[7/12/2553] กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2553 [อ่าน 1034]
 
 
 

รายละเอียด : 
กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=169
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 08:51:36 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/12/2553] กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประจำปี 2553[อ่าน 1027]
 
 
 

รายละเอียด : 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=168
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 08:47:08 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[7/12/2553] งานข้าวขวัญ วันเล่นไฟ ประจำปี 2553[อ่าน 969]
 
 
 

รายละเอียด : 
กิจกรรม งานข้าวขวัญ วันเล่นไฟ ลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย (เมืองเก่า) ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=167
วันที่ : 
7/12/2553  เวลา : 08:39:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/10/2553] งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553[อ่าน 1032]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ งานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการจัดงานประเพณีเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2553 ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ที่ผ่านมา....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=166
วันที่ : 
29/10/2553  เวลา : 02:25:36 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/10/2553] กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2553[อ่าน 1004]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพกิจกรรม "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=165
วันที่ : 
29/10/2553  เวลา : 02:08:13 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/10/2553] พิธีเปิดธนาคารออมสิน ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [อ่าน 1061]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพพิธีเปิดธนาคารออมสิน "ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ผ่านมา.....
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=164
วันที่ : 
21/10/2553  เวลา : 09:27:26 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/10/2553] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS[อ่าน 994]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ห้องอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=163
วันที่ : 
19/10/2553  เวลา : 08:21:24 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/10/2553] โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน[อ่าน 1014]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ในวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=162
วันที่ : 
4/10/2553  เวลา : 09:35:28 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[27/09/2553] โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 [อ่าน 1072]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2553 ได้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อในวันที่ 3,4,10,11,17,18,31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2553 ณ องค์การบริหาารส่วนตำบลนาเชิง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=161
วันที่ : 
27/09/2553  เวลา : 04:24:51 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[24/09/2553] งาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " [อ่าน 1080]
 
 
 

รายละเอียด : 
ประมวลภาพงาน " สานรัก สานใจ สายใยสัมพัยธ์ " ความสุข ความทรงจำไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยรักและคิดถึง รองผู้อำนวยการพจนาพร เซี่ยงว่อง คุณอุ่นเรือน ปิ่นเงิน  ในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=160
วันที่ : 
24/09/2553  เวลา : 10:35:06 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 75 [76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>