ค้นหา

 [ 9/06/2565 ]คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและต  [  1893 ครั้ง ]
 
   รอบบ่ายนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
       

 [ 9/06/2565 ]ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการว  [  2083 ครั้ง ]
 
   6 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ ห้องพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 3/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื  [  1659 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 3/06/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารหอพักครู ร  [  1878 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารหอพักครู ราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมปลูกต้นไม้มงคลบริเวณรอบๆหอพักเพื่อเป็นสิริมงคลใ
       

 [ 3/06/2565 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด  [  1970 ครั้ง ]
 
   3 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละสถานศึกษา สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามโครงการชมรม TO  [  1930 ครั้ง ]
 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Best Practice โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละสถานศึกษา สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ตลอดจนเป็นประธานพิธีปิดโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย # ขอบคุณภาพ Cr.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มก  [  1828 ครั้ง ]
 
   2 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ Covid-19 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565  [  1645 ครั้ง ]
 
   2 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หน้าห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ  [  1666 ครั้ง ]
 
   วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]วันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 84 ปี  [  1653 ครั้ง ]
 
   1 มิ.ย. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 84 ปี ณ บริเวณโดมกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ  [  1548 ครั้ง ]
 
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2565-2 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
       

 [ 2/06/2565 ]โครงการศึกษาดูสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับระบบการบริการของโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง อุปกรณ  [  1579 ครั้ง ]
 
   31 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรม โครงการศึกษาดูสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับระบบการบริการของโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหาร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าศึกษาดูงาน และเข้าใจในระบบการบริการของโรงแรมมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
       

 [ 30/05/2565 ]ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระด  [  1693 ครั้ง ]
 
   28 พ.ค. 65 ว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
       

 [ 27/05/2565 ]คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจสุภาพประจำปี 2565  [  1684 ครั้ง ]
 
   27 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้ารับการตรวจสุภาพประจำปี 2565 โดยทางโรงพยาบาลสุโขทัยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่มาให้บริการเจาะเลือดและเอกซเรย์ปอด ณ หน้าห้องงานกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 24/05/2565 ]กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2565  [  1642 ครั้ง ]
 
   24 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี 2565 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดพิธี และนายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานใน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 23/05/2565 ]ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การ  [  1851 ครั้ง ]
 
   23 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม การจัดสถานที่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ภายใต้กิจกรรม To Be Number One สัญจร จังหวัดสุโขทัย ปี2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 23/05/2565 ]โครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เข็มที่ 3  [  1821 ครั้ง ]
 
   23 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้ดำเนินจัดโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เข็มที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลสุโขทัยได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่3 ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รหัสวิชา 30404 - 8001 สาขาวิชาอาหารแ  [  1769 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รหัสวิชา 30404 - 8001 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา  [  1775 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 รายวิชาฝึกงาน รหัสวิชา 30202 - 8001 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 21/05/2565 ]ประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีด  [  1758 ครั้ง ]
 
   20 พ.ค. 65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1255 รวมทั้งหมด : 63 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร 2564
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน(ออนไลน์)
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ตารางสอนรายบุคคล 1/65
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 1/65
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ) 2/64
»ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/64
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาปี 2565
»ปฏิทินงานวัดผล2/2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ 2564
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_164
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN