[27/01/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจสอบสนามสอบ V-NET[อ่าน 76]
 
 
 

รายละเอียด : 
25 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้าสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=724
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 09:03:48 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง[อ่าน 63]
 
 
 

รายละเอียด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารครูู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา และครูผุ้ควบคุม ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย และรางวัลการแข่งขันการประกอบอาหาร(ชุมชน -คริสต์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในวันที่12 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=723
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 08:54:08 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] โครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษาระดับชาติ 2562[อ่าน 56]
 
 
 

รายละเอียด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=722
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 08:49:47 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/01/2563] โครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษาระดับชาติ 2562[อ่าน 60]
 
 
 

รายละเอียด : 
24 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=721
วันที่ : 
27/01/2563  เวลา : 08:49:24 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนม.3 ,ม.6ร.ร.สวรรคเทศบาลโลกประชาสรรค์[อ่าน 99]
 
 
 

รายละเอียด : 
23 ธค 63 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยงานแนะแนวฯคณะครูในแผนกวิชาต่างๆเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับม.3 และม.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ น้องๆนักเรียนให้ความสนใจแนะสมัครเรียนกันเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=720
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 09:59:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] พบปะพูดคุย และติดตามผลการเรียนการสอน[อ่าน 88]
 
 
 

รายละเอียด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุย และติดตามผลการเรียนการสอน นักเรียน/นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=719
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 09:51:57 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[23/01/2563] ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบวีเนตประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน 86]
 
 
 

รายละเอียด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสอบวีเนตประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=718
วันที่ : 
23/01/2563  เวลา : 09:49:48 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] 22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายณร[อ่าน 102]
 
 
 

รายละเอียด : 
22 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมคณะ ณ สนามบินสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=717
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 09:30:50 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] "อีกหนึ่งหลักสูตรในการศึกษาของแผนกวิชาการตลาด"[อ่าน 91]
 
 
 

รายละเอียด : 
นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด วอศ.สุโขทัย ได้ออกสำรวจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พร้อมเก็บข้อมูลตามหลักทฤษฎี POMES เพื่อบรูณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ ตามหลักสูตร Design Thinking Immersion and Entrepreneurship for Innovation ของสถาบัน ITE Singapore
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=716
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 09:27:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[22/01/2563] 22 ม.ค.63 นักศึกษาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา[อ่าน 70]
 
 
 

รายละเอียด : 
22 ม.ค.63 นักศึกษาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยการบินเฉินตู (Chengdu Aeronautic Polytechnic) และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างสี
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=715
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 09:24:46 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 873 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>