[30/12/2563] บรรกาศเทศกาลเค้ก ปีใหม่2564 วันที่ 30 ธ.ค. 63[าน 1287]
 
 
 

ยด : 
บรรกาศเทศกาลเค้ก ปีใหม่2564 วันที่ 30 ธ.ค. 63
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=964
ัน : 
30/12/2563  03:39:54 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/12/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยพร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งมอบเค้กให้กับคณะครู แล[าน 1322]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยพร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ส่งมอบความสุขให้กับ คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=963
ัน : 
30/12/2563  03:31:28 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/12/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย รับมอบเค้กสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์[าน 1285]
 
 
 

ยด : 
29 ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย รับมอบเค้กสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสุโขทัย ซึ่งนำเค้กของขวัญเข้าอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=962
ัน : 
30/12/2563  09:43:11 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[30/12/2563] ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย รับมอบเค้กสวัสดีปีใหม่[าน 1281]
 
 
 

ยด : 
29 ธ.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย รับมอบเค้กสวัสดีปีใหม่ จากนายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งนำเค้กของขวัญเข้าอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=961
ัน : 
30/12/2563  09:41:30 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/12/2563] พิธีรับมอบทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563[าน 1322]
 
 
 

ยด : 
29 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีรับมอบทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนจำนวน 3 ทุน ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=960
ัน : 
29/12/2563  04:10:39 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[29/12/2563] คณะผู้บริหารนำเค้กของขวัญปีใหม่ เข้าอวยพร คณะกรรมการสถานศึกษา[าน 1297]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารนำเค้กของขวัญปีใหม่ เข้าอวยพร คณะกรรมการสถานศึกษาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=959
ัน : 
29/12/2563  12:20:31 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[26/12/2563] กิจกรรม “ วันคริสต์มาส”[าน 1317]
 
 
 

ยด : 
25 ธค.63 เวลา 8.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหาร หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ วันคริสต์มาส” ขึ้นเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้ฉลองและแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกับวันคริสต์มาสรับของรางวัลมากมาย การแสดงกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง...... ในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=958
ัน : 
26/12/2563  08:39:37 pm
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2563] คณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวย ละนางสาวศิริ[าน 1331]
 
 
 

ยด : 
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อม คณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศิริลักษณ์ บัวเผื่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=957
ัน : 
25/12/2563  11:06:18 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2563] งานแนะแนวฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อยังโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์[าน 1322]
 
 
 

ยด : 
24 ธ.ค.63วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย มอบหมายให้งานแนะแนวฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาโดยดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ออกแนะแนวการศึกษาต่อยังโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=956
ัน : 
25/12/2563  10:59:34 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[25/12/2563] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอขอบคุณคุณเพ็ญจันทร์ สุทธิประดิษฐ์ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในครั[าน 1280]
 
 
 

ยด : 
24ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาขอขอบคุณคุณเพ็ญจันทร์ สุทธิประดิษฐ์ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในครั้งนี้
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=955
ัน : 
25/12/2563  10:49:49 am
ะก :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ีจำนวน 1053 : 106 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics