[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 [อ่าน 219]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายนพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา ปวส.2/1 คธ. คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=637
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:22:38 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศ[อ่าน 157]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ซึ่งคว้า 3 รางวัล ชนะเลิศดังนี้ 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ นายสนธยา คำมณี ปวช.3 คฟ. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ปวส.2 ทท. 🏆🏆ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน นางสาวรุจิราพร นามศรีพันธ์ ปวส.2 ทท. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=636
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:20:43 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส"[อ่าน 138]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกการตลาด . ซึ่งคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขัน"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับปวส" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=635
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:18:32 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐานประเภทการประกวดมารยาทไทย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา [อ่าน 143]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐานประเภทการประกวดมารยาทไทย ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเป็นตัวไปแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=634
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:16:27 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการท่องเที่ยวคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท อุตสาหกรรม[อ่าน 132]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการท่องเที่ยวคว้ารางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภท อุตสาหกรรมทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สาขาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=633
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:15:03 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 6 พ.ย. 2562 การแข่งขันทักษ[อ่าน 126]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 6 พ.ย. 2562 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=632
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:13:44 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ได้แก่ ร[อ่าน 130]
 
 
 

รายละเอียด : 
ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ได้แก่ รักการอ่าน สุนทรพจน์ภาษาไทย และ นิทานพื้นบ้าน และเป็นตัวไปแข่งจันในระดับภาคเหนือต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=631
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:12:03 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ" ประจำปีการศึ[อ่าน 132]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=630
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:10:02 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีว[อ่าน 123]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=629
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:06:07 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

[6/11/2562] การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับปวช.และปว[อ่าน 160]
 
 
 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย "ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับปวช.และปวส." ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=628
วันที่ : 
6/11/2562  เวลา : 10:03:15 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

มีจำนวนทั้งหมด 876 รวมทั้งหมด : 88 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87] หน้าถัดไป>>