[30/06/2558] การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2558[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=443
ัน : 
30/06/2558  05:10:43 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2558] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2558[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 2558
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=442
ัน : 
30/06/2558  03:18:40 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[30/06/2558] วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" [าน 1281]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (26 มิ.ย. 2558) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของสังคมไทย โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของหน่วยงานต่างๆ การมอบโล่รางวัลหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด การประกวดสุดยอดภาพถ่ายสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสุดยอดกลอนแปด TO BE NUMBER ONE สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดมา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178979478794594.1073742046.671140306245183&type=3
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=441
ัน : 
30/06/2558  03:16:39 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/06/2558] “รัฐสภาของเราสัญจร ประจำปี 2558 “[าน 1293]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ (17 มิย. 58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “รัฐสภาของเราสัญจร ประจำปี 2558 “ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย สวท. สุโขทัย 93.75 MHz. โดยมีกิจกรรมในความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งและเล่นเกมส์ตอบคำถามและแจกของรางวัลมากมาย ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=440
ัน : 
19/06/2558  10:20:24 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/06/2558] “การประกวดดาว เดือน คนพันธุ์ R”ประจำปี 2558[าน 1287]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ ( 11 มิ.ย. 58) เวลา 13.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม “การประกวดดาว เดือน คนพันธุ์ R”ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธี ในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=439
ัน : 
19/06/2558  10:12:37 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[19/06/2558] "วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม” ประจำปี 2558[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้(11 มิ.ย.58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดกิจกรรม "วันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม” โดยช่วงเช้ามีการประกอบพิธี พราหมณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีไหว้ครู ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนายสมเดช พุ่มชา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และในช่วงบ่ายเเป็นการประกวดดาว เดือน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปี การศึกษา 2558 ซึ่ง ได้รับเกียรติจนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานพิธีในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=438
ัน : 
19/06/2558  10:02:31 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[18/06/2558] รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี 2557 เรื่องผ้าทอจากเส้นด้ายใยลูก[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี 2557 เรื่องผ้าทอจากเส้นด้ายใยลูกตาล
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=437
ัน : 
18/06/2558  09:17:00 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/06/2558] “วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558”[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
ในวันนี้ 5 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดยตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์, การประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดวาดภาพและเรียงความเกี่ยวกับสหกรณ์ของนักเรียน ในหัวข้อ “สหกรณ์ในใจหนู” ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “สหกรณ์ในฝัน” ณ โรงเรียนอุดมดรุณี
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=436
ัน : 
5/06/2558  02:25:58 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[5/06/2558] ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดทำการเรียนการสอนประจำปี 2558[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
เช้านี้ 5 มิย.58 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดยคณะผู้บริหารครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดทำการเรียนการสอนประจำปี 2558
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=435
ัน : 
5/06/2558  02:21:11 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[29/05/2558] โครงการแม็คโครและนักเรียนนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย”[าน 1283]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาด นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ใน โครงการแม็คโครและนักเรียนนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ร่วมในงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าปลีก กับสาขาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการร้านค้าปลีก ตามแนวนโยบายของโครงการ เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทยสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=434
ัน : 
29/05/2558  01:49:56 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics