปัญหา ห  [  3847 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "สุราก้าวหน้า สร้างปัญหา หรือเพิ่มโอกาสให้คนสุโขทัย" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อแล  [  3860 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูประจำแผนกวิชา ทุกแผนก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 15/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านการปร  [  3883 ครั้ง ]
 
   3 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการเงินและการประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จำนวน 21 คน ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (CB-0152-A) มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองสมรรถนะ และหนังสือรับรองสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ที่ได้รับจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการเงินและการประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จำนวน 21 คน
       

 [ 3/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห  [  3885 ครั้ง ]
 
   2 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม และคณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/11/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะพื้น  [  3881 ครั้ง ]
 
   1 พฤศจิกายน 2566วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1GNr9cpWWjKI6mafoqJ53C4YDX49w-Uxw?fbclid=IwAR0C2r_mf6txTTZoMaU2NBlGKfn_WehYqRIj3xMRt7Aq7ESBSUDmRakcWOk
       

 [ 31/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  [  3922 ครั้ง ]
 
   31 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูเข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN