[27/11/2562] สินค้าฝีมือประณีต ด้านหัตถศิลป์ในชื่อผลงาน "ใบลานตระการตา" เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์. ประเภ[าน 1320]
 
 
 

ยด : 
สินค้าฝีมือประณีต ด้านหัตถศิลป์ในชื่อผลงาน "ใบลานตระการตา" เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์. ประเภทที่ 5 ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อใช้ประดับตกแต่งในงานมงคล ตกแต่งสถานที่ ราคาชุดละ. 2,500 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 080-5093110 ครูขนิษฐา รอดทรัพย์ และทีมนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ,2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=654
ัน : 
27/11/2562  10:45:02 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2562] 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และนายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อหาแนวทางและร่วมกับครูที่ปรึกษาทุกท่านในการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=653
ัน : 
27/11/2562  10:33:42 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2562] 27 พ.ย.62 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตภาย[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
27 พ.ย.62 นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับสภากาชาดไทยได้เปิดศูนย์บริจาคโลหิตเป็นประจำในทุก 3 เดือน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=652
ัน : 
27/11/2562  10:29:49 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/11/2562] 25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=651
ัน : 
26/11/2562  08:52:53 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/11/2562] 25พ.ย.62 เวลา 10.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณารายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ของ[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
25พ.ย.62 เวลา 10.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณารายการหนังสือเรียน ระดับ ปวช. ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=650
ัน : 
26/11/2562  08:50:31 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/11/2562] 25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประ[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
25 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=649
ัน : 
25/11/2562  10:16:49 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[21/11/2562] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่ง[าน 1290]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงงานที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยไปแข่งขันต่อในระดับภาค ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อันได้แก่ชิ้นงานดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเหลือใช้ผสมปูนซีเมนต์ขาวในการหล่อพิมพ์พระ จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ระดับปวช. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาอัตราส่วน ส่วนผสมของแป้งมันในการเคลือบผ้าออแกรนซ่าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์" จากแผนกวิชาคหกรรม ระดับปวส.
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=648
ัน : 
21/11/2562  09:30:09 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/11/2562] 20พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึ[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
20พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระดับ ปวช.และปวส ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=647
ัน : 
20/11/2562  02:16:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/11/2562] 20พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโข[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
20พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ระดับ ปวช.และปวส ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=646
ัน : 
20/11/2562  02:10:04 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[20/11/2562] "กิจกรรมโครงการปิ่นโตเถาเดียวกัน" #วอศ_สทเถาเดียวเกี่ยวกันผูกพันด้วยใจ[าน 1282]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยครูนิตยา คณธี จัดกิจกรรมโครงการ "ปิ่นโตเถาเดียวกัน" โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เน้นความพอเพียง เน้นความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงครูและนักเรียนทุกคนได้ง่ายเนื่องจากนักเรียนบางส่วนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะห่อข้าวจากบ้านมากินอยู่เป็นประจำทางผู้จัดโครงการจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการปิ่นโตเถาเดียวกัน” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันภายในวิทยาลัยฯ ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ลดช่องว่างระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างความพอเพียง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้กล่องข้าวแทน และเพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ เสนอแนะ ปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยการทานอาหารเที่ยงร่วมกัน "กิจกรรมโครงการปิ่นโตเถาเดียวกัน" #วอศ_สทเถาเดียวเกี่ยวกันผูกพันด้วยใจ
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=645
ัน : 
20/11/2562  02:06:38 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 45 [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics