ค้นหา

 [ 31/10/2566 ]แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส  [  3865 ครั้ง ]
 
   11-20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ครูลลิตา จินดาวงษ์ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยการจัดการเมืองฉงชิ่ง เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
       

 [ 31/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  [  3904 ครั้ง ]
 
   30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 30/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานเทโวโรหนะ  [  3872 ครั้ง ]
 
   30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายงานกิจกรรม นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานเทโวโรหนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีของไทย ณ บริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสโขทัยธานี
       

 [ 30/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9  [  3906 ครั้ง ]
 
   27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
       

 [ 30/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หน่วยฝึ  [  3893 ครั้ง ]
 
   27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม และครูธนพนธ์ บุตรพรม ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 30/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 7/2566  [  3848 ครั้ง ]
 
   27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และในนามสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ นางสาวทิพกฤตา อินไชย ในโอกาสขึ้นรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย #ขอขอบคุณรูปภาพจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
       

 [ 30/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวั  [  3836 ครั้ง ]
 
   27 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดกระชงคาราม เดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสนามบาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพ  [  3916 ครั้ง ]
 
   24 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าบริจาคโลหิ  [  3851 ครั้ง ]
 
   24 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าบริจาคโลหิต กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 สภากาชาดไทย ณ บริเวณหน้าห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]นักศึกษาวิชาทหาร(รด.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการฝึกการยิงปืนด้วยลูกกระสุนจริง และฝึกเดินทา  [  3835 ครั้ง ]
 
   22 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนพนธ์ บุตรพรม ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) นำนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการฝึกการยิงปืนด้วยลูกกระสุนจริง และฝึกเดินทางไกล ณ วัดสะพานหิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง สนามยิงปิน กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั  [  3920 ครั้ง ]
 
   23 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุตรื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  [  3848 ครั้ง ]
 
   20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  [  3810 ครั้ง ]
 
   20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  [  3810 ครั้ง ]
 
   20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 226 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 25/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการศึกษา ที่บ้านปร  [  3810 ครั้ง ]
 
   20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการศึกษา ที่บ้านประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม "จิตอาสา อาชีวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุโขทัย" ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดนางนพมาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำ  [  3900 ครั้ง ]
 
   19 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให ้นายชรินทร์ ฟักรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดนางนพมาศ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศีรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห  [  3887 ครั้ง ]
 
   19 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม และครูธนพนธ์ บุตรพรม นำนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการการจัดการสำนักงาน  [  3839 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการการจัดการสำนักงาน ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี  [  3870 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 20/10/2566 ]สัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  [  3861 ครั้ง ]
 
   18 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูศุภกานต์ ดิดขำ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึกงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องFront แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN