[26/09/2556] โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม [าน 1274]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ปวส 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยได้นักศเรียนนักศึกษาได้ฝึกพัฒนาจิต ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เรียน รู้หลักการปฏิบัติธรรมตามระเบียบและหลักธรรมที่ดีของพระพุทธศาสนา ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2556 ณ วัดเสาหิน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=302
ัน : 
26/09/2556  11:10:09 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[16/09/2556] พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีว[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษาเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณธงชัย กิจสนาโยธิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยธงชัยวิทยุ และคุณบุญศิริ ตัวแทนกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท ให้กับนางสาวฐิติรัตน์ พรมมี นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาวิชาการเลขานุการ ผู้ส่งผลงานสปอร์ตแผนการรณรงค์ "2020 เยาวชนไทยไร้คอรัปชั่น"
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=301
ัน : 
16/09/2556  09:44:07 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[6/09/2556] ขอแสดงความยินดีกับเด็กบัญชีคนเก่ง[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=300
ัน : 
6/09/2556  08:29:34 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
คณะครู/นักเรียน-นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=299
ัน : 
6/09/2556  08:26:21 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนบ้านโตนด ได้จัดฝึกวิชาชัพระยะสั้นในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ในการฝึกอาชีพ ในด้านงานฝีมือและด้านอาหาร ให้กับนักเรียนในท้องถิ่นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ในวันที่ 5 19 และ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโตนด ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=298
ัน : 
6/09/2556  08:23:55 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ยินดีต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย ขอต้อนรับ ท่านวัชรินทร์ จำปี และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูและผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=297
ัน : 
6/09/2556  08:11:57 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 [าน 1278]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=296
ัน : 
6/09/2556  08:08:51 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] 12 สิงหามหาราชินี[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร นำคณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกิจกรรมใส่บาตรในตอนเช้า 7.00 น. และจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา 18.30 น. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=295
ัน : 
6/09/2556  07:42:22 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[6/09/2556] ชาวอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมถวายพระพร 12 สิงหาคมหาราชินี [าน 1288]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีคณะผุ้บริหาร และคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=294
ัน : 
6/09/2556  07:39:19 am
ะก :  
เนตรชนก เพ็งสว่าง

[7/08/2556] กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมบริจาคโลหิต [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา “กิจกรรมรณรงค์และสงเสริมการใช้หมวกนิรภัย 100% โดยจัดให้มีกิจกรรมขบวณรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย ขับรณรงค์ในแหล่งชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และกิจกรรมบริจาคโลหิต อีกทั้งยังมีนิทรรศการณ์ให้ความรู้ต่าง ๆ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ในเวลา 07.00 -10.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=293
ัน : 
7/08/2556  10:03:57 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics