[17/06/2563] วอศ.สท จัดประชุมพิจารณาคุณสมบัติสอบครูผู้ช่วย[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
วอศ.สท จัดประชุมพิจารณาคุณสมบัติสอบครูผู้ช่วย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=804
ัน : 
17/06/2563  11:02:00 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/06/2563] วอศ.สมจัดประชุมพิจารณานร/นศที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์[าน 1277]
 
 
 

ยด : 
วอศ.สมจัดประชุมพิจารณานร/นศที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=803
ัน : 
17/06/2563  10:59:54 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/06/2563] วอศ.สท จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนร/นศใหม่2563[าน 1310]
 
 
 

ยด : 
วอศ.สท จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนร/นศใหม่2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=802
ัน : 
17/06/2563  10:57:41 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[15/06/2563] วอศ.สทรับการติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19[าน 1308]
 
 
 

ยด : 
15 มิ.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=801
ัน : 
15/06/2563  10:48:15 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[11/06/2563] วอศ.สุโขทัยประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมร้านค้าโรงอาหาร[าน 1287]
 
 
 

ยด : 
11 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการรับผิดชอบพิจารณาควบคุมดูแลร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมร้านค้าโรงอาหารและจัดสถานสถานที่ควบคุมดูลให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=800
ัน : 
11/06/2563  09:21:13 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/06/2563] บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563[าน 1323]
 
 
 

ยด : 
9 มิ.ย.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พบปะพูดคุยนักเรียน/นักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 และผู้ปกครอง เนื่องจากในวันนี้ทางวิทยาลัยได้การจัดจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางวิทยาลัยฯ ได้มีจุดคัดกรอง วัดไข้ล้างมือด้วยเจล เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=799
ัน : 
9/06/2563  08:56:28 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[9/06/2563] บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563[าน 1307]
 
 
 

ยด : 
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนประจำปี 1/2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=798
ัน : 
9/06/2563  08:50:34 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/06/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563[าน 1327]
 
 
 

ยด : 
5 มิ.ย. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=797
ัน : 
5/06/2563  09:30:53 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[5/06/2563] การประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019[าน 1326]
 
 
 

ยด : 
5 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 95 คนซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิษณุพร สายคำทอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มาให้ ความรู้และคำแนะนำกับพวกเราชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=796
ัน : 
5/06/2563  09:24:26 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[4/06/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ว[าน 1312]
 
 
 

ยด : 
4 มิ.ย.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE และสาธิตการทำหน้ากากอนามัย ในงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมวรรณากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=795
ัน : 
4/06/2563  11:35:59 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics