[16/11/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 3 ชิ้นงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่ง[อ่าน 219]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 3 ชิ้นงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในการประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อันได้แก่ชิ้นงานดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคภาษาอังกฤษ) Tanod sugar baverage แผนกวิชาโลจิสติกส์และ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “ ใบลานตระกานตา”จากแผนกวิชาคหกรรม 3. รางวัลรองชนะเลิศ 1 ประเภทที่5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “งานหัตถศิลป์ลายซิ่นสุโขทัย"จากแผนกวิชาการตลาด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=644
วันที่ : 
16/11/2562  เวลา : 03:58:56 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[14/11/2562] 14 พ.ย. 62 เวลา 09.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน 173]
 
 
 

รายละเอียด : 
14 พ.ย. 62 เวลา 09.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. 62และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกมากมาย เพื่อตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=643
วันที่ : 
14/11/2562  เวลา : 11:15:44 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[14/11/2562] 14 .พ.ย.62 "วอศ.สท ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง"[อ่าน 148]
 
 
 

รายละเอียด : 
"วอศ.สท ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14 .พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คณะผู้บริหารด้วยครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=642
วันที่ : 
14/11/2562  เวลา : 11:10:09 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/11/2562] 12 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการตัดสิน การปร[อ่าน 150]
 
 
 

รายละเอียด : 
12 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมกรรมการตัดสิน การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=641
วันที่ : 
13/11/2562  เวลา : 08:56:55 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/11/2562] 10ต.ค.62 เวลา 5.30 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึ[อ่าน 157]
 
 
 

รายละเอียด : 
10ต.ค.62 เวลา 5.30 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีตักบาตรรับรุ่งอรุณเนื่องในประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี2562" ณ วัดตระพังทอง ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=640
วันที่ : 
11/11/2562  เวลา : 08:58:36 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ลงสนามจริง... [อ่าน 157]
 
 
 

รายละเอียด : 
ลงสนามจริง... หลังที่ได้เรียกนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประชุมหารือในการทำโครงการ... ผลคือนักเรียน นักศึกษาและครู อยากให้ลงพื้นที่จริงในการฝึกฝน บรรยายและแนะนำนักท่องเที่ยวจริงๆ... ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับมอบหมายในการดูแลและจัดประกวดพนมหมาก พนมดอกไม้ กระทงเล็ก กระทงใหญ่ และโคมชัก โคมแขวน จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มีพื้นที่และโอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง ในสถานที่จริงและบรรยากาศจริงๆ...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=639
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:27:34 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วอศ.สุโขทัย[อ่าน 179]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วอศ.สุโขทัย คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) และ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=638
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:24:42 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 [อ่าน 217]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 คธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=637
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:22:38 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ[อ่าน 157]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศดังนี้ 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ นายสนธยา คำมณี ปวช.3 คฟ. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ปวส.2 ทท. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน นางสาวรุจิราพร นามศรีพันธ์ ปวส.2 ทท. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=636
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:20:43 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส"[อ่าน 137]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=635
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:18:32 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>