[2/12/2552] ประมวลภาพการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552[อ่าน 1007]
 
 
 

รายละเอียด : 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในการเข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=58
วันที่ : 
2/12/2552  เวลา : 06:39:04 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[2/12/2552] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[อ่าน 980]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=57
วันที่ : 
2/12/2552  เวลา : 06:26:07 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552[อ่าน 1022]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=56
วันที่ : 
30/11/2552  เวลา : 10:07:10 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี 2553[อ่าน 1075]
 
 
 

รายละเอียด : 
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ อธท. อคท. และ อศท. หน่วยวิทยาลัยสุโขทัย ประจำปี 2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ หน้าองค์การวิชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=55
วันที่ : 
30/11/2552  เวลา : 09:58:57 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่[อ่าน 1005]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=54
วันที่ : 
30/11/2552  เวลา : 01:01:44 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่[อ่าน 1025]
 
 
 

รายละเอียด : 

ภาพการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2552  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ดำเนินการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=53
วันที่ : 
30/11/2552  เวลา : 12:37:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ระดับภาคเหนือ[อ่าน 1020]
 
 
 

รายละเอียด : 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยว และประเภททีมชุด ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน

ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=52
วันที่ : 
26/11/2552  เวลา : 05:06:13 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต[อ่าน 1034]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=51
วันที่ : 
26/11/2552  เวลา : 04:52:15 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช [อ่าน 1068]
 
 
 

รายละเอียด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาลีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=50
วันที่ : 
26/11/2552  เวลา : 04:38:23 pm
ผู้ประกาศ :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[18/11/2552] โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน[อ่าน 1052]
 
 
 

รายละเอียด : 
ท่านสส.วิรัตน์  วิริยะพงษ์  เป็นประธานมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ  รุ่นที่ 7  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=49
วันที่ : 
18/11/2552  เวลา : 01:58:16 pm
ผู้ประกาศ :  
ศิริพร แซ่เล้า

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87] หน้าถัดไป>>