[26/09/2555] นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์[าน 1099]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานสุขใจ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=256
ัน : 
26/09/2555  03:27:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[26/09/2555] ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1039]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=255
ัน : 
26/09/2555  03:15:50 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] โครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว[าน 1039]
 
 
 

ยด : 
แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนอาชีวะ อาสาบริการนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 2 - 30 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีพิธีปิดโครงการเมื่่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ อาคารท่องเที่ยว โดยผู้อำนวยการสมเดช พุ่มชา เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=254
ัน : 
24/09/2555  06:43:55 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[24/09/2555] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา[าน 1052]
 
 
 

ยด : 
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=253
ัน : 
24/09/2555  03:28:49 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการขับขี่ปลอดภัย[าน 1087]
 
 
 

ยด : 
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีวิทยากรจากโชคชัยมอเตอร์เป็นผู้ให้ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน ของการเข้าอบรมในโครงการนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=252
ัน : 
19/09/2555  03:28:45 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากร[าน 1052]
 
 
 

ยด : 
ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยการใช้สื่อ การเรียนการสอน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=251
ัน : 
19/09/2555  03:20:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ[าน 1051]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=250
ัน : 
19/09/2555  03:11:47 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3[าน 1053]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=249
ัน : 
19/09/2555  03:04:38 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ[าน 1053]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกรสื่อสารกับชาวต่างชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=248
ัน : 
19/09/2555  02:48:44 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[19/09/2555] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[าน 1049]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามบาสวิทยาลัยฯ โดยรองฯ วรพันธ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=247
ัน : 
19/09/2555  01:40:26 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics