[30/07/2553] คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ[าน 1312]
 
 
 

ยด : 

ประมวลภาพ การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง 2553 ” ประจำปีการศึกษา 2553   ในวันที่ 28  กรกฏาคม 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=143
ัน : 
30/07/2553  09:34:53 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/07/2553] คณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553 [าน 1321]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 - 22 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=142
ัน : 
30/07/2553  09:29:00 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[14/07/2553] โครงการทัศนศึกษาดูงาน การบันทึกเทปรายการ "ชิงร้อยชิงล้าน" แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขท[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน การบันทึกเทปรายการ "ชิงร้อยชิงล้าน"  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน ณ จังหวัดปทุมธานี โดยแผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=140
ัน : 
14/07/2553  05:44:24 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[6/07/2553] การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1273]
 
 
 

ยด : 
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ที่ผ่านมา..
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=138
ัน : 
6/07/2553  04:33:07 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/06/2553] ประมวลภาพ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา....
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=137
ัน : 
29/06/2553  01:31:22 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/06/2553] พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553[าน 1309]
 
 
 

ยด : 
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=136
ัน : 
29/06/2553  01:22:02 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/06/2553] การอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับภาคเหนือตอนล่างอาชีวศึกษา - อีซูซุ[าน 1316]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ร่วมกันจัดการอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับภาคเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งนายสมศักดิ์  เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคณะครู  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานดังกล่าว 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=135
ัน : 
21/06/2553  03:16:10 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/06/2553] ท่าน ดร.มังกร หริรักษ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียตริจากท่าน ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ และได้มีการพูดคุยกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและหัวหน้างานของวิทยาลัยฯ 
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=134
ัน : 
21/06/2553  03:10:55 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/06/2553] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=130
ัน : 
9/06/2553  03:22:34 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[9/06/2553] กิจกรรม "แชลเลนจ์เดย์" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 1318]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัด กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ สนามบาสวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=128
ัน : 
9/06/2553  03:12:32 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics