ค้นหา

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำ  [  3824 ครั้ง ]
 
   27 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา และคณะครู เข้าร่วมประชุมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบกำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินการรับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนของ นักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย İzmir Escort ladies on our online website, we offer you the most suitable izmir escort women in your district, quality izmir escort ladies suitable for all your fantasies.
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีก  [  3822 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และคณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามรอบการปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม ลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ  [  3813 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิด อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย และรับโล่เกียรติคุณ โดยมี พลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 6 และ นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 28/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิ  [  3808 ครั้ง ]
 
   24 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาการบัญชี ร่วมให้การต้อนรับ คุณเบญจมาศ ปุยอ๊อก นักวิชาการประเมินผล สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู  [  3835 ครั้ง ]
 
   22 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
       

 [ 22/03/2566 ] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั  [  3855 ครั้ง ]
 
   21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง หัวหน้างานกิจกรรม ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลจังหวัดสุโขทัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ด้วยบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเทศกาลของจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานเทศกาลของจังหวัด และรวบรวมข้อมูลในการส่งจังหวัดสุโขทัยเข้าประกวดงานเทศกาลของสมาคม International Festival and Events Association (IFEA) ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา #ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort istanbul escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop


       

 [ 22/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  3843 ครั้ง ]
 
   20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง และคณะครูทุกสาขาวิชา ร่วมประชุมจัดตารางเรียน ตารางสอนสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงาน  [  3890 ครั้ง ]
 
   18 มีนาคม 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ ภาคบริการ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปาริชาติ สุพล ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ และคุณชาญชัย เขียวแท้ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการเข้าประเมินในครั้งนี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 22/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำรถ 6 ล้อ คันใหม่ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปทำการเจิม และประพรมน้ำพ  [  3842 ครั้ง ]
 
   16 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา นำรถ 6 ล้อ คันใหม่ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไปทำการเจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นมงคลฤกษ์แก่วิทยาลัยฯ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม(วัดเตว็ดนอก) ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 15/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  3850 ครั้ง ]
 
   15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครูหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมการอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานระบบของงานบริหารงานทั่วไป และปรึกษาหารือราช  [  3872 ครั้ง ]
 
   13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานระบบของงานบริหารงานทั่วไป และปรึกษาหารือราชการ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 13/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกันต้อนรับ ดร.สุวรรณี คำมั่น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 พร้อม  [  3945 ครั้ง ]
 
   10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คณะครู ร่วมกันต้อนรับ ดร.สุวรรณี คำมั่น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 พร้อมคณะ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ได้จัดประชุมสภาสัญจร ครั้งที่ 3/2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยมี ดร.สุวรรณี คำมั่น นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาสภาสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และช่วงบ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุม การอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [  3873 ครั้ง ]
 
   8 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม การอนุมัติตัวบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดั  [  3872 ครั้ง ]
 
   7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จากคณะอาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
     

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย าขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิ  [  3862 ครั้ง ]
 
   7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดำเนินโครงการสัมนาหลังการฝึกงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 You can reach nightly and hourly Escort female partner advertisements 24/7. Your escort female friends are the most recent taksim escort profiles of girls. We offer escort ladies of all kinds tbilisi escort where you can find women.
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการ  [  3853 ครั้ง ]
 
   3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ละสาขาวิชา ระดับ ปวส.2 และ ปวช.3 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีคะแนนสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇 https://drive.google.com/drive/folders/1Ce6zGjR_MwEQEoySg4YrlfsiIicunTJV?fbclid=IwAR2ztHhUVCAEUW3ICnTCeID2-jz0fqXevDV3Nk-7FtWWxheJpI-3VPZONpU
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน  [  3845 ครั้ง ]
 
   3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย สาขาวิชาการบัญชี จัดทำโครงการFin.ดี We Can Do!!! Season 4 กิจกรรมส่งเส  [  3810 ครั้ง ]
 
   3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย สาขาวิชาการบัญชี จัดทำโครงการFin.ดี We Can Do!!! Season 4 กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนบ้านลานทอง อ.บ้านด่านลานหอย และโรงเรียนบ้านขอนซุง อ.สวรรคโลก กิจกรรมได้สิ้นสุดโครงการมีการมอบเกียรติบัตร พร้อมของรางวัล ให้กับนักเรียนที่มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  [  3831 ครั้ง ]
 
   2 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอิษวัต รัตนสมบัติ และนายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด ร่วมพิธีฯ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ห้องประชุมปฐมราชธานี อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
       

 [ 8/03/2566 ]วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำ  [  3816 ครั้ง ]
 
   1 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
       

มีจำนวนทั้งหมด 1853 รวมทั้งหมด : 93 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] หน้าถัดไป>>
 

 

 

 


นายมารุต รื่นรวย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
»บันทึกขออนุญาตเวลาเรียนนักศึกษาที่ติดโควิด
» ครูที่ปรึกษา รายงานผล นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
» ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปชมรมวิชาชีพ 2/2564
»คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
»รายงานการพบนักเรียนนักศึกษา[Home Room]
»ฟอร์มประวัตินักเรียน นักศึกษา
 
 
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่ง ขร
ฟอร์มบันทึกขออนุญาตรายงานการสัมมนาหลังฝึกงาน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกงาน ปวช
แบบฟอร์มการส่งรายงานการนิเทศฝึกงาน
รายงานผลการสอนออนไลน์-ตัวอย่าง
แบบฟอร์มตัวอย่างขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
หนังสือรับรองการฝึกงาน
ฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน
ฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน-ปวส
ตารางสอนรายบุคคล 2/2566
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2566
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» บันทึกข้อความส่งการวิเคราะห์ข้อสอบ
» แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 2/65
» ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(ฉบับย่อ)
»ฟอร์มแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
»ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» ตัวอย่างหนังสือราชการ
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
» แบบฟอร์มขออนุญาตกักตัว
» รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
»สรุปรายงานศูนย์บ่มเพาะ
»รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
»รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
» แบบประเมินความพึงพอใจ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 65
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_265
» แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา
» แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2566
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2565
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2566
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2565
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE faster 06/09/2566 BY ADMIN