[29/10/2553] งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553[าน 1278]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการจัดงานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=166
ัน : 
29/10/2553  02:25:36 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/10/2553] กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=165
ัน : 
29/10/2553  02:08:13 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/10/2553] พิธีเปิดธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [าน 1303]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพพิธีเปิดธนาคารออมสิน "ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา.....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=164
ัน : 
21/10/2553  09:27:26 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/10/2553] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=163
ัน : 
19/10/2553  08:21:24 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/10/2553] โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ในวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=162
ัน : 
4/10/2553  09:35:28 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/09/2553] โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 [าน 1306]
 
 
 

ยด : 
โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อในวันที่ 3,4,10,11,17,18,31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2553 ณ องค์การบริหาารส่วนตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=161
ัน : 
27/09/2553  04:24:51 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/09/2553] งาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " [าน 1306]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพงาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " ความสุข ความทรงจำไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยรักและคิดถึง รองผู้อำนวยการพจนาพร เซี่ยงว่อง คุณอุ่นเรือน ปิ่นเงิน  ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=160
ัน : 
24/09/2553  10:35:06 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[14/09/2553] การประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา (MOU)[าน 1272]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน ด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปา และร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกับสถานประกอบการ (MOU) ในวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา .......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=159
ัน : 
14/09/2553  04:06:59 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=158
ัน : 
7/09/2553  10:58:42 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/09/2553] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1279]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักที่มีต่อคุณแม่ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้านฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=157
ัน : 
7/09/2553  10:45:54 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics