[7/12/2563] งานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ[าน 42]
 
 
 

ยด : 
2 ธ.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ดำเนินงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=919
ัน : 
7/12/2563  10:13:45 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[2/12/2563] ประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย[าน 57]
 
 
 

ยด : 
1ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=918
ัน : 
2/12/2563  03:09:09 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔[าน 99]
 
 
 

ยด : 
25 พ.ย.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=917
ัน : 
27/11/2563  08:50:13 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] วิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด และแข่งขันทักษะทางศิลปะ ในโครงการเพาะช[าน 70]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด และแข่งขันทักษะทางศิลปะ ในโครงการเพาะช่างศิลปกรรม ประเภทองค์ประกอบศิลป์ และประเภทวาดเส้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ของเราได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในประเภทองค์ประกอบศิลป์ จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 80 คน และประเภทวาดเส้น เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 197 คน ณ วิทยาลัยเพาะช่างกรุงเทพมหานคร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=916
ัน : 
27/11/2563  08:47:42 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[27/11/2563] ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย[าน 62]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=915
ัน : 
27/11/2563  08:23:10 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/11/2563] งานทำบุญเลี้ยงเพลพระเรือนรับอรุณ[าน 167]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่นักการภารโรง ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระเรือนรับอรุณ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ เรือนรับอรุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=914
ัน : 
18/11/2563  02:10:35 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[18/11/2563] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2563[าน 114]
 
 
 

ยด : 
17 พ.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และงานทวิภาคี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อทำความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=913
ัน : 
18/11/2563  02:03:15 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[17/11/2563] เข้าพบท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อนำชุดต้นแบบมา fitting รอบที่ 1 ดูความเหมาะสมกับสรีระท่านทูต[าน 119]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย... รายงานการดำเนินการ fitting ชุด ต้นแบบรอบที่ 1 ของท่านทูต สาธารณรัฐมัลดีฟส์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการฯ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฯ ครูรัชนิกร ยอดดี หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และคณะครูภาษาต่างประเทศหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง เข้าพบท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อนำชุดต้นแบบมา fitting รอบที่ 1 ดูความเหมาะสมกับสรีระท่านทูต และนำไปปรับเพื่อเตรียมนำมาตัดชุดจริงต่อไป
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=912
ัน : 
17/11/2563  03:09:48 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/11/2563] สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประช[าน 96]
 
 
 

ยด : 
สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศเบื้องต้นให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการตลาดพรีเมี่ยมเพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษารับทราบข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกอาชีพก่อนการลงฝึกอาชีพจริง กับ 7-11 ของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=911
ัน : 
13/11/2563  02:25:59 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[13/11/2563] รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์[าน 70]
 
 
 

ยด : 
วันนี้ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักศึกษาเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือ นางสาวสุพรรษา นาคประเสริฐ นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2563โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=910
ัน : 
13/11/2563  02:23:18 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1008 : 101 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics