[30/11/2552] ประมวลภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ ประจำปี 2553[าน 1295]
 
 
 

ยด : 
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ อธท. อคท. และ อศท. หน่วยวิทยาลัยสุโขทัย ประจำปี 2553 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ หน้าองค์การวิชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=55
ัน : 
30/11/2552  09:58:57 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวฯโบราณสถานปลอดบุหรี่ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=54
ัน : 
30/11/2552  01:01:44 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[30/11/2552] ประมวลภาพการจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่[าน 1275]
 
 
 

ยด : 

ภาพการประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2552  ณ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ดำเนินการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=53
ัน : 
30/11/2552  12:37:27 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ระดับภาคเหนือ[าน 1311]
 
 
 

ยด : 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ ประเภททีมเดี่ยว และประเภททีมชุด ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=52
ัน : 
26/11/2552  05:06:13 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต[าน 1274]
 
 
 

ยด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในการเข้ารับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=51
ัน : 
26/11/2552  04:52:15 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[26/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช [าน 1318]
 
 
 

ยด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และนักศึกษาลีโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=50
ัน : 
26/11/2552  04:38:23 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[18/11/2552] โครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 7 ผู้เรียนได้สำเร็จการเรียนได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เรียน[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
ท่านสส.วิรัตน์  วิริยะพงษ์  เป็นประธานมอบวุฒิบัติ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการต้นกล้า อาชีพ  รุ่นที่ 7  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  ณ  หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=49
ัน : 
18/11/2552  01:58:16 pm
ะก :  
ศิริพร แซ่เล้า

[17/11/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ[าน 1317]
 
 
 

ยด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันไลออนส์สากลบริการ  และพิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยนักศึกษาลีโอสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อาชีวะ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2552 ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=48
ัน : 
17/11/2552  08:26:56 am
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[6/10/2552] ประมวลภาพการเข้าร่วมงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในงานเทศกาลเทโวโรหณะ ประจำปี 2552 วันที่ 5 ตุลาคม 2552  ณ  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=47
ัน : 
6/10/2552  02:52:42 pm
ะก :  
ธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

[2/10/2552] การติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษา 2552 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต ยาฉาย หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 และนายไพโรจน์ เพชรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้มาติดตามการดำรงสภาพสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานของวิทยาลัย ฯ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 09.00-11.00 น.ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักษึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=46
ัน : 
2/10/2552  11:51:52 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics