[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับชั้นปวช.3[าน 104]
 
 
 

ยด : 
6 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=909
ัน : 
6/11/2563  04:17:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรม ในระดับชั้นปวช.3[าน 67]
 
 
 

ยด : 
6 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาคหกรรม ในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=908
ัน : 
6/11/2563  04:15:33 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับชั้นปวช.3[าน 54]
 
 
 

ยด : 
6 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=907
ัน : 
6/11/2563  04:13:51 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับชั้นปวช.3[าน 62]
 
 
 

ยด : 
6 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=906
ัน : 
6/11/2563  04:11:56 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ในระดับชั้นปวช.3[าน 62]
 
 
 

ยด : 
5 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาการบัญชี ในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=905
ัน : 
6/11/2563  04:09:49 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเลขานุการในระดับชั้นปวช[าน 47]
 
 
 

ยด : 
5 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเลขานุการในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=904
ัน : 
6/11/2563  04:07:36 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2563] โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ในระดับชั้นปวช.3[าน 50]
 
 
 

ยด : 
5 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และงานทวิภาคีฯ จัดโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ในสถานประกอบการของ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ในระดับชั้นปวช.3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=903
ัน : 
6/11/2563  04:04:56 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[4/11/2563] การประสานงานการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ​ จำนวน​ 3​ แห่ง[าน 80]
 
 
 

ยด : 
3 พ.ย.63 ที่​ร้อยโท​ ดร.นิคม​ เหลี่ยมจุ้ย​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา​สุโขทัย​ พร้อมด้วย​ ดร.ปรีชา​ ตั้งสุขขีย์ศิริ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน​ นักศึกษา​ ครู​ธัญสินี​ เป็นสุข​ หัวหน้างานความร่วมมือ​ ครูศุภกานต์​ ดิดขำ​ หัวหน้างานทวิภาคี​ ครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องและการโรงแรม และคณะครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม​ รวมทั้งครูชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมดำเนินการประสานงานการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ​ จำนวน​ 3​ แห่ง​ ประกอบด้วย โรงแรม​อนัตรา​ หัวหิน​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​, ธารามันตรา​ ชะอำ​ รีสอร์ท​ และ​ โรงแรม​ลองบีช​ ชะอำ​ จังหวัด​เพชรบุรี​ เพื่อเป็​นการ​สร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษา​กับสถานประกอบการ​ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร​ทวิภาคี​ และการส่งนักศึกษา​เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ cr: ภาพ/ข่าว ครูรติอร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=902
ัน : 
4/11/2563  09:38:20 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/10/2563] เกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563[าน 129]
 
 
 

ยด : 
30 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=901
ัน : 
30/10/2563  03:50:07 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/10/2563] กิจกรรมทำบุญใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ณ วัดสระพังทองตำบลเมืองเก่า[าน 95]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 05.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ณ วัดสระพังทองตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเนื่องในงานวันลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ ประจำปี 2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=900
ัน : 
26/10/2563  10:26:51 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics