[22/02/2555] ประมวลภาพการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใ[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=206
ัน : 
22/02/2555  05:27:24 pm
ะก :  
มนัสวี มาน้อย

[20/01/2555] สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕[าน 1314]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2555 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555......
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=205
ัน : 
20/01/2555  04:39:37 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[17/01/2555] งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=204
ัน : 
17/01/2555  11:41:25 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[6/12/2554] งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ[าน 1306]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=203
ัน : 
6/12/2554  05:05:14 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/11/2554] วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ นำทีมนักเรียน นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ เข้าช่วยเหลือ "ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=202
ัน : 
21/11/2554  09:13:07 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[15/11/2554] กิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2554[าน 1276]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม "ข้าวขวัญวันเล่นไฟ" ในงาน งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8 - 10 พ.ย. 2554 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ผ่านมา...
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=201
ัน : 
15/11/2554  08:46:31 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[4/11/2554] ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล [าน 1283]
 
 
 

ยด : 
ครูพินรัฎ สีตลวรางค์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2554 จากมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=200
ัน : 
4/11/2554  04:42:04 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/10/2554] วันปิยมหาราช ประจำปี 2554[าน 1275]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ประจำปี 2554 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=199
ัน : 
21/10/2554  11:17:27 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[23/09/2554] วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [าน 1275]
 
 
 

ยด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำโดย ผู้อำนวยการพรเพ็ชร พรรณวงค์ รองฯ สนทยา ฉัตรสุวรรณ์ และคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่บ้านประสบภาวะอุทกภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=198
ัน : 
23/09/2554  01:54:26 pm
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

[21/09/2554] การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554[าน 1289]
 
 
 

ยด : 
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554
าพะกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=197
ัน : 
21/09/2554  11:12:08 am
ะก :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง

ีจำนวน 1050 : 105 หน : << อนับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] หนาถัด>>
 
     
     

 

song lyrics